Bildegalleri

Datasenter /Data storage facilities (450A), Small scale production (Distribusjons lager) incl office & warderobe

Kart med kartnålKongsvinger, 2219 Brandval

Nøkkelinfo

Areal
60 - 500 m²
Kontorplasser
2
P-plasser
10
Byggeår
1995
Overtakelse
01.08.2024

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Butikk/Handel
Produksjon/Industri
Kombinasjonslokaler
Kontor
Andre
Lager/Logistikk

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kjøreport

Om eiendommen

High standard - Flexible facilities for rent. In need suitable premises for IT servers / data storage facilities, temperature- and humidity-sensitive distribution warehouse, or want to establish a start-up business with orderly conditions, these premises will provide a good starting point. Main Power intake is prepared for 450A.

The peaceful & quite location 10km north of Kongsvinger has 2 entrances with a roundabout incl parking for up to 10 cars. The facilities is right next to RV210, and is adapted to heavy transport all year round. A forklift can be made available by agreement.

Premises for rent
1. Premises for rent - High standard
A total of approx. 500 m2, up to 6 meter ceiling height divided into 3 premises with an internal electric gate (3x3 metres). This gate can be unlocked if you want to physically delimit the temperate rooms. Previous use: Cross-fit training centre, Distribution warehouse for an internet-based company and various storage needs, etc.

a) Temperate premises (approx. 80 m2): Suitable for reception/delivery including office (9m2) and cloakroom WC and shower (9m2), floor surfaces exclusive of office/wardrobe (W:6m L:10m), pipe heaters w/thermostat, ceiling fan , 1 and 3 phase power outlet. Rent from NOK 8,500 ex VAT/month depending on the nature of the business.

b) Temperature-controlled premises (approx. 160m2/800 m3): Suitable for intermediate storage with a thermostatically controlled temperature. Efficient utilization of shelf racks (W:12m L:13.3m). 1 and 3 phase mains socket. Rent from NOK 12,500 ex VAT/month depending on the nature of the business.

c) Unheated room (approx. 215m2/1200 m3):
Diverse utility, pallet racks, 6 meter ceiling height (W:15.8m L:13.6m). Rent from NOK 11,000 ex VAT/month depending on the nature of the business.

For stakeholders who require a combination of several facilities or the entire building mass, this is offered at a reduced price.

Interested parties are asked to contact us by email, and justify their interest by describing: type of business, what need, duration, references (previous rental). Only serious inquiries are answered.

Note: Binding 12 months rent for tenant. When entering into a contract, a bank guarantee corresponding to a minimum of 1 year's rent must be submitted as security for access to the property.

If desired, a separate agreement can be entered into for access to renewable energy from established solar systems (up to an annual estimate of 100,000 kWh.Høy standard - Fleksible fasiliteter til leie. Har du behov for egnede lokaler til IT-servere, temperatur- og fuktighetssensitivt distribusjonslager, eller ønsker å etablere en oppstartsvirksomhet med ordnede forhold, - vil disse lokalene gi et godt utgangspunkt. Hovedinntak for kraft er dimensjonert for 450A.

Gårdstunet har 2 innkjøringer med en rundkjøring, og det er plass til 10 biler på egen parkeringsplass. Tunet ligger helt inntil RV210, og er tilpasset tungtransport hele året. Gaffeltruck kan stilles til disposisjon etter nærmere avtale.

Lokaler til leie
1. Lokaler til leie - Høy standard
Totalt ca 500kvm, opp til 6 meters takhøyde fordelt på 3 lokaler med innvendig elektrisk port (3x3 meter). Denne porten kan låses av dersom man ønsker å avgrense de tempererte lokalene fysisk. Tidligere utnyttelse: Cross-fit treningssenter, Distribusjonslager for internettbasert selskap og diverse lagerbehov m.v.

a) Temperert lokale (ca 80kvm):Egnet for mottak/levering inklusiv kontor (9kvm) og garderobe WC og dusj (9kvm), gulvflater eksklusiv kontor/garderobe (B:6m L:10m), rørvarmere m/termostat, vifte i tak, hovedsikringsskap. 1 og 3 fas strømuttak. Leie fra kr 8.500,- eks mva/mnd avhengig av virksomhetens art.

b) Temperert lokale (ca 160kvm/800m3): Egnet for mellomlagring med termostatstyrt temperatur. Effektiv utnyttelse av hyllereoler (B:12m L:13,3m). 1 og 3 fas størmuttak. Leie fra kr. 12.500 eks mva/mnd avhengig av virksomhetens art.

c) Utemperert lokale (ca 215kvm/1200m3):
Egnet for blant annet pallereoler, 6 meters takhøyde (B:15,8m L:13,6m). Leie fra kr 11.000 eks mva/mnd avhengig av virksomhetens art.

For interessenter som har behov for flere lokaler eller hele bygningsmassen, tilbys dette til redusert pris.

Det bes om at interessenter henvender seg på epost, og begrunner sin interesse med å beskrive: type virksomhet, hvilket behov, varighet, referanser (tidligere leie). Kun seriøse henvendelser besvares.

Merk: Binding 12 måneder leie for leietaker. Ved kontraktinngåelse må bankgaranti tilsvarende minimum 1 års leie legges fram som sikkerhet for tilgang til eiendommen.

Det kan etter ønske inngås særskilt avtale om tilgang til fornybarkraft fra etablert solcelleanlegg (inntil et årlig estimat på 100.000kWh.

Beliggenhet

Enkel, rask og helårs problemfri tilgang til høy-standard leiefasiliteter, tilgrensende riksveg 210.

Adkomst

10 minutter nord for Kongsvinger langs RV210.

Standard

Grønn energi: Unum Gård vil i løpet av våren 2024 ha selvforsynt grønn kraft tilsvarende teoretisk maks effekt 130kWp. Dette tilsvarer ca 100.000kW/h per år. Tilgang til fornybar kraft kan avtales særskilt.

Høy standard lokaler for liten virksomhet feks nett-butikk (500kvm):
- Totalt 4 stk utvendige foldeporter (4x4 meter).
- El bil lader (11kwp)
- Innvendig elektrisk port (3x3 meter) mellom de to tempererte lokalene.
- Tilrettelagt for eget strømabonnement. 1- og 3fas kontakter i alle lokaler (mulighet for 250-500 ampere).
-System for brannvarsling i alle lokaler.
-Meget god belysning i alle lokaler.
-Mulighet for bred-bånd tilgang (fiber bredbånd tilsv 10GB/sek ila 2023).
-Vifte i tak for stabilisering av homogen temperatur.
-Tempererte lager isolert i henhold til byggeforskrifter (K-verdi).
-Tokomponent epoxy-behandlet gulv, velegnet for bruk av snile.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1408
Gårdsnr: 93
Bruksnr: 1

Visning

Etter nærmere avtale

Beliggenhet

kart

Profilinfo

Du må være logget inn for å se profilen

Annonseinformasjon

FINN-kode78956312
Sist endret20. juni 2024 12:56

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.