Bildegalleri

Industri-/næringseiendom på Herøy (Nordland)

Kart med kartnålØksningsveien 397, 8850 Herøy
Prisantydning20 000 000 kr
Totalpris
20 501 170 kr
Omkostninger
501 170 kr

Nøkkelinfo

Eieform
Eier (Selveier)
Areal
3 693 m²
Tomteareal
4 835 m²

Type lokale

Produksjon/Industri

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Kort om eiendommen

Industrieiendom med en god beliggenhet på Øksningan i Herøy kommune samt en god tilgjengelighet fra både vei og sjø.
I bygningsmassene har det tidligere vært drevet sjørelatert virksomhet, notbøteri m.m. Dypvannskai har vær benyttet til eget bruk.

Beskrivelse

Industrieiendom tidligere benyttet til sjørelatert næringsvirksomhet, notbøteri m.m. Bygningsmassene består av administrasjonsbygg, lager- og produksjonshaller, plasthall, dypvannskai og flytebrygger.

Innhold

1. Administrasjonsbygg
-Byggeår 2016 ifølge verditakst
-Lagerrom. Korridor, herregarderobe med dusj, damegarderobe med dusj, vaskerom med utgang, HC-WC, møterom med utgang til
terrasse, 2 WC, butikkrom, kopi/datarom, arkiv/lager, pause/
spiserom med utgang til terrasse, kjøkken og 4 kontorer.
-Underetasje og første etasje, sum areal 541 BTA og 511 BRA

2. Bøtehall oppdrett
-Byggeår 2001 og 2009 ifølge verditakst
-Produksjonshall/lagerhall, verktøyrom, kjølerom og notsilo under
flomål. Produksjonshall og toalettrom.
-Første og andre etasje, sum areal 1 248 BTA og 1 202 BRA

3. Bøtehall fiskeri med tilbygget impregnerings- og tørkehall
-Byggeår 2012 og 2017 ifølge verditakst
-Produksjonshall/lager og toalettrom. Produksjonshall og toalettrom. Tilbygget impregnering/tørkehall. Teknisk rom.
-Første og andre etasje mm., sum areal 1 246 BTA og 1 186 BRA

4. Monteringshall oppdrett
-Byggeår 2007 ifølge verditakst.
-Produksjonshall og avdelt lagerrom (30 m²).
-Første etasje, sum areal 426 BTA og 404 BRA

5. Eldre impregnerings- og tørkehall
-Byggeår 1997 ifølge verditakst (antatt)
-Produksjonshall/lager. Teknisk rom.
-Første etasje, sum areal 146 BTA og 132 BRA

6. Plasthall
-Byggeår 2005 ifølge verditakst
-Åpen plasthall.
-Første etasje, sum areal 202 BTA og 202 BRA

7. Notvaskeri/renseanlegg
-Byggeår 2005 ifølge verditakst.
-Hus for renseavfall.
-Første etasje, sum areal 63 BTA og 57 BRA

8. Dypvannskai
-Byggeår 2004, 2007 og 2010 ifølge verditakst.
-Arealer er ca. beregnet ut i fra omsøkte skissetegninger og
kaifront er stedlig oppmålt til 67 m.
-Kaidekke 800 BTA

9. Flytebryggeanlegg
-Byggeår 2010 ifølge verditakst.
-Flytebrygge med lengde 20 m og bredde 2,10 m.
-Flytebrygge med lengde 15,2 m og bredde 3,10 m
-Sum areal 89 BTA

Oppvarming

Elektrisitet.

Beskaffenhet

Tomten består av:
Gnr. 7, bnr. 63 i Herøy kommune
Gnr. 7, bnr. 77 i Herøy kommune
Gnr. 7. bnr. 95 i Herøy kommune
Gnr. 7, bnr. 24, fnr. 11 i Herøy kommune (festet tomt)
-med et anslått areal på 4 835 m². Det bemerkes at flere av grensene er ukjent og/eller unøyaktig.

Det har ikke vært betalt festeavgift på fnr. 11. I henhold til festekontrakten var festeavgiften i 1977 kr 60. Se festekontrakt og tomfestelov for utfyllende informasjon.

Tomten er hovedsakelig asfaltert og terrassert i to områder, hvor det øverste det er bak bygninger på nordre side og den nedre del rundt bygninger og mot kai/sjø.

Åpent kystområde med gode lys og solforhold på Øksningan ca. 8 km nordvest for kommunesenteret Silvalen på Herøy. Utsikt mot omkringliggende bebyggelser og bakomliggende fjell - del av Syv Søstre.

Det foreligger ingen opplysninger om nedgravde tanker eller eventuelle forurensninger i grunn og det er heller ikke gjort noen grunnundersøkelser i forbindelse med denne takst. Kjøper overtar risiko for eventuell forurensing i grunn.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Øksningan i Herøy kommune (Nordland).

Adkomst

Adkomst fra fylkesvei og deretter over små stykker av privat vei (ikke tinglyst veirett).

Parkeringsforhold

Parkering på egen tomt.

Adgang til utleie

Utleie
Ingen, eiendommen har vært i egen bruk.

Regulering

Detaljreguleringsplan for Øksningan Notbøteri, vedtatt av kommunestyret den 19.03.2013. Eiendommen er regulert til formål: Industri, lager - utelagringsområde, kjørevei og havområde i sjø. På nordre side av eiendommen er det regulert boligområde.

Ferdigattest

Det ligger følgende ferdigattester hos Herøy kommune:
-Ferdigattest for "Nybygg Produksjonsbygg" sak nr.0085/01 datert 06.11.01.
-Ferdigattest "Tilbygg servicehall" sak nr.109/09 datert 27.04.10.
-Ferdigattest "Nybygg industrihall" sak nr.525/12 datert 16.11.12.
-Ferdigattest "Nybygg lagerhall" sak.0087/05 datert 24.10.05.

At slike attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Øvrige bygg/tilbygg beskrevet i verditakst har ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Beskrivelse (type bolig)

Industri-/næringseiendom

Bygningsinformasjon / byggemåte

I henhold til verditakst:

1. Administrasjonsbygg med lager

Drenering:
Ingen kjente opplysninger.

Grunn og fundamenter:
Grunnforhold er ukjent, men trolig bestående av fjell og oppfylte masser.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn - støpt plate.

Ytterveggskonstruksjon og kledning:
Yttervegger i underetasje av 25 cm leca. På utvendig side pålagt grunnmursplast mot terreng og slemmet over terreng. Det
bemerkes at det på lecamur er ingen innvendig avstiving for jordpress mot bakvegg eller sidevegg som utvendig terreng er
tilfylt mot.
Yttervegger 1. etasje av bindingsverk, isolert med 15 cm mineralull og kledd med liggende bordkledning - beiset

Utvendige dører, porter og vinduer:
Underetasje;
Isolert ytterdør av aluminium med sandwichpanel og dørpumpe.
Isolert leddport av metall med motorisert styring. Lysåpning b x h = 4,40 m x 3,50 m.
1. etasje;
4 stk. folierte/malt ytterdør av tre med 2-lags glass og sprosser. Persianere montert på innvendig side.
Malte vinduer av tre med 2-lags glass.

Takkonstruksjon og tekke:
Pulttakkonstruksjon av prefabrikkerte takstoler, isolert med mineralull mellom undergurter (trolig 20 cm), ukjent type undertak
og taktekke av profilerte stålplater. Doble vindskier og vannbordbeslag.

Renner og nedløp:
Takrenner og nedløpsrør av stål. Nedløpsrør er ført ned i grunn.

Utvendige trapper, terrasser:
Adkomsttrapp av tre med rekkverk. Stor treterrasse med rekkverk foran inngangsparti nordvestre side og lags hele bygningen
på sørvestre side. Rekkverkshøyde 0,98 - 1,00 m. Terrasse er fundamentert på støpte pilarer med søylesko og søyler av doble
2" x 4" med sidebord.
Trapp av tre med vinkel og repos ned til underetasje.

Ventilasjon:
Ventilasjonsanlegg (Flexit Albatros S32R) med varmegjenvinning for 1. etasje (administrasjonsdel). Aggregat er montert i underetasje.

Elektrisk primæranlegg og brannvarsling:
Underetasje; El. inntaksskap i med overspenningsvern 3 x 63A. Sikring underetasje 63A og sikring 1. etasje 63A. Som
belysning er tette armaturer med lysstoffrør.
1. etasje; Fordelingsskap med jordfeilautomater. Hovedbryter 100A (3x50/16AI). 3 kurser på 10A, 20 kurser på 15A og 1 kurs
på 25A. Skjult installasjon og noe kanaler. Som belysning er hovedsakelig taklamper/leddlamper. Brannalarmsentral BS-200.
Utvendig; Dobbel utestikk og flere utelys.
Merknader; Det bemerkes at bygningenes elektriske anlegg er ikke kontrollert for feil og mangler i denne takst, må eventuelt
gjøres av elektriker eller lokalt el. tilsyn (gjelder alle bygninger).

Elektrisk varmeanlegg:
El. oppvarming med veggmonterte panelovner av type Glamox El. termostatstyrt gulvvarme på garderober.

Røropplegg og sanitær:
Vann: Vannledninger av plast - rør i rør og noe åpne rør av kobber. Samleskap for vannrør på vaskerom. Stoppekran for vann
og vannmåler på vaskerom. El. varmekabel i vannledning. Brannslange på trommel i korridor.
Avløp: Avløpsrør og gulvsluker av plast.
Herregarderobe: Veggmontert servant og speil, veggmontert blandebatteri med hånddusj.
Damegarderobe: Veggmontert servant og speil, veggmontert blandebatteri med hånddusj.
Vaskerom: Vaskerenne av stål med 2 blandebatteri, veggmontert skyllekar av stål og blandebatteri, opplegg for vaskemaskin
og varmtvannsbereder på 200 liter.
HC-WC: Gulvmontert handicaptoalett, veggmontert handicapservant og speil.
WC: Veggmontert toalett, servant og speil.
WC: Veggmontert toalett, servant og speil.
Samlet: 5 servanter, vaskerenne, opplegg for vaskemaskin, skyllekar av stål, 3 toaletter, 2 dusjer og 1 varmtvannsbereder.

Kjøkkeninnredning:
Kjøkkeninnredning av MDF med hvite glatte folierte fronter. Laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum og grønnsaksvask
av stål. Innebygget oppvaskmaskin (vannstopp montert). Løst kjøl-/fryseskap. Løs komfyr med keramisk koketopp.
Kjøkkenhette med kullfilterrensing.

Gulv - Underetasje:
Støpt og pusset gulv på grunn med ukjent isolering.

Innvendige overflater gulv - Underetasje:
Pusset betong. Ubehandlede gipsplater mot nabobygning.

Innvendige overflater himling - Underetasje:
Ubehandlede gipsplater.

Etasjeskillere - 1. etasje:
Trolig trebjelkelag lagt i steget på ståldragere (EI 30 konstruksjon) som er understøttet av stålsøyler i underetasje.

Innvendige overflater gulv - 1. etasje:
Laminat på gulv i ganger, kontorer m.m. Keramiske flis i topp av flyteavretting på sanitærrom.

Innvendige overflater vegg - 1. etasje:
Fabrikkmalte veggplater av MDF. Våtromsplater i våtsoner.

Innvendige overflater himling - 1. etasje:
Malte himlingsplater.

Innerveggskonstruksjon - 1. etasje:
Skillevegger av tre. EI 30 konstruksjon mot produksjonsbygning som administrasjonsbygg er tilbygget mot.

Innvendige dører og vinduer - 1. etasje:
Formpressede kompaktdører av MDF.

Standard:
Normal ihht. byggeår.

Vedlikehold:
Noe etterslep på utvendig vedlikehold. Lecamur i underetasje er mangelfullt slemmet på utvendig side og på bakre del av mur mot terreng er det noe sprekker. På innvendig side av lecamur er det saltutslag og merker etter fukt (grunnet dårlig utvendig tetting). Dør i
underetasje er ikke innpusset på innvendig side. Bordkledning er noe malingsslitt samt skadd på et bord ved inngangsdør. Vinduer og listverk rundt vinduer er malingsslitt.

2. Bøtehall oppdrett

Bygning generelt
Oppført produksjon/lagerbygning med fundamenter i betong og bygningskonstruksjon av stål.

Drenering:
Ingen kjente opplysninger.

Grunn og fundamenter:
Grunnforhold er ukjent, men trolig bestående av fjell og oppfylte masser.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn - støpt ringmur og støpte klosser for søyler til midtre bæring.

Ytterveggskonstruksjon og kledning:
Stålkonstruksjon med søyler og rigler, på utvendig side kledd med profilerte stålplater og felt med lysplater på langvegger
lagerdel. I 2. etasje er yttervegger isolert med mineralull og kledd med profilerte stålplater på innvendig side. Yttervegger i 1.
etasje av betong på tilbygget notsilo.

Utvendige dører, porter og vinduer:
1. etasje;
Ytterdør av aluminium.
Leddport av metall med motorisert styring, lysåpning b x h = 3,85 m x 3,45 m.
2. etasje;
Ytterdør av aluminium.
2 leddporter av metall, lysåpninger b x h = 2,80 m x 2,10 m og 2,40 x 2,40 m.
Dør/port av aluminium og 2-fløyet dør/port av aluminium i sørvegg mot kai (for mottak av nøter).
Malte vinduer av tre med 3-lags glass og solfilter.

Takkonstruksjon og tekking:
Takkonstruksjon av stål fagverk, selvbærende profilerte stålplater, isolasjon og taktekke av profilerte metallplater.

Renner, nedløp og beslag:
Takrenner og nedløpsrør av stål.

Utvendige trapper:
Tretrapp med repos for vareinntak

Gulv og etasjeskillere:
Støpt gulv på grunn i 1. etasje med ukjent isolering. I gulv er det flere nedsenkede binger for nøter.
Etasjeskille av stålbjelker og isolert trebjelkelag med gulv av finerplater - epoxymalt.
I etasjeskille er 19 hengslede luker av stål.

Sanitæranlegg og røropplegg:
På avdelt toalettrom i 2. etasje er gulvmontert toalett, veggmontert servant og varmtvannsbereder på 28 liter. Vannledninger av
kobber og avløpsrør av plast.

Elektrisk primæranlegg:
El. inntaksskap i med sikringsautomater i 2. etasje. Åpen installasjon. Som belysning er hovedsakelig armaturer med
lysstoffrør i begge etasjer.
Det bemerkes at bygningenes elektriske anlegg er ikke kontrollert for feil og mangler i denne takst, må eventuelt gjøres av
elektriker eller lokalt el. tilsyn.

Elektrisk varmeanlegg:
Elektrisk oppvarming.
Elektrisk varmevifte i lagerdel 1. etasje og 4 luft til luft industri varmepumper for oppvarming av isolert produksjonsdel i 2.
etasje.

Ventilasjon primæranlegg:
Ventilasjonsanlegg (Type Villavent) med varmegjenvinning for isolert produksjonsdel i 2. etasje.

Traverskraner:
i 2. etasje er løpebane med 2 traverskraner med kapasitet 1,2 tonn.

Standard:
Normal ihht. byggeår.

Vedlikehold:
Generelt etterslep på vedlikehold.
Utvendig: Sprekk i støpt mur på notsilo m.m. Profilerte veggplater og beslag har flere skader/bungler etter påkjørsler og er dels rustangrepet. Takrenner noe skadd. Profilerte takplater er
rustet i ender.
1. etasje: Rundt midtre del av støpt gulv er det sprekkskader og setninger - grovmålt til ca. 10 -15 cm. På veggsøyler av stål er det noe rustangrep i nedkant (over ringmur). På kjølerom er veggplater skadd etter påkjørsler.
2. etasje: På gulv er epoxymling på malte sponplater slitt. Det mangler kledning på vegg der vannledning kommer opp i etasjen (dampsperre er punktert). På toalettrom er veggplater av
MDF vannskadede bak servant (er ikke fuktbestandige plater). Noe generelle småskader på profilerte veggplater og det mangler platekledning på vegg det vannledning kommer opp (dampsperre er også punktert).

3. Bøtehall fiskeri med tilbygget impregnerings- og tørkehall

Bygning generelt:
Oppført produksjon/lagerbygning med fundamenter i betong (dels på kai) og bygningskonstruksjon av stål.

Drenering:
Ingen kjente opplysninger.

Grunn og fundamenter:
Grunnforhold er ukjent, men trolig bestående av fjell og oppfylte masser.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn - støpt ringmur og støpte klosser for søyler til midtre bæring.

Ytterveggskonstruksjon og kledning:
Stålkonstruksjon med søyler og rigler, på utvendig side kledd med profilerte stålplater og noen felt med lysplater på sørvestre
langvegg i produksjonshall/lagerdel. I 2. etasje er yttervegger isolert med mineralull og kledd med profilerte stålplater på
innvendig side.
Yttervegger i tilbygget impregnering/tørkehall av isolerte sandwich elementer med utvendig og innvendig stålkledning.

Utvendige dører, porter og vinduer:
1. etasje;
2 ytterdør av stål/aluminium.
2 leddporter av metall, lysåpninger b x h = 3,60 m x 3,60 m og 5,00 x 4,90 m.
2. etasje;
Ytterdør av aluminium.
2 leddporter av metall i sørvegg mot kai (b x h = ca. 2,00 x 2,00 m - for mottak av nøter).
Vinduer av aluminium med 2-lags glass.

Takkonstruksjon og tekking:
Takkonstruksjon av stål fagverk, selvbærende profilerte stålplater, isolasjon og taktekke av profilerte metallplater.
På tilbygg er takkonstruksjon av stålbjelker, rigler, plater med ukjent isolering og ukjent tekke (er ikke synlig fra utvendig side).

Renner, nedløp og beslag:
Takrenner og nedløpsrør av stål.

Utvendige trapper:
Tretrapp med repos for adkomst 2. etasje.

Gulv og etasjeskillere:
Grovstøpt gulv på grunn i 1. etasje med varierende høyder og ukjent isolering. I gulv er det flere nedsenkede binger for nøter
og i tilbygget del nedsenket binger for impregnering av nøter.
Etasjeskille av stålbjelker, selvbærende profilerte plater med ukjent isolering og tregulv i topp - gulv av spon eller finerplater -
epoxymalt.
I etasjeskille er ca. 13 hengslede luker av tre.

Sanitæranlegg og røropplegg:
På avdelt og isolert toalettrom i 1. etasje er det gulvmontert toalett, veggmontert servant og varmtvannsbereder på 28 liter.
I 2. etasje er det på avdelt toalettrom gulvmontert toalett og veggmontert servant (rommet er ikke besiktiget).
Vannledninger av kobber og avløpsrør av plast.

Elektrisk primæranlegg:
El. skap med strømmåler og jordfeilautomater i 2. etasje. Effektbryter trafo 125A. Åpen installasjon. Som belysning i 1. etasje
er halogenlampe m.m. og i 2. etasje armaturer med lysstoffrør.
Det bemerkes at bygningenes elektriske anlegg er ikke kontrollert for feil og mangler i denne takst, må eventuelt gjøres av
elektriker eller lokalt el. tilsyn.

Elektrisk varmeanlegg:
Elektrisk oppvarming.
Veggmontert panelovn på avdelt toalettrom 1. etasje og 2 luft til luft industri varmepumper for oppvarming av isolert
produksjonsdel i 2. etasje.

Traverskraner, vinsjer:
I produksjonslokale 2. etasje er det 2 løpebane med 2 traverskraner på hver bane med kapasitet 3 tonn. 17 veggmonterte vinsjer.
I tilbygget del er det løpebane med traverskran.

Ventilasjon primæranlegg:
Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for isolert produksjonsdel i 2. etasje.

Standard:
Normalt ihht. byggeår.

Vedlikehold:
Noe etterslep på utvendig vedlikehold.
På utvendig side er det flere bungler/skader på profilerte veggplater, beslag og taknedløp etter påkjørsler/produksjon (også noe rustangrep). Noe bungler på leddheisport. I produksjonshall/
lager er det skjevheter i støpt gulv. I tilbygget impregnering/tørkehall er gulv og nedre deler av vegger tilgriset av impregneringstoffer etter tidligere produksjon.

4. Monteringshall oppdrett

Bygning generelt:
Oppført produksjon/monteringshall med fundamenter i betong og bygningskonstruksjon av stål (tilbygget gammel
impregnerings- og tørkehall).

Drenering:
Ingen kjente opplysninger.

Grunn og fundamenter:
Grunnforhold er ukjent, men trolig bestående av fjell og oppfylte masser.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn - støpt ringmur/klosser.

Ytterveggskonstruksjon og kledning:
Stålkonstruksjon med søyler og rigler, isolasjon og veggkledning på begge sider av profilerte stålplater.

Utvendige dører, porter og vinduer:
2 ytterdør av aluminium.
2 leddporter av metall med el. motorisert styring, lysåpninger b x h = 4,10 m x 5,00 m og 4,15 m x 4,15 m.
Vinduer av aluminium med 2-lags glass.

Takkonstruksjon og tekking:
Takkonstruksjon av stål fagverk, selvbærende profilerte stålplater, isolasjon og taktekke av profilerte metallplater. Snøfangere.

Renner, nedløp og beslag:
Takrenner og nedløpsrør av stål.

Gulv:
Støpt gulv på isolert grunn.

Innerveggskonstruksjon og kledning:
Enkel bindingsverk kledd med profilerte plater på begge sider for avdelt lagerrom.

Elektrisk primæranlegg:
El. skap med jordfeilautomater etasje. Overbelastningsvern 50A (3x25/16AI). 4 kurser på 10A, 4 kurser på 16A, 4 kurs på 25A,
2 kurser på 32A og 1 kurs på 50A (jordfeilbryter for denne kurs). Åpen installasjon. Som belysning er armaturer med lysstoffrør
eller led. Utelys som styres av astrour.
Det bemerkes at bygningenes elektriske anlegg er ikke kontrollert for feil og mangler i denne takst, må eventuelt gjøres av
elektriker eller lokalt el. tilsyn.

Elektrisk varmeanlegg og sanitær:
Luft til luft varmepumpe.
Vannbåren gulvvarme, el. kjele, varmtvannsbereder på 200 liter og sirkulasjonspumpe.

Standard:
Normal ihht. byggeår.

Vedlikehold:
Noe etterslep på utvendig vedlikehold.
På utvendig side er det flere bungler på profilerte veggplater, beslag og taknedløp etter påkjørsler. Isopor utenpå ringmur over terreng en noe skadd. I produksjonshall er det noe sprekker i støpt gulv (trolig svinnsprekker) og epoxymaling på gulv er slitt/dels løsnet.

5. Eldre impregnerings- og tørkehall

Bygning generelt:
Oppført som impregnerings- og tørkehall med fundamenter i betong og bygningskonstruksjon av stål.

Grunn og fundamenter:
Grunnforhold er ukjent, men trolig bestående av fjell og oppfylte masser.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn - støpt ringmur/klosser.

Ytterveggskonstruksjon:
Stålkonstruksjon med søyler og rigler, på utvendig side kledd med profilerte stålplater og felt med lysplater.
På teknisk rom er yttervegger av leca og enkelt bindingsverk.

Utvendige dører, porter:
Ytterdør av tre.
Skyveport, lysåpninger b x h = 4,20 m x 4,20 m.

Takkonstruksjon og tekking:
Takkonstruksjon av stål fagverk, rigler og taktekke av profilerte metallplater.

Renner, nedløp og beslag:
Takrenner og nedløpsrør av stål.

Gulv:
Grovstøpt gulv på grunn med ukjent isolering. I gulv er det nedsenkede binger for impregnering av nøter.

Piper/skorsteiner/ildsteder:
Utrangert sentralfyr med stålpipe ut over tak.

Elektrisk primæranlegg:
El. skap med sikringsautomater. Kurs for styreskap tørke 125A (3x25), produksjonshall/lager 63A (3x25) og stikk 40A (3x10).
Samt flere kurser. Som belysning er lamper av led m.m.
Det bemerkes at bygningenes elektriske anlegg er ikke kontrollert for feil og mangler i denne takst, må eventuelt gjøres av
elektriker eller lokalt el. tilsyn.

Elektrisk varmeanlegg:
Eldre utrangert tørke.

Standard:
Normal ihht. byggeår.

Vedlikehold:
Noe etterslep på vedlikehold.
Enkelte bungler på profilerte veggplater. I produksjonshall/lager er gulv og nedre deler av vegger tilgriset av impregneringstoffer etter tidligere produksjon.
Tilbygget inngangsparti av tre for teknisk rom er i dårlig forfatning og vann trenger inn. I teknisk rom mangler kledning under himling og det er saltutslag på nedre deler av lecamur, noe som indikerer på inntrengning av fukt/vann.

6. Plasthall

Bygning generelt:
Oppført frittliggende plasthatt for lagring, hallens mål er 20,20 m x 10,00 m.
Hallen er fundamentert til terreng med nedslåtte kamstål, har dobbelt ramme av firkantede rør og enkel duk. Asfaltert gulv.
Fremlagt el. med skap med jordfeilautomater. Opplagt kurser for stikk og 3-faset stikk. Utelys som styres av astrour.

Standard:
Normal.

Vedlikehold:
Noe etterslep på vedlikehold.
Rift i duk i nedre del av langvegg mot sør. Skyveport er i dårlig forfatning og en metallplate mangler.

7. Notvaskeri/renseanlegg

Notvaskeri/renseanlegg generelt:
Trommel for vasking av nøter, rensetanke og bygning for oppsamling av renseavfall.
Det bemerkes at bygningen var låst ved befaring og beskrivelse er ut i fra bilder.
Bygningen er fundamentert med betong på grunn. Støpt gulv. Yttervegger av tre med utvendig platekledning.
Pulttakkonstruksjon tekket med profilerte stålplater. Doble vindskier og vannbordbeslag. Takrenne og nedløpsrør av plast.
Leddheisport.
Merknader: Dette renseanlegg (trommel for vasking av nøter, rensetanke og bygning) tas ikke med i verdiberegninger, da dette var
tilpasset tidligere industriaktivitet på eiendommen og er således ikke lenger i bruk.

8. Dypvannskai

Dypvannskai:
Støpt bakvegg er fundamentert på steinfylling, søyler av stålrør ført til fast grunn (trolig fylt med betong) og pålagt i topp
stålbjelker/jernbaneskinner med påstøpt kaidekke. Kaikrane er montert ved notvaskeri/renseanlegg (er hovedsakelig blitt brukt til håndtering av nøter ved rens/vask).

Standard:
Enkel.
Vedlikehold:
Det er noe sprekker i støpt bakvegg. Stolper av stål/borerør og jernbaneskinner under
kaidekke er rustangrepet. Fendring av tre i front er noe skadd og mangelfull.
Det bemerkes at ved befaring var det begrenset mulighet til kontroll under kai grunnet flohøyde
og på kaidekke lå det flere nøter m.m., således bare delvis besiktiget.


9. Flytebryggeanlegg

Flytebryggeanlegg:
2 stk. flytebrygger av tre med flyteelementer av PVC-rør, forankret til land og sjø med kjettinger.
Gangbaner av aluminium med tredekke. Landgang til indre flytebrygge er landfestet til betong og landgang til ytre flytebrygge
er landfestet til plassbygget treplatt.

Standard og vedlikehold: Normalt

Diverse

Følgende bemerkes særskilt:
-Det er gjort endringer matrikkelen etter at verditaksten ble utarbeidet. Gnr.7 bnr.94 i Herøy kommune eksisterer ikke lengre.
Eiendommene som selges er følgelig:
Gnr. 7, bnr. 63 i Herøy kommune
Gnr. 7, bnr. 77 i Herøy kommune
Gnr. 7. bnr. 95 i Herøy kommune
Gnr. 7, bnr. 24, fnr. 11 i Herøy kommune (festet tomt)

Herøy kommune startet på arbeidet med å registrere det uregistrerte jordsameiet, som utgjør bortfester til festetomten (fnr.11). Dette arbeider har stoppet opp, og partene er henvist til jordskifteretten. Det bemerkes særlig at fnr.11 har ukjente grenser, og at det sannsynligvis ikke vil være mulig å få fastsatt grensene før forholdene rundt bortfesters eiendom (det uregistrerte jordsameiet) er oppklart.
Se den digitale vedleggsmappen for mer informasjon fra Herøy kommune (særlig brev av 08.05.23).

Kommunal informasjon som gjelder fnr.11 ligger under tidligere gnr. 7 bnr. 94 i den digitale vedleggsmappen.

Herøy kommune har også opplyst at området øst for 7/77 som er opparbeidet og benyttes av selger, ikke er fradelt eller godkjent.

Det bemerkes at flere av grensene til matrikkelenhetene er usikre og/eller ukjente. Se matrikkelkart på www.seeiendom.no. Areal er anslått til 4 835 m2 (avviker fra verditakst på grunn av endring i matrikkelen, jf. ovenfor).

Eiendommen selges slik den er, også relatert grenser med mer. Kjøper overtar enhver regning og risiko tilknyttet ovennevnte.

-Naboeiendommen (gnr. 7 bnr. 37) har deler av en garasje på eiendommen gnr. 7 bnr. 24 fnr. 11 (eventuelt bortfesters eiendom, alt etter hvor stor eiendom fnr. 11 er).

Forbehold

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. I tilfelle salg fra profesjonell/næringsdrivende selger (ikke forbruker), fravikes loven slik det er hjemmel for i lovens § 1-3 og tilhørende forskrift § 1-2.

Ved salg til profesjonell/næringsdrivende kjøper (ikke forbruker) er Avhendingsloven fravikelig. Kjøper fraskriver seg da, så langt gjeldene rett tillater det, enhver rett til å gjøre gjeldene krav mot selger som følge av at eiendommen ikke er som den skal være i medhold av Avhendingsloven §§ 3-3, 3-7, 3-8 og 3-9. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Kjøpekontrakt basert på meglerstandard for salg av næringseiendom forutsettes brukt som kontrakt mellom selger og kjøper. Utkast til kjøpekontrakten ligger i vedleggsmappe som fås av megler på forespørsel.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen med videre. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Selgers eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet eiendommen overføres til kjøper per overtakelse.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Bestemmelse Om Kloakkledn - Tinglyst dato 30.05.08
Bestemmelse om kloakkledn

Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 30.05.08
Bestemmelse om veg

Rettighet - Tinglyst dato 06.09.75
LEIEAVTALE
Gjelder denne registerenheten med flere


Festekontrakt - Vilkår - Tinglyst dato 08.09.77
ÅRLIG AVGIFT NOK 60
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 08.09.77
Bestemmelse om veg

Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 08.09.77
FESTENUMMERET KOMMER FRA FLERE BRUKSNUMMER
HJEMMELSHAVERE FOR RESTERENDE BRUK LISTES VED SPØRRING PÅ
DISSE.
GJELDER: KOMMUNENR 1818 GNR 7 BNR 4, 5, 8 OG 14

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Nord-Norge - Næring

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode280554186
Sist endret06. juni 2024 06:11
Referanse6220035

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.