Bildegalleri

Moderne kontorbygg, med sentral plassering i Kanalveien, god parkering og kun 200 meter fra bybanestopp

Kart med kartnålKanalveien 105A, 5068 Bergen

Nøkkelinfo

Areal
185 - 1 863 m²
Tomt
Eiet
Etasje
3.
Byggeår
2008
Renovert år
2021
Energimerking
B - Lysegrønn
Overtakelse
Etter avtale. Lokalene i 2. etg. er ledige nå. Lokalet i 3. etg. blir ledig 1.2.2024. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kontor
Butikk/Handel
Serveringslokale/Kantine

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis
Garderober
sykkelparkering

Arealspesifikasjon

1. etg: 715 kvm Butikk 1. etg
2. etg: 185 kvm Kontor 2. etg
3. etg: 963 kvm Kontorlokaler

Kort om eiendommen

Førsteklasses kontorbygg med flott utsikt over byfjellene. Bygget ligger meget sentralt i Kanalveien med direkte eksponering mot Fjøsangerveien. Bygget er moderne innredet for å møte krav profesjonelle bedrifter har til sin arbeidsplass. Det er enkel adkomst til bygget med gode parkeringsfasiliteter i egen parkeringskjeller for leietakere og deres besøkende med personheis opp til kontorene. Bygget har egne garderober med låsbare garderobe-skap, sykkelparkering og det jobbes med etablering av egen kantine i bygget. Det er mulig å leie lager og showroom i bygget.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god og sentral plassering i Kanalveien. Eiendommen ligger i tillegg godt eksponert med Fjøsangerveien, som har en ÅDT på ca. 37 000. Bybanestopp for linje Sentrum - Fyllingsdalen ligger ca. 200 meter fra eiendommen, mens linje Sentrum - Flesland ligger ca. 600 meter fra eiendommen. Eiendommen ligger ca. 4 km fra Bergen Sentrum og ca. 13 km fra Bergen Lufthavn Flesland.

Innhold

Eiendommen har følgende ledige lokaler:
2. etg. BTA 183 m² - lokalet er i dag innredet med 3 cellekontor, landskap, stillerom og et møterom. Lokalene kan tilpasses for ny leietaker.
2. etg. BTA 225 m² - lokalet er i dag uinnredet og vil bli innredet i samarbeid med ny leietaker.
3. etg. BTA 963 m² - lokalet er i dag innredet med hovedvekt av cellekontor og noe landskap. 2 møterom, stort kjøkken, sosial sone og egne toaletter med dusj. Lokalet kan deles mellom 2 leietakere og vil bli innredet i samarbeid med ny leietaker.

Standard

Bygget er oppført i 2008 og har god standard. Lokalene vil bli bygget om modernisert for ny leietaker.

Adkomst

Fra Fjøsangerveien, ta av i rundkjøring ved Minde Allé ned i Kanalveien. Følge Kanalveien frem til eiendommen.

Parkering

Meget gode parkeringsforhold med ca. 300 parkeringsplasser i egen lukket garasje. En del av plassene er utstyrt med lader for el-bil. Låsbar sykkelparkering.

Offentlig kommunikasjon

Bybanestopp for linje Sentrum - Fyllingsdalen ligger ca. 200 meter fra eiendommen, mens linje Sentrum - Flesland ligger ca. 600 meter fra eiendommen. Bussholdeplass like utenfor bygget i Fjøsangerveien.

Overtakelse

Etter avtale.
Lokalene i 2. etg. er ledige nå.
Lokalet i 3. etg. blir ledig 1.2.2024.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd. leie og felleskost inkl. mva.

Fremleie

Fremleie er tillatt med Utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Ansvarlig megler

Stephane Bergfald Trotta

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 15
Bruksnr: 249

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Bergen

Annonseinformasjon

FINN-kode353044815
Sist endret14. mai 2024 09:27
Referanse2902210040

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.