Bildegalleri

Lokaler i lager-/industribygg med stor opparbeidet tomt, kjøreporter og god takhøyde

Kart med kartnålOsloveien 366, 1539 Moss

Nøkkelinfo

Areal
465 - 1 305 m²
Bruttoareal
2 352 m²
Tomteareal
11 051 m² (eiet)
Etasje
2.
Byggeår
2003

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Lager/Logistikk
Produksjon/Industri
Kombinasjonslokaler
Verksted

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 840 kvm Seksjon C
2. etg: 465 kvm Mesanin

| Kort om eiendommen

Bygget har et bruttoareal på 2 352 m² fordelt over to etasjer. I første etasje er det en seksjon tilgjengelige for leie: Seksjon C med 840 m² og 6 meters takhøyde. Stor kjøreport.
På mesanin er det ledig for leie 400 kvm lettlager/produksjon og 65 kvm kontor.

Bygget er oppført med prefabrikkerte sandwich-elementer og har en støpt såle på grunn. Bæresystem i stål. Bygget oppvarmes med elektrofyrkjele, og varmekonvektorer i taket. Det er sluk i lageret. Det er to kjøreporter med en bredde på 4 meter.

Lokalene har normal standard i henhold til byggeåret. Bygget har god parkering og tilgangsvei rundt hele bygningen. Tomten er en stor flat tomt som delvis er opparbeidet og asfaltert. Regulert for lettere industrivirksomhet, kontorer, salg og lagring av plasskrevende varegrupper.

| Bebyggelse

Oppført i Prefabrikkerte sandwich elementer. støpt såle på grunn - Innvendige ståldragere , Olje og fyrkjele - varmevifter i tak , sluk i lager - 2 stk kjøreporter 4 m, pappshingel på tak.

| Innhold

1. etasje - ledig:
Seksjon C: 840 kvm BTA - 6 m fri takhøyde - kjøreport. Kontor, toalett og spiserom.
Mesanin: 400 kvm lettlager/produksjon og 65 kvm kontor.

| Beliggenhet

Eiendommmen ligger på Kambo - Moss nord, 5 km fra
Moss sentrum. og 3 km fra E6 - Sonsveien . God kommunikasjon til E6 og
fergeforbindelse Moss - Horten.

| Adkomst

Eiendommen ligger langs Riksvei 110 - til venstre etter avkjøring til Son.

| Parkering

God parkering og plass for tunge kjøretøyer.

| Standard

Normal standard fra byggeår

| Beskrivelse av tomt

Stor flat tomt som er delvis opparbeidet og asfaltert Areal.
Tomten ligger i område med fjellgrunn og utplanert med sprengsteinfylling.
Tomtetype: Eietomt

| Oppvarming

Elektrokjele og oljefyr

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3103
Gårdsnr: 3
Bruksnr: 1928

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Beliggenhet

kart
Logo

Metra Næringsmeg­ling AS

Øivind Slangsvold

Næringsmegler / Partner

Send melding

Annonseinformasjon

FINN-kode347567050
Sist endret07. mai 2024 09:37
ReferanseMTRA1.2363

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.