Bildegalleri

Lagerseksjoner i Sarpsborg under oppføring! Kun 1 stk igjen! Isolerte seksjoner fra 72 kvm til 144 kvm!

Kart med kartnålKampenesmosen - Lagerseksjoner Bygg 1, 1739 Borgenhaugen
Prisantydning1 390 000 kr
Totalpris
1 394 840 kr
Omkostninger
4 840 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
72 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
72 - 144 m²
Byggeår
2024
Tomt
Eiet

Type lokale

Lager/Logistikk

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Matrikkel

Gnr. 1051 Bnr. 878 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i et etablert næringsområde på Kampenes, ca. 8 km fra Sarpsborg sentrum.

Det har vært god utvikling av området de seneste årene, både innenfor næring og bolig.

Adkomst

Fra Oslo: Ta av fra E6 i Årumkrysset (avkjøring 5). Følg veien mot Sarpsborg/Rakkestad. Ta til høyre i rundkjøringen ved Hafslund Hovedgård og følg veien mot Rakkestad (Fv 111). Etter noen km er det skiltet til venstre til Kampenes næringsområde. Ta første til høyre inn på Kampenesmosen og eiendommen ligger i enden av gaten på venstre side.

Kort om eiendommen

VI KJØRER NÅ I GANG MED BYGGESTART FOR BYGG 1 I SEPTEMBER 2023

Sjekk ut vår lagervelger her https://365naeringsutvikling.no/lagerseksjoner/

Bygg 1:

Ledig;
Seksjon 6, - 144m2: kr 2 790 000,-

Solgte;
Seksjon 1a - 72m2
Seksjon 1b - 72m2
Seksjon 2 - 72m2
Seksjon 3 - 72m2
Seksjon 4 - 72m2
Seksjon 5 - 144m2
Seksjon 7 - 72m2
Seksjon 8 - 72m2
Seksjon 9 - 72m2
Seksjon 10a - 72m2
Seksjon 10b - 72m2Se egen Finn annonse for bygg 2. Her vil du finne lagerseksjoner fra kun kr 1 160 000. (fra 58 kvm)
https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=319751023

Alle oppgitte mål er ca. mål, og noen små endringer i areal kan forekomme. Areal er oppgitt i BTA.

På Kampenesmosen i Sarpsborg er det planlagt 2 bygg med lagerseksjoner til salgs for næringsdrivende og privatpersoner (eiet tomt) . Her kan man kjøpe lager fra 58 kvm til 144 kvm.
Byggene blir levert på selveier tomt. En rekke muligheter for tilpasning av lokalet som f.eks mesanin, toalett mm. Gjør drømmen av en lagerseksjon til virkelighet og innred seksjonen slik du ønsker den innenfor byggets formål / sameiets vedtekter.

Et tredje bygg (kombinasjonsbygg) er også planlagt hvor lagerseksjon er over 300 kvm. Se egen finn-annonse på dette evnt https://365naeringsutvikling.no/

Byggene har planløsning på lagerseksjoner iht. vedlagte plan- og fasadetegninger. Lokalene har god standard i materialvalg og overflater, er lett tilgjengelige via kjøreport og gangdør til hver seksjon. Tomt med manøvreringsareal og god parkeringsdekning foran de enkelte kjøreportene. Bygget blir seksjonert, og hver seksjon vil bli tildelt eget seksjonsnummer som overskjøtes til kjøper.

Et godt finansielt investeringsobjekt, egner seg godt for både utleie samt for privat og næring.
Hos oss er det ingen forskuddsbetaling, omkostningene er også lave!

Elektriske leddheiseporter kjøreporter med ca. 4 meter bredde i tillegg til sidedør for enkel adkomst.
Kjøreportene har vinduer for innslipp av dagslys. Mulighet for å montere mesanin for arealutnyttelse i høyden.

Opplegg for vann/avløp og elektrisk anlegg med takbelysning. ''Trekkerør'' for fiber ligger i hver seksjon.

Eier/leietaker står fritt til innvendig bruk forutsatt at det er i tråd med reguleringen for eiendommen og byggets formål samt sameiets vedtekter.


I kjøpesummen er merverdiavgift for bygg innbefattet og MVA medfølger som justeringsrett for kjøper og er fradragsberettiget for MVA-pliktig eier.
Driver du MVA-pliktig virksomhet vil du også kunne ha muligheten til refusjon av MVA på våre seksjoner som er ca. 11-13% av kjøpesummen over en 10 års periode

Mva utgjør ca 11 - 13% av kjøpesum.

Priser på de forskjellige lagerseksjonene

72 kvm kr 1 390 000,- + dok avgift (ca kr 3 660,-)
144 kvm kr 2 790 000,- + dok avgift (ca kr 7 525,-)

(Dok. avgift, er utregnet av 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi).

Endelig fradeling/størrelse er ikke fastsatt, men gjøres før overtakelse se punkt: tomt for mer informasjon om estimert tomtestørrelse

Se til enhver tid gjeldende prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på de til enhver tid usolgte seksjoner

Se også for mer info prosjektets nettside - https://365naeringsutvikling.no/

De estimerte felleskostnadene/eierkostnadene til sameiet vil beløpe seg til ca. 65-85 kr pr kvm pr år eks mva.

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.

Kontakt megler for ytterligere informasjon og kjøp.

Type, eierform og byggeår

Lager Selveier, oppført i 2024

Byggemåte

Standard leveranse for Lagerseksjoner:
(Enkelte avvik kan forekomme av praktiske årsaker. )

Bygg
- Bærekonstruksjoner i stål.
- Isolert etter TEK 17 frostfritt lager/kaldt lager temperaturområde 5-15 grader.
- Selvbærende stålplater i tak isolert og tekket med takpapp.
- Sandwichelementer på fasader (PIR100).
- Støvbundet glattpusset betongplate.
- EI 30 brannklasse i seksjonsdeler.
- 4,0m (bredde) x 5,0m (høyde) isolert port i seksjoner med ca 5,9m takhøyde mellom aksene. (Fjernkontroll kan bestilles som tilvalg). (Bygg 1)
- 1m bred dør. Bygg 2 har 90 cm bred dør. Høyde for begge er 2,1m.
- Felles teknisk rom (utvendig) for hovedtavle, målere, vannmåler, hovedstoppekran osv.
- Nummerskilt over hver port.
- Lyse veggplater innvendig.
- Vinduer i endeseksjoner.
- Innvendig taknedløp, gjør at noen av seksjonene får et 110mm - 125 mm rør i endevegg på seksjonen.
- Tak vinkel er fall mot midten.


Rør/sanitær
- Oppstikk for vann og avløp i hver seksjon (blendet/avstengt).
- Klargjort for vannmåler per seksjon for intern avregning.
- Klargjort for vannmåler per seksjon for intern avregning i teknisk rom, påkobling av vann med vannmåler er tilvalg, se utbyggers prisliste for mer

Utomhus
- Asfalterte kjøreflater og flater mot fasade.
- Avrenning til sandfang/infiltreringsgrøft.

Elektro
- Hovedtavle/fordeling/målerskap i teknisk rom.
- Sikringsskap i hver seksjon med 1 x 25A (400V)/1 x 40A (230V) hovedsikring.
- Klargjort med 1stk 16A kurs for lys og 1stk stikkontakt ved port.
- Tilkobling av port.
- Varmekabel i teknisk rom.
- LED armaturer som grunnbelysning 72m2 2 stk og 144m2 4 stk som std.
- Utelys på fasader over porter (felles på fotocelle).
- Lys og stikkontakt i teknisk rom (fellesanlegg).
- Termostatstyrt vifteovn på 3 kWh montert over dør.
- Fuktstyrt avtrekksvifte.
- Brannvarslingsanlegg klargjort for adressering til vaktselskap/brannvesen.

Tilvalgsmuligheter: (Last ned salgsoppgave for mer detaljer og priser)
Nedstøpt sluk for fremtidig dusj .....
Vannkran ved kjøreport innvendig ......
Vanntilkobling med egen vannmåler ....
Trekkrør for montering av alarm, nettvpunkter ...
Fjernkontroll til elektrisk kjørport ....
Ekstra stikk-kontakt pr stk ......
Ekstra 15A kurs (sikring) ...
Ekstra LED (kun for 72/144 kvm) ...
Bryter til brannalarm .....

Standard

Byggene har planløsning på lagerseksjoner iht. vedlagte plan- og fasadetegninger. Lokalene har god standard i materialvalg og overflater, er lett tilgjengelige via kjøreport og gangdør til hver seksjon.
Tomt med manøvreringsareal og god parkeringsdekning foran de enkelte kjøreportene.
Bygget blir seksjonert, og hver seksjon vil bli tildelt eget seksjonsnummer. Hver seksjon skjøtes over til kjøper.

Rør/sanitær
- Oppstikk for vann og avløp i hver seksjon (blendet/avstengt).
- Klargjort for vannmåler per seksjon for intern avregning.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Byggets gulv støvsuges før overtakelse, men det utføres ikke ordinær byggvask.
Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst på den enkelte eiendom, rettigheter og plikter i forhold til felles vei, vann/avløpsnett
Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv forsikre inventar o.l. i egen seksjon.
Under forutsetning av endelig godkjennelse av bygging fra Sarpsborg kommune, samt et salg på minimum 60% solgte enheter i bygg nr. 1 -er planen oppstart høst 2023, og forventet ferdigstillelse av dette er i løpet av 1-2 kvartal 2024
Plan for bygg nr. 2 er oppstart så snart bygg nr. 1 er klart (eller parallelt) med samme forutsetninger om 60% salg.

Tomt

Tomt for Lagerseksjoner bygg 1 blir ca 2100-2400m2 og blir fradelt under oppføring (Tomt bygg 1 og 2 blir muligens sammenslått i en)
Tomt for Lagerseksjoner bygg 2 blir ca 2000-2200m2 og blir fradelt under oppføring (Tomt bygg 1 og 2 blir muligens sammenslått i en)

Tomten er ikke fradelt og endelig areal er ikke fastsatt. Seksjonene vil bli organisert som ett eller flere seksjonssameier.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til kombinert formål - Industri/lager ihht reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Holteskogen næringsområde (BKB 7):
a) Innenfor feltene tillates det etablert industri- og/eller lagerbebyggelse med tilhørende kontorvirksomhet. Jfr. PBL § 12-7, nr. 1.
b) Innenfor feltene tillates det oppført lager- og/eller industribebyggelse med maksimal gesimshøyde inntil 15 meter målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, opp til maksimal kote som angitt på plankart. Jfr. PBL § 12-7, nr. 1.
c) Innenfor feltene tillates det etablert et nytt terrengnivå opp til maksimalt kote + 50. Det tillates mindre avvik for å sikre tilfredsstillende overvannshåndtering. Jfr. PBL § 12-7, nr. 1.
d) For feltene er maksimal BYA 70 %. Jfr. PBL §12-7, nr. 1.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- Dok. 376975, datert 28.04.2016 - Bestemmelse om adkomstrett.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Fra kr. 1 160 000,- til kr. 2 790 000,-

Kommunale avgifter

Det er eiendomsskatt i Sarpsborg kommune. Se kommunens nettsider for regulativ og bestemmelser.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Det har vært snakk om at det blir pumpestasjon for avløp lagt i egen kum på eiendommen. Dette blir det ikke noe av.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Beliggenhet

kart
Logo

RE/MAX MEGLERHUSE­T BORG

Svein Gunnar Hansen

Næringskonsulent

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode297017202
Sist endret05. mars 2024 09:52
Referanse17230033

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.