Bildegalleri

Inaktiv

Flott kontoreiendom på Borgeskogen

Kart med kartnålBorgeskogen 12, 3160 Stokke
Prisantydning17 000 000 kr

Nøkkelinfo

Areal
1 580 m²
Tomteareal
5 397 m²

Type lokale

Kontor

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Om eiendommen

Beliggenhet
Eiendommen ligger meget sentralt til ved E-18 midt i Vestfold Fylke mellom Tønsberg og Sandefjord. Borgeskogen Næringsområde har i dag ca. 2000 arbeidsplasser fordelt på over 120 bedrifter med hovedtyngde på industri/produksjon, agentur/engro og transport/lagring.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen er et kontorbygg over to etasjer.

1. etasje består av et stort resepsjonsområde, stor kantine/konferanserom med kjøkken, kontorlokaler, møterom, teknisk rom, samt toaletter.

2. etasje består av kontorlokaler med blanding av kontorlandskap og cellekontorer, møterom, datarom, arkivrom, kjøkken og lager. Det er også eget ventilasjonsrom i etasjen.   

Bygget holder god standard og har ventilasjon med kjøling og varmegjenvinning. Det er et eget anlegg for 2. etasje. Det er lagt inn fiberlinje i bygget. 

Bygget ble malt i 2016, samtidig som tak og taksten ble renovert. Det ble gjort en betydelig oppussing av store deler av kontorlokalene i 2018. I 2019 ble det installert nytt kjøkken i 2. etasje, samt byttet utvendige sidebord på vinduer.

Store deler av tomten er opparbeidet og asfaltert. Det er 54 oppmerkede parkeringsplasser.

Tomten er ikke fullt utnyttet og det antas et utviklingspotensial med ca. 1.500 kvm lager.

Areal
1. etasje:  BTA ca. 1 063 kvm.
2. etasje:  BTA ca.    517 kvm.

Totalt:      BTA ca. 1 580 kvm.

Til orientering er arealopplysningene hentet fra tegninger. Eiendommen er ikke kontrollmålt. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Tomt

Eiet tomt på 5 396,70 kvm.

Byggeår
1997. Eiendommens 2. etasje ble innredet i 2002 og deler av lokalene modernisert i 2018.

Byggemåte
Betongfundamenter, yttervegger isolert bindingsverk, etasjeskiller av trebjelkelag, trevinduer m/isolerglass, tretak med 20 cm. mineralull og tekket med takstein.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til industri.

Leieforhold
Årlig husleie p.t. kr. 1.239.000,- eks. mva. Årlig husleie fullt utleid ca. kr. 1.445.000,- eks. mva. 

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, men privat vei. 

Kommunale avgifter
Ca. kr. 20.492,- per år, fordelt på 4 terminer. Eiendommen har vannmåler.

Forsikring
Eiendommen er forsikret hos If, årlig premie kr. 16.584,-. 

Saldoverdier (2019)
Saldogruppe I (2 %) bygning: NOK 11 282 491,-.
Saldogruppe J (10 %) bygning: NOK 1 811 808,-.
Tomteverdien er satt til NOK 4 000 000,-.

Energimerking
Det er ikke foretatt energimerking av eiendommen.  

Servitutter
Grunnboksutskrift og servitutter oversendes ved forespørsel.

Til salgs
100 % av aksjene til selskapet Borgeskogen 12 AS,   org.nr. 999 071 473.  

Diverse
Kjøper overtar justeringsforpliktelsene, ref. bilag 8. Eier plikter å delta i interesseforeningen for Borgeskogen industriområde, kontingent ca. kr. 1.620,- pr år.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Næringsmegling AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler

Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.    

«As is» klausul
Eiendommen og dens tilbehør overtas «som den/det er», jfr. Avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

- Dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7.
- Dersom Selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette Kjøper.

Selger er ikke kjent med feil i takst eller prospekt, dog fravikes avhendingsloven § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige   reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelsen.For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler. 

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode168336116
Sist endret23. jan. 2020 12:51
ReferanseOla Carlsen

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.