Bildegalleri

Solgt

Kontoreiendom / Utviklingseiendom på fin utsiktstomt i Skien sentrum - Meget gode parkeringsforhold!

Kart med kartnålOle Cudrios gate 25, 3715 Skien
Prisantydning9 500 000 kr
Totalpris
9 738 842 kr
Omkostninger
238 842 kr
Kommunale avg.
36 146 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal
1 322 m²
Bruttoareal
1 503 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 322 m²
Byggeår
1972
Tomteareal
1 865 m² (eiet)

Type lokale

Kontor

Oppdragsnummer

103-22-0219

Eier

AT SKOG SA Hjemmelshaver står idag som Telemark Tømmersalgslag. Den foreningen er fusjonert sammen mog er idag AT Skog SA. Melding om forandring til rett hjemmelshaver er i prosess, og skal skje før overtakelse av eiendommen kan foreligge.

Eiendomstype

Næringsbygg

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 300 Bnr. 2874 og Gnr. 300 Bnr. 2871 og Gnr. 300 Bnr. 2875 og Gnr. 300 Bnr. 2304 og Gnr. 300 Bnr. 2876 i Skien kommune
Ideell andel: 1/1

Byggeår

1972 / modernisert 1988

Areal

Bruksareal: 1 322 kvm, Bruttoareal: 1 503 kvm

Tomtetype/areal

Eiendommen består av totalt 5 bruksnummer med et samlet areal på 1864,6 kvm.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet med fin utsikt over Skien by. Rett ved ligger idylliske Brekkeparken med parkanlegg, historiske bygninger, kafé og arrangementer.
Det er bare en kort gåtur ned Ibsentrappa, så er man i Skien sentrum på få minutter. Her vil man ha enkel tilgang på alle etterspurte fasiliteter.

Bygninger

Eiendommen består av en romslig næringseiendom som i lang tid har huset AT Skog.

Innhold

Eiendommen er en spennende næringseiendom, sentralt beliggende i Skien sentrum med gode parkeringsforhold på egen tomt. Bygget har i mange år vært AT Skog sitt hovedkvarter, og fungerer som dette fortsatt. AT Skog flytter ut fortløpende og eiendommen blir overlevert til ny eier uten leietaker.

Bygget passer meget godt til å fortsette dagens bruk som et hovedkvarter eller som kontorlokaler. Tomten ligger i et meget etterspurt område for boliger, og kan passe til fremtidig boligutvikling. Tomten består av 5 bruksnummer, og er på totalt 1844 kvm.

I vedlagt næringstakst er følgende kommentert om eiendommens utviklingspotensiale:

Bebygget eiendom er oppført i 1972, og er bygget til i 1988. Bygget er plassert nord/syd og sentralt plassert i øst og i nærheten av Skien sentrum.
Bygningen har vært tilholdssted for Telemark Tømmersalgslag administrasjon, er tegnet av Norges eldste arkitektkontor Børve og Borchsenius, og er innredet til etter formålet. Eiendommen forøvrig er romslig, eiendomsmassen består av totalt av ett bygg, som ligger nord-syd og er opparbeidet med privat parkering og trivelig uteområder. Bygningsmassen er greit vedlikeholdt, men har noe etterslep. Fremtidig bruk kan være f.eks. kommunale funksjoner, revisjon, regnskap og utleie for mindre bedrifter. Dagens bruk er preget av at 1.etg. (kjeller) ikke er forenlig med normal bruk til kontor-grunnet Radon forekomster i grunnen. Radon forekomster over 200 bqm, krever tiltak. Tiltaket for denne bygningsdelen er å pigge opp gulv, fjerne
betong/grus og etablere Radon-sperre mot grunn. Isolasjons-mengden som eventuelt legges i grunn avhenger av takhøyden, men naturlig vil være 30cm.

Den mest naturlige bruken av denne eiendommen vil være å utvikle denne til boligformål. Tomten er regulert til næring, men vil antas å kunne reguleres om til boligformål da dette nylig er gjort i nærområdet. Imidlertid er det på den gamle tomten til Skien videregående skole/Latiner-skolen, revet mesteparten av ekst.skolebygg og oppført 3 nye boligblokker. Eksisterende bygningsmasse i Ole Cudrios gate og Hans Houens gate består gjennomgående av eldre boliger.Det avhenger av reguleringsplanen på hvor mange enheter som kan oppføres og høyden på dette.
Ved oppføring av nye leiligheter i boligbyggelags-modellen er det ikke uvanlig med en tomte-belastning i størrelsesorden 500 + 600 tusen pr. enhet.

Møblering

Eiendommen leveres fraflyttet og vasket om ikke annet avtales.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann- og avløp. Direkte adkomst til eiendommen fra kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygg fra 1988.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, og det er kommuneplanen som gjelder. Gjeldende kommuneplan kan utleveres fra megler på etterspørsel.

Andre faste løpende kostnader

Det ligger en oversikt over selgers eierkostnader de siste 5 år i eget vedlegg i prospekt.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagt næringstakst.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Eiendommen leveres fraflyttet.

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

PM Telemark AS innestår ikke for at fremlagt informasjon i forbindelse med transaksjonen er korrekt. Det forutsettes at kjøper/budgiver på selvstendig grunnlag vurderer denne informasjonen, og gjør egne undersøkelser av eiendommen.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 3 mnd. etter overtakelsen om ikke annet avtales. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser hva gjelder kjøpers reklamasjonstid. Det som evt. ikke fungerer av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr med mer og/eller at det var manglende brannsikringsutstyr m.m. ved besiktigelse, vil ikke bli istandsatt og/etter fremskaffet av selger før overtagelse.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd / reklamasjoner som medfører tap på mindre enn kr. 50.000,- og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger NOK 500.000. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser hva gjelder kjøpers reklamasjonstid.

Alle interessenter oppfordres til nøye å undersøke eiendommen. Det anbefales at alle interessenter rådfører seg og befarer eiendommen med fagkyndig, før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Eiendommen selges som de er, jf avhendingsloven (avhl) § 3-9 og kjøpslovens §19 (1).

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Selger flytter ut av lokalet rundt april 2023, så det er praktisk med overtakelse rundt dette tidsrommet.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Næringstakst
Kommunale opplysninger om eiendommen

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Telemark

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode286438362
Sist endret03. mars 2023 13:14
Referanse103220219

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.