Bildegalleri

Tingvoll Camping til salgs. Totalt 95 fast utleide plasser. Vestvendt.

Kart med kartnålHonnhammervegen 20, 6630 Tingvoll
Prisantydning7 300 000 kr
Totalpris
7 483 869 kr
Omkostninger
183 869 kr

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
2005
Tomteareal
38 784 m² (eiet)
Overtakelse
Etter avtale med eier.

Type lokale

Andre
Hotell/Overnatting
Butikk/Handel

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon

Visning

Ta kontakt med megler for å avtale visning av eiendommen.
Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Møremegling v/Anders Sæternes presenterer Tingvoll Camping!

Eiendommen ligger i den indre delen av Tingvollfjorden, ca 1,5 km fra Tingvoll tettsted. Campingplassen ligger i et svakt skrånende terreng mot nordlig retning med fri og god utsikt i vestlig retning. Meget god beliggenhet med gode solforhold.

Campingplassen "huser" både campingvogner med spikertelt som er fast utleid, bobilparkering og teltområde.
Campingen har mange faste helårsgjester, og det er i tillegg laget et eget område helt i sjøkanten hvor gjester med bobiler og campingvogner kan parkere. Noen av plassene er så nær sjøen at man nærmest kan fiske fra vogna.
Det er også et idyllisk område hvor man kan sette opp telt. I et område ved sjøen er det en egen koselig plass hvor vi kan brenne et lite bål og grille egen mat.

Betalingsbetingelser

1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må fremlegges senest ved kontraktsmøte.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale med eier.

Bebyggelse

Sanitærbygg 1:
Oppført i 2005. Betong ringmurer og gulv på grunn. Murkonstruksjoner i yttervegger med utvendig utlekting og påsatt trekledning. Saltak av tre med betongtakstein. Vinduer med isolerglass i furukarmer. Gulv med keramiske fliser og noe vinylklikkbelegg. Innvendige vegger av bindingsverk med paneler og vannbestandige plater i våtrommene. Vegger i våtrommene med systemvegger/romskillere. Innvendige himlinger med overflatebehandlede fiberplater. El. opplegg med lys, stikk og varme. Sanitæranlegg med servanter, klosetter og dusjer.

Sanitærbygg 2:
Oppført i 2011. Betong ringmurer og gulv på grunn. Isolerte trekonstruksjoner i yttervegger med utvendig utlekting og påsatt trekledning. Saltak av tre med profilert stålplatetekking. Vinduer med isolerglass i trekarmer. Gulv med keramiske fliser. Innvendige vegger av bindingsverk med paneler og vannbestandige plater i våtrommene. Vegger i våtrommene med systemvegger/romskillere.
Innvendige himlinger med overflatebehandlede fiberplater. El. opplegg med lys, stikk og varme. Sanitæranlegg med servanter, klosetter og dusjer.

Forsamlingshus:
Oppført i 2005 og tilbygd i 2019, iflg eier. Betong ringmurer og gulv på grunn. Bindingsverk med utvendig malt kledning og innvendig rupanel med malte flater. Vinduer i furukarmer med isolerglass.
Saltak av tre med bærende dragere og tekking med profilerte stålplater. Innvendig rupanelhimlinger med overflatebehandling. El. opplegg med lysarmaturer. Peis/grue med stålpipe.

Resepsjonsbygg:
Oppført i 2016. Prefabrikert modulbrakke med isolerte gulv, vegger og tak. Utvendig malt kledning. Pulttak med papptekking. Gulv med vinylklikk. Innvendig malte fiberplater på vegger og himlinger. Elektrisk opplegg for lys og varme.

Byggemåte

Sanitærbygg 1:
Oppført i 2005. Betong ringmurer og gulv på grunn. Murkonstruksjoner i yttervegger med utvendig utlekting og påsatt trekledning. Saltak av tre med betongtakstein. Vinduer med isolerglass i furukarmer. Gulv med keramiske fliser og noe vinylklikkbelegg. Innvendige vegger av bindingsverk med paneler og vannbestandige plater i våtrommene. Vegger i våtrommene med systemvegger/romskillere. Innvendige himlinger med overflatebehandlede fiberplater. El. opplegg med lys, stikk og varme. Sanitæranlegg med servanter, klosetter og dusjer.

Sanitærbygg 2:
Oppført i 2011. Betong ringmurer og gulv på grunn. Isolerte trekonstruksjoner i yttervegger med utvendig utlekting og påsatt trekledning. Saltak av tre med profilert stålplatetekking. Vinduer med isolerglass i trekarmer. Gulv med keramiske fliser. Innvendige vegger av bindingsverk med paneler og vannbestandige plater i våtrommene. Vegger i våtrommene med systemvegger/romskillere. Innvendige himlinger med overflatebehandlede fiberplater. El. opplegg med lys, stikk og varme. Sanitæranlegg med servanter, klosetter og dusjer.

Forsamlingshus:
Oppført i 2005 og tilbygd i 2019, iflg eier. Betong ringmurer og gulv på grunn. Bindingsverk med utvendig malt kledning og innvendig rupanel med malte flater. Vinduer i furukarmer med isolerglass. Saltak av tre med bærende dragere og tekking med profilerte stålplater. Innvendig rupanelhimlinger med overflatebehandling. El. opplegg med lysarmaturer. Peis/grue med stålpipe.

Resepsjonsbygg:
Oppført i 2016. Prefabrikert modulbrakke med isolerte gulv, vegger og tak. Utvendig malt kledning. Pulttak med papptekking. Gulv med vinylklikk. Innvendig malte fiberplater på vegger og himlinger. Elektrisk opplegg for lys og varme.

Tomten

Tomta anvendes til helårsplassering av campingvogner med spikertelt, noe bobilparkering og noe teltcamping.
Tomta er tilnærmet rektangulær med sjølinje og begrensning av veg på 2 sider.

Personopplysningsloven

Møremegling behandler personopplysninger (navn, adresse, e-post og telefonnummer) om følgende personer i forbindelse med oppdraget med å formidle denne eiendommen:
- Visningsdeltagere som registrerer seg
- Budgivere
- De som bestiller salgsoppgave og avgir et eller flere samtykker i denne forbindelse.

Opplysningene lagres i Møremegling sitt elektroniske saksbehandlingssystem.
Personopplysningene benyttes på enhver måte som er nødvendig for å realisere formålet opplysningene er innhentet for.

Personopplysningene deles ikke med tredjeparter utover den deling som er nødvendig for at Møremegling skal kunne kontrollere budgivers finansiering. I disse tilfellende vil personopplysninger bli delt med vedkommende budgivers finansieringsforbindelse.

Kjøper og budgiveres personopplysninger vil i henhold til lovpålagt arkiveringsplikt blir lagret i minst 10 år etter at oppdraget er gjennomført. Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud vil bli slettet innen kort tid etter at boligen er solgt.

Personopplysninger vil ikke blir benyttet for markedsføringsformål uten at det foreligger særskilt samtykke til dette. Personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke vil slettes kort tid etter at samtykket ev. er trukket tilbake.

Ev. samtykke kan trekkes til enhver tid ved å sende e-post til personvern@moremegling.no
Les mer om Møremegling sin behandling av personopplysninger på www.moremegling.no

Hvitvaskingsreglene

Møremegling er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, hvitvaskingsloven .

Møremegling er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper. Dette innebærer blant annet plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle reelle rettighetshavere .

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument ( personlig fremmøte ), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument.

Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas egnede tiltak for å kartlegge reelle rettighetshavere på kjøpersiden.

Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Møremegling. Dersom kjøper ikke bidrar til at Møremegling får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Møremegling gjennomføre transaksjonen, jf. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Inneholder:

Sanitærbygg 1:
BRA ca 147 m²
Inngangsparti, dame- og herreanlegg med klosetter og dusjer, handicapbad m/wc og dusj, felleskjøkken, mindre butikkareal og teknisk rom.

Sanitærbygg 2:
BRA ca 40 m²
Solstudio med forrom, dame- og herreanlegg med klosetter og dusjer, mindre felleskjøkken, oppholdsrom og bad m/wc.

Forsamlingshus:
BRA ca 101 m²
Åpent forsamlingsrom med peis/grue.
Bygningen disponeres av campingplassens velforening.

Resepsjonsbygg:
BRA ca 17 m²
Ekspedisjon og lagerrom.

Eiendommen har en meget god beliggenhet med gode solforhold. Generelt gir bygningsmassen et godt inntrykk for sanitæranleggene hvor det er lagt vekt på gode kvaliteter med begrenset
vedlikehold. Campingplassen fremstår i god stand og gir et godt inntrykk.

Lovverk

Eiendommen selges som den er etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom.
Avhendingsloven fravikes på følgende punkt:
Selgers ansvar for mangler jf avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun kan gjøres gjeldende der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8, dog begrenset slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler tilligger etter dette kjøper.

Den absolutte reklamasjonsfristen i § 4-19 begrenses til 2 år.

Før bud gis må salgsprospekt med innholdsfortegnelse, og bilag være grundig gjennomgått. Eiendommen må være grundig besiktiget. Salgsoppgaven forutsettes gjennomlest i sin helhet før inngivelse av kjøpetilbud. Eiendomsmeglerlovens § 6 10, jfr forskriftens §§ 6 3 og 6 4, angående plikter ved budgivning og innsyn i budrunden fravikes.

Oppdraget reguleres av Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73, og det henvises til lovens § 1-4 og forskriftens § 1-2.

Vederlag

Grunnhonorar: Kr 25 000,-
Provisjon: 2,5 % av salgssum
Markedspakke: Kr 9 900,-
Oppgjørshonorar: Kr 2 500,-
Visningshonorar pr stk: Kr 3 000,-

Om handel ikke kommer i stand skal megler ha dekket sine kostnader.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område. Det er kommuneplan som gjelder, og den viser at størstedelen av arealet ligger i område avsatt til fritids- og turistformål, og den andre delen ligger i LNF-områder.

Vei, vann og avløp

Avkjørsel fra offentlig veg.
Offentlig vann og avløp.

Beliggenhet:

Eiendommen ligger i den indre delen av Tingvollfjorden, ca 1,5 km fra Tingvoll tettsted. Ligger i et svakt skrånende terreng mot nordlig retning, med fri og god utsikt i vestlig retning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom.
Avhendingsloven fravikes på følgende punkt:
Selgers ansvar for mangler jf avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun kan gjøres gjeldende der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8, dog begrenset slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler tilligger etter dette kjøper.

Den absolutte reklamasjonsfristen i § 4-19 begrenses til 2 år.

Før bud gis må salgsprospekt med innholdsfortegnelse, og bilag være grundig gjennomgått. Eiendommen må være grundig besiktiget. Salgsoppgaven forutsettes gjennomlest i sin helhet før inngivelse av kjøpetilbud. Eiendomsmeglerlovens § 6 10, jfr forskriftens §§ 6 3 og 6 4, angående plikter ved budgivning og innsyn i budrunden fravikes.

Oppdraget reguleres av Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73, og det henvises til lovens § 1-4 og forskriftens § 1-2.

Omkostninger for kjøper

1) Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
2) kr 585,- i tinglysingsgebyr for skjøte og kr 199,- for grunnboksattest
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers evt panterettsdokumenter; kr 585,- pr. stk

Konsesjonsplikt

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf konsesjonslovens § 4, men det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet grunnet tomtas størrelse.

Parkering

Ordnet parkering for campingvogner og gjesteparkering.

Beliggenhet

kart
Logo

Møremeglin­g avd. Molde

Anders Sæternes

Eiendomsmegler MNEF

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode289090188
Sist endret10. apr. 2024 13:24
ReferanseME72.22271

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.