Bildegalleri

Barnehage-eiendom med potensiale ved Storebø. 11,7 mål tomt.

Kart med kartnålHauglandsvegen 16, 5392 Storebø
Prisantydning4 500 000 kr
Totalpris
4 626 770 kr
Omkostninger
126 770 kr

Nøkkelinfo

Bruksareal
391 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
391 m²
Tomteareal
11 741 m² (eiet)
Overtakelse
Etter avtale med selger.

Type lokale

Andre
Garasje/Parkering
Kombinasjonslokaler
Undervisning/Arrangement

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet på Storebø. Landlige og barnevennlige omgivelser med lekeplass like ved og gangavstand til barneskole. Storebø sentrum med sine fasiliteter ligger innenfor kort gangavstand. Herfra er det kort vei til sjø med fin badeplass hvor små og store kan kose seg på fine sommerdager.

Innhold

Bygget går over et plan som inneholder følgende:
Entré/gang/omkledningsrom, pauserom, omkledningsrom, toalettrom med flere toalett, vaskerom, wc-rom, kontor, oppholdsrom, hoppekrok, lesekrok,
gang og 2 lekerom. Lager, redskapsrom og teknisk rom.

I tillegg har eiendommen et uthus med boder, utvendig WC-rom og trehytte på sletten.

Tomt

Tomten er enkelt å opparbeide og består av skrående terreng og flat mark.

Bebyggelse

Området består primært av frittliggende boligbebyggelse.

Byggemåte

Bygget er primært oppført i trekonstruksjoner. For en nærmere beskrivelse av eiendommens byggemåte og konstruksjon henvises det til rapport fra takstmann.

Oppsummering av avvik:
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2), konstruksjoner som ikke er undersøkt (TG IU) eller tilstandsgrad 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten som er vedlagt i salgsoppgaven.

TG3 er satt på følgende bygningsdeler:
- Ventilasjonsrom: Det registreres fuktskader på platekledning på innside av vegger. TG3 settes på grunn av ovennevnt.
- Vaskerom: Våtrommet er ikke tett og tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom, oppgradering må påregnes. Det registreres utette gjennomføringer i gulv og ujevnt/feil fall til sluk. TG3 settes på grunn av ovennevnt. Oppgradering for å tilfredstille dagens krav til våtrom må påregnes.

TG2 er satt på følgende bygningsdeler:
- Drenering: Det er ikke mulig å vurdere dreneringen med sikkerhet i forhold til funksjonalitet ut fra visuell besiktelse. Det kan være flere forhold under bakkenivå (vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc) som kan ha negativ betydning. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG2 settes på grunn av alder. Det anbefales jevnlig kontroll for å se etter evt sviktende drenering.
- Krypkjeller/blindkjeller: Jevnlig tilsyn av blindkjeller/krypkjeller anbefales da det er å betrakte som en særlig fuktutsatt konstruksjon. Det registreres fuktskader/fuktmerker i trematerialer enkelte steder. TG2 settes på grunn av alder og ovennevnt. Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet.
- Radonsikring: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.
- Vinduer/dører: Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. Enkelte vinduer/dører har treg åpne/lukkemekanisme. Høy slitasjegrad i utvendig overflater/glasslister på enkelte vinduer. Vinduer fra 2006 TG1. TG2 settes på grunn av alder og ovennevnt. Vedlikehold/overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering.
- Yttevegger: Selve veggkonstruksjonen ble ikke inspisert da det er en lukket konstruksjon. For inspeksjon kreves destruktive åpninger, noe som ikke ble
foretatt på befaringsdagen. Deler av trekledningen er avsluttet for nært bakken. Enkelte steder registreres det noe svak lufting i bunn av kledningen. Det registreres stedvis fukt/råteskader i trekledning. TG2 settes på grunn av alder og ovennevnt. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Lokale utskiftninger og utbedringer må påregnes. Det anbefales å etablere bedre lufting i bunn enkelte steder og gjøre sikringstiltak der trekledningen er avsluttet nær bakken.
- Loft: Noe begrenset kontroll/inspeksjon grunnet lagrede gjenstander og ventilasjonskanaler. Kun loft over kjøkkendel er inspisert, grunnet manglende tilkomst. TG2 settes på grunn av alder. Ytterligere undersøkelser anbefales når forholdene ligger til rette for det.
- Takkonstruksjon: Konstruksjonen fremstår stabil på befaringsdagen. Viktig å merke seg at takkonstruksjoner i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Det registreres noe svai/nedbøy i takkonstruksjonen. TG2 settes på grunn av alder og ovennevnt. Fungerer med dagens tilstand, jevnlig kontroll av takkonstruksjoner på loft anbefales.
- Etasjeskille: Det er viktig å merke seg at bjelkelag/etasjeskillere i eldre boliger/bygg tilfredsstiller nødvendigvis ikke dagens krav til stivhet/lyd, da denne konstruksjonen er oppført etter eldre forskrifter. TG2 settes på grunn av alder og skjevheter. Fungerer med dagens tilstand.
- Kjøkken: Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad/svellinger/fuktmerker. TG2 settes på grunn av ovennevnt. Det anbefales å skifte fronter og benkeplate som har høy slitasjegrad.
- Vannledninger: Vannrør/kobberør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. Det registreres slitasje/skader på isolasjon av vannledninger i blindkjeller. TG2 settes på grunn av alder på vannrør og ovennevnt. Evt teknisk vurdering gjøres av autorisert rørlegger. Isolasjon på vannledninger bør utbedres.
- Varmesentral: Varmepumpe virker å fungere som tiltenkt. Ikke funnet tegn til visuelle avvik. TG2 settes på grunn av alder. Det anbefales årlig service på varmepumper.
- Taktekking og beslag: Det var snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag. For å avdekke faktisk tilstand må det foretas ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette.

Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Standard

Velkommen til Hauglandsvegen 16!

Eiendommen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet på Storebø. Landlige og barnevennlige omgivelser med lekeplass like ved og gangavstand til barneskole. Storebø sentrum med sine fasiliteter ligger innenfor kort gangavstand. Herfra er det kort vei til sjø med fin badeplass hvor små og store kan kose seg på fine sommerdager.

Dette er en spennende eiendommen som inntil nylig var i drift som en barnehage. Tomten er stor med fint opparbeidete uteområder, med lekeplass og stor slette med plen og trehytte. Huset har alt samlet på ett plan og ble opprinnelig oppført i XXXX og senere tilbygget i XXXX. Boligen er i dag innredet som barnehage med oppholdsrom, diverse lekerom, garderober, omkledningsrom, kjøkken, toaletter og vaskerom med mer.

Oppvarming

Varmepumpe. Varmekabler på kjøkken, i enkelte oppholdsrom og omkledningsrom.

Adkomst

Boligen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet på Storebø. Her bor man i landlige og barnevennlige omgivelser med lekeplass like ved og gangavstand til barneskole. Storebø sentrum med sine fasiliteter ligger innenfor kort gangavstand. Herfra er det kort vei til sjø med fin badeplass hvor små og store kan kose seg på fine sommerdager.

Parkering

Parkering på tomt.

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass på Haugland og Indreholmen.

Overtakelse

Etter avtale med selger.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen.

Budgivning

Bud kan legges ved å fylle inn budskjema som finnes i salgsoppgaven eller ved å gå inn på nettannonsen på "gi bud knappen" .
All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Selger er ikke forbruker, og regelen om akseptfrist kl. 1200 første påfølgende virkedag får ikke anvendelse ved dette salget.

Diverse

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann.

For øvrige opplysninger om eiendommen se selgers egenerklæring samt rapport fra takstmann som er vedlegg til salgsoppgaven.

Om enheten

Innholdsrik eiendom med romslig tomt, tilrettelagt for drift av barnehage og således utformet deretter, både utvendig og innvendig. Tomten har flere fine uteområder. Boligen består i dag av et større oppholdsrom, flere lekerom, romslig kjøkken med spisestue, terrasse på 45 kvm, garderober med toaletter og omkledningsrom.

Kommunen stiller seg positiv til å omgjøre eiendommen til boligeiendom. Dersom en ønsker å utvikle flere boliger på eiendommen kreves det bl.a oppgradert avkjørsel og omregulering. Det anbefales å kontakte kommunen for spesifikke krav.

Verdt å nevne:
- Alt på et plan.
- Balansert ventilasjon.
- Varmepumpe.
- Varmekabler på kjøkken, og i noen av oppholdsrommene samt omkledningsrom.
- Romslig, asfaltert biloppstillingsplass på egen tomt.
- Stor slette med gressplen og trehytte.
- Uteområde med lekeplass.

Boligen kan med den rette kjøper og innsats tilbakeføres til enebolig og brukes til å bo i. En spennende eiendom som bør sees.

Minner om påmelding til visning.
Velkommen!

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan som i overordnede planer er avsatt til "LNRF areal", "Boligbebyggelse, framtidig" og delvis i "gul sone for støy". Kommuneplaner: Id: 999 Delarealer - LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende - 1 231 m2 - Boligbebyggelse, framtidig - 10 510 m2 Hensynsonenavn: Støy/Gul sone - 251 m2 Id: 20130012 Navn: Austevoll kommune. Arealdel til kommuneplanen 2011-2021 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 18.06.2013 Planinformasjon med plankart kan leses på meglers kontor.

Beliggenhet

kart
Logo

Eiendomsme­gler Vest Fana

Pål Kristian Fogge

Salgsleder | Eiendomsmegler

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode287298152
Sist endret06. juli 2023 10:53
Referanse14230003

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.