Bildegalleri

Inaktiv

Moloanlegg / fiskerihavn: Yttervågen i Osen kommune.

Kart med kartnålYttervåg, 7742 Yttervåg
Prisantydning300 000 kr
Totalpris
308 842 kr
Omkostninger
8 842 kr
Verditakst
300 000 kr

Nøkkelinfo

Grunnflate
1 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
1 m²

Type lokale

Tomter

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Adresse

Yttervåg fiskerihavn er beliggende på på Skjervøy i Osen kommune.

Postnummer/poststed

7742 Yttervåg.

Eiendomsbetegnelse

Yttervågen fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke.

Det er 1 molo og 1 allmenningskai som selges samlet av Kystverket. Rettighetene til moloen og kaien er basert på grunneiererklæring ved etablering. Eiendommen er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket.

Kystverket er kun eier av moloen og kaia, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæring eller hvis du har spørsmål knyttet til denne. Molo og kai er beliggende på Gnr.: 1008, Bnr.:4, Gnr.: 37 Bnr.: 4, Gnr.: 38, Bnr.: 4 og Gnr.: 1008, Bnr. 3 i Osen kommune.

Prisantydning

Kr.: 300.000,-.

Verditakst

Utført av: Roald Stakset
Markedsverdi Kr.: 300.000,-

Parkering

Selve havna disponerer ikke noe parkeringsareal utover det arealet selve molokonstruksjonen tar opp.

Eiendomstype

Moloanlegg/kai.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/kai. Rettigheten er basert på grunneiererklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Yttervågen moloanlegg skjermer mot Yttervågen og storhavet i vest i og gir en lun havn i Skjervøyvågen.

Det bor et tjue talls fastboende ute på øyene og moloen er således viktig for lokalbefolkningen og de som har fritidsboliger her. Havna benyttes i dag hovedsakelig til fritidsbåter, men er også havn for rutebåt med flere daglige anløp. I tillegg er det en del sjøhus og private brygger, samt etablert marina for fritidsbåter. Moloen er også viktig da den er del av fylkesveien mellom øyene. Kommune har vedlikeholdsansvar for fylkesveien.

GPS-koordinater: 64.293992, 10.294072.

Eiendom

Yttervågen moloannlegg består av molo som går mellom Ytre- og Indre Skjervøya samt en allmenningskai. Moloen er del av fylkesveien over sundet mellom Indre og Ytre Skjervøy. Moloen er ca. 210 meter og går i sundet mellom Skjervøyvågen og Yttervågen.

Almenningskaien har betydning for beboere og fritidsbolig-eiere med tanke på ilandsetting og utfrakting av materialer og gods.

Moloanlegget og almenningskaien virker iflg. takstmann å være i generelt god stand.

Det er p.t ingen gyldige tillatelser til å etablere seg til molo iflg Kystverket. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av molo og kai.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-22-0001

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode246298770
Sist endret30. jan. 2022 01:20
Referanse31220001

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.