Bildegalleri

Inaktiv

Aksjeselskap / boligportefølje med 6 leiligheter. 100.500,- pr mnd. i leieinntekter!

Kart med kartnålThereses gate 6B, 0452 Oslo
Prisantydning15 900 000 kr
Totalpris
29 514 370 kr
Omkostninger
13 614 370 kr

Nøkkelinfo

Primærrom
261 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
261 m²
Tomt
Eiet

Type lokale

Leilighet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Oppdragsnummer

146-23-0020

Eier

Baldersheim & Aune AS

Objektet

Overdragelsen gjelder salg av samtlige (30.000) aksjer i selskapet Nybaco Eiendom 1 AS, org nr. 930 153 885. Dette selskapet ble stiftet i 2022 Hjemmelen vil overføres til selskapet før overtakelse. De eies i dag av Baldersheim & Aune AS, org. nr. 930 153 885. Dette selskapet ble stiftet i 2007 med hensikt om å leie ut boliger. Dokumentavgift vil ikke påfalle.

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Nybaco Eiendom 1 AS, org nr. 930 153 885.

Tilhørende leiligheter:
Gnr. 217 Bnr. 355 Snr. 2
Gnr. 218 Bnr. 247 Snr. 75
Gnr. 208 Bnr. 947 Snr. 9
Gnr. 234 Bnr. 110 Snr. 93
Gnr. 227 Bnr. 590 Snr. 13
Gnr. 225 Bnr. 278 Snr. 376

Alle i Oslo kommune.

Gjeld i selskapet

Ny eier tar over gjelden i selskapet.

Det tas forbehold om at ny eier blir godkjent som gjeldstaker.

Gjeld kan eventuelt reforhandles/refinansieres.

Lånebeløp : Kr 13.613.497,17
Låneform : Ann.lån med fast løpetid
Løpetid : 22år og 5mnd.
Innfrielsesdato : 01.08.2045
Renteberegning : Etterskuddsvis
Kapitalisering : 01. hver måned
Renteopplysninger : Nominell rente p.t. 7,10 % p.a.
Effektiv rente p.t. 7,34 % p.a.
Terminforfall : 01. hver måned
Terminbeløp : Kr 101.311,77
Terminomkostninger : Kr 65,00 pr.termin

Byggeår

Thereses gate 6B: Byggeår 1904
Darres gate 12: Byggeår 2009
Pilestredet park 21: Byggeår 1901
Sørengkaia 66: Byggeår 2012
Gøteborggata 12D: Byggeår 2012
Toftes gate 11E: Byggeår 2010

Areal

Primærrom: 261 kvm


Arealet er totalen av alle leilighetene.

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Om leilighetene

Toftes gate 11E, 0556 Oslo
58 kvm 3-roms med markterrasse i Ringnes park.
19.000,- eksl. strøm i leieinntekter per mnd.
3.364,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 37.024,-

Gøteborggata 12D, 0566 Oslo
47 kvm 2-roms i 1. etasje med balkong.
16.900,- eksl. strøm i leieinntekter per mnd.
2.627,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 31.875,-

Sørengkaia 66, 0194 Oslo
53 kvm 2-roms i 5. etasje med balkong.
18.700,- eksl. strøm i leieinntekter per mnd.
3.598,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 34.443,-

Pilestredet Park 21, 0176 Oslo.
30 kvm 1-roms i 2. etasje med hems og takhøyde på 4 meter.
14.700,- eksl. strøm i leieinntekter per mnd.
1.910,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 27.818,-

Darres gate 12, 0175 Oslo
43 kvm 2-roms i 8. etasje med balkong.
17.300,- strøm akonto inkl. i felleskostnadene.
3.129,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 31.820,-

Thereses gate 6B, 0452 Oslo
30 kvm 1-roms i 1. etasje med sovehems.
13.900,- eksl. strøm i leieinntekter per mnd.
3.255,- i felleskostnader pr. 08.02.2023.
Depositumskonto: 0,-

Alle leilighetene er i sin helhet utleid pr. 01.03.2023, og disse leieforholdene overtas av ny eier av selskapet.

Alle areal er hentet fra tidligere salgsoppgaver.
Det vil ikke bli foretatt kontrollmålinger, men interessent står fritt til å anmode om oppmåling for egen regning.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Forbehold ved salget / "AS IS" (Som de er)

Selgers forbehold i salget av eiendommen
Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av selskap / næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Boligene som er eid av aksjeselskapet selges "AS-IS" og man overtar ansvaret for disse uten rett til å reklamere for feil og mangler. Dette gjelder også arealavvik.

Ved ønske om kontrollmåling av boligene, eller nærmere undersøkelser av disse, kan interessenter på forespørsel få tilgang til leilighetene for oppmåling og kontroll for egen regning.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 3 mnd. etter overtakelsen. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser hva gjelder kjøpers reklamasjonstid.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd / reklamasjoner som medfører tap på mindre enn kr. 50.000,- og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger NOK 500.000,-.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Alle arealangivelser er hentet fra tidligere salgsoppgaver. Disse arealmålene er ikke kontrollert av eier eller megler.

Krever kjøpers bank en utvidet garantistillelse fra Oppgjørsansvarlig eller Megler i forbindelse med oppgjøret, blir denne kostnaden belastet kjøper.

Andre faste løpende kostnader

Felleskostnader total for alle leilighetene: 17.883,- pr mnd. pr. 08.02.2023.

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 0,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Adgang til utleie

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Reguleringsplaner og bestemmelser
Opplysningsbrev fra forretningsfører
Vedtekter og eventuelle husordensregler
Årsregnskap / budsjett
Budskjema
Energiattest
Tilstandsrapport
Meglers verdivurdering
Egenerklæringsskjema selger
Viktig informasjon til kjøper og selger

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Grünerløkka

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode294983916
Sist endret15. sep. 2023 07:29
Referanse146230020

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.