Bildegalleri

Solgt

Bud Mottatt - Kombinert kontor og lagerbygning med kai og flytebrygge.

Kart med kartnålArnøyveien 10, 8135 Sørarnøy
Prisantydning3 800 000 kr
Kommunale avg.
13 156 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal
158 m²
Eieform
Eier (Selveier)
Areal
158 m²
Byggeår
1988
Tomteareal
2 395 m² (eiet)

Type lokale

Lager/Logistikk

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Adresse

Arnøyveien 10
8135 Sørarnøy

Matrikkel

Gnr. 82 bnr. 244/383 i Gildeskål kommune

Fasiliteter

Frittliggende lager og kontorbygning, som i dag er hovedkontoret til Ditt Bygg Salten AS. Tilhørende betongflytebrygge med bredde på 2,52 meter x 20,4meter. Kai med tre dekke på ca 200m².

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende på Sørarnøy i et område som har god beliggenhet med hensyn på profilering. Sørarnøya er forbundet til Nordarnøya med bru, men ingen av øyene har fastlandsforbindelse. Den enkleste måten å komme seg til Sørarnøy på er med hurtigbåt eller ferge. Det er bor cirka 300 innbyggere på øyene. Det er en dagligvarebutikk på Sørarnøy, Nærbutikken Sørarnøy. Det er bussforbindelse mellom Sør- og Nord-Arnøy cirka to ganger hver dag, og skolebuss hver skoledag mellom øyene. Tettstedet Sørarnøy ligger på østsiden av Sørarnøya.

Nærområdet

Eiendommen omhandler Lager/ kontor bygg med flyte brygge og samt carport. Det er etablert betongflytebrygge mot sjøen. Som nærmeste nabo finner du lakseslakteriet Salten N950.

Type, eierform og byggeår

Lager/kontobygg - Selveier, oppført i 1988, modernisert i 2018-2020.

Bygninger og byggemåte

Bygningen er ifølge selger oppgradert på innvendige flater. Byttet kledning utvendig.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 158 kvm
1.Etasje:Lager, garderobe, møterom m/kjøkken, wc, kontorer og bøttekott. Kai langs tomten mot sjøen på ca 50 meter med flytebrygge på 20 meter lang og 2,5 meter bred.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ildsted montert i lager. Varmekabler i alle gulv (ikke verksted).

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Offentlige adkomstveier, og utbygget område til lager og industri.

Ledig

Etter nærmere avtale med selger.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendom omhandler Lager/ kontor bygg med flyte brygge, fordelt over 1 etg og carport. Det er etablert betongflytebrygge mot sjøen.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Regulering: Industri. Se detaljereguleringsplan for Sør-Arnøy havn datert 27.08.2012. Kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Prisantydning

Kr 3 800.000,- + 2,5 %% dokument avgift til staten .

Omkostninger:
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Kommunale avgifter

Kr 13 155,- pr. 2021. Vann, avløp og eiendomsskatt.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte takst datert 07.06.2021.
Ferdigattest foreligger på kaianlegg datert 19.08.2020.

Andre opplysninger

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandart med oppgjørsansvarllig
Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger. Ferdig steinsatt fylling til bygg på 150m² som er godkjent
Ferdig steinsatt fylling til bygg på 150m² som er godkjent.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

nformasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger: (Prospekt er under utarbeidelse)

- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.

- Det er eiendommen som skal selges

- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Due diligence:

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.

Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart
Logo

Annonseinformasjon

FINN-kode221663981
Sist endret01. nov. 2021 14:13
Referanse1210052

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.