Bildegalleri

FISKERGATA 4 - TAHITI BRYGGA

Kart med kartnålFiskergata 4, 6507 Kristiansund N
Prisantydning8 000 000 kr
Totalpris
8 000 960 kr
Omkostninger
960 kr

Nøkkelinfo

Bruttoareal
1 779 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Tomteareal
1 681 m² (eiet)

Type lokale

Kombinasjonslokaler

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Bryggen har tidligere vært relatert til fiskeindustri, og da hovedsakelig til klippfisk produksjon, noe som bygningen bærer preg av. Bygget ble bygd av Jonas Eriksen i 1890, som et saltlager. Noe oppgradering innvendig er utført de senere årene , spesielt i de 2 første etasjene. Imidlertid viser tak, fasader og til dels bærende konstruksjoner i dag tegn til svikt, noe som blant annet har ført til lekkasjer fra tak som kommer ned gjennom etasjene.
Byggets tilstand tilsier rehabilitering for å kunne leies ut / tas i bruk.
Planert asfaltert tomt på steinfylling åpner for at det kan oppføres næring og / eller boligbygg med samlet bruksareal på inntil ca. 3000 kvm om scene og tilbygg rives.

Innhold

Bryggen ligger sentralt til ved Kristiansunds havnebasseng på Innlandet. Lagerbygg, Scene, tilhørende kai område og opparbeidet uteareal sør-øst for bryggen. Bryggen er noe preget av tidens tann og lite vedlikehold den senere tid, og har et generelt behov for oppgradering.
Eiendommen er fundamentert på stein og fjellgrunn. Reisverk i stående plank og tømmer, utvendig kledd med stående kledning. Takkonstruksjon av plassbygd tre sperre konstruksjon, utvendig tekket med skiferstein på tre-tro. Trebjelkelag i etasjeskillere. Nyere el og alarmanlegg samt overrislingsanlegg. Kaien er oppbygget av stein.
Bygget er over 5 etasjer med 432 m² i første etasje, andre etasje og 3. etasje, samt 322 m² i fjerde etasje og 161 m² i femteetasje.

Standard

Fredning:
Eiendommen ligger under bevaring (Tahiti Brygga) og det har vært møter med Bygningsantikvar samt en rekke andre instanser i forbindelse med forslag til vernefaglige tiltak som kan gjøres på eiendommen for å bevare den på en god og tilstrekkelig måte. Utdrag fra referatet etter befaringen gjengis her:

På forhånd og ved betraktning fra utsiden hadde deltakerne på befaringen fått inntrykk av at brygga var i dramatisk dårlig stand, men ble positivt overrasket da de kom inn i den. Her kunne man ikke umiddelbart se store skader og man mente at brygga var i langt bedre stand enn fryktet. I eksteriøret har brygga en hel del avflassende maling, noe som kan gi inntrykk av en langt dårligere tilstand. Det kan virke til at deler av fasaden tidligere er malt med en tett plastmaling, som holder på fuktighet. I utgangspunktet er derfor ikke avflassing av denne malingen noen stor utfordring. 

De observerte at det var utført en del flott og kostbart innredningsarbeid i den nedre etasjen. Dette kan nå derimot vise seg å være bortkastet fordi fuktighet skal ha trengt inn i bygningen, ved overflomming og gjennom et hull i taket. For å slippe følgeskader så bør istandsetting av taket prioriteres, og da bør man tekke om hele taket under ett. Kostnadsramme ble vurdert til ca 1 million om dette skal gjøres med skifer. En midlertidig løsning kan likevel være å tette taket med takpapp, for å sikre at ikke nedbør og duer tar seg inn gjennom taket. Dette er utgifter som det er mulig å søke om tilskudd til fra offentlige og private fond.

Det viktigste strakstiltaket ved Tahitibrygga ble likevel vurdert til å være fjerning av all innvendig kledning og Glava, slik at bærekonstruksjonen får tørke ut. Det er spesielt viktig der veggene har blitt isolert med Glava. Glava har stor evne til å holde på fukt, og med fuktinntrengningen som vi ble fortalt om vil dette utvikle seg til et angrep av ekte hussopp på vegger og bærekonstruksjon om Glavaen ikke blir fjernet omgående. Det er stor fare for slik angrep av ekte hussopp i Tahitibrygga da de isolerte konstruksjonene nylig er blitt overflommet.  Dette kan ha svært katastrofale følger. De mente imidlertid at det var fullt mulig å restaurere brygga dersom man startet restaurerings og sikringsarbeidet ganske umiddelbart. Det ble nevnt at med verneverdien Tahitibrygga har for Kristiansund så er brygga kvalifisert til restaureringstilskudd fra bl.a. Kulturminnefondet. Dette kan nyttes til utbedring av taktekking. 

De mente også at Tahitibrygga har et godt utgangspunkt for videre bruk, da etasjehøyden er høyere enn tilsvarende brygger andre steder i landet. ?Det er mange eksempler rundt om i landet, bl.a. i Trondheim og Bergen, hvor man har funnet fram til gode funksjonelle løsninger i brygger med enda lavere etasjehøyde enn Tahitibrygga.

Vi vil oppsummere status og behov for tiltak på følgende måte:
Brygga er i langt bedre stand enn først antatt og er fullt mulig å restaurere.
Den relativt store takhøyden gir mange muligheter for ny bruk.
Man må prioritere restaurering av taket/omlegging av skifersteinen.
Man må som et strakstiltak avdekke konstruksjonene som er isolert med Glava. Dette må gis veldig høy prioritet. Dette for å unngå et eventuelt ødeleggende angrep av ekte hussopp på konstruksjonen!    

Fra Fortidsminneforeningen:
Fortidsminneforeningen er ikke fremmed for et framtidig samarbeid om istandsetting av Tahitibrygga. Dette kan ha form av hjelp til delprosjekter, f.eks vindusrestaurering, utbedring av tak, hjelp til å søke tilskuddsmidler, eller annet. Dersom noen på eiersiden eller kjøpere av bygget ønsker en dialog om dette er det bare å ta kontakt.

Beskaffenhet

Planert asfaltert tomt på steinfylling. Kaianlegg mot nord.

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet og utsikt mot havnen i Kristiansund. Eiet tomt på 1.681 m².

Beliggenhet

På Nordvestkysten av Norge, helt ut mot havet ligger Kristiansund. Den vakre naturlige havna er hjertet i byen, som er omgitt av fire øyer bundet sammen av bruer og Sundbåten. Innlandet er det minste "landet/øya" i Kristiansund og du kommer dit via Sørsundbrua eller med Sundbåten, som er verdens eldste transportmiddel i sammenhengende drift. Den går i fast rute på havna mellom fire av byens land.
Tahiti Brygga ligger på nordsiden av øyen/landet og har utsikt mot havnebassenget i Kristiansund.

Regulering

Eiendommen er regulert til Industri - Forretning -Kontor, gjennom Reguleringsplan Rid: 177 Hønebukta-Sagerbukta-Gaverigata-Kaptein Bothners gate stadfestet 04.11.1986

Overtakelse

Overtakelse etter avtale.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode287897714
Sist endret16. juli 2023 01:50
Referanse48220061

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.