Bildegalleri

Totalrenovert kombinasjonsbygg på Kokstad med butikk, showroom og kontor

Kart med kartnålKokstadflaten 19A, 5257 Kokstad

Nøkkelinfo

Areal
356 m²
Tomt
Eiet
Renovert år
2023
Overtakelse
Etter avtale.

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kontor
Lager/Logistikk
Undervisning/Arrangement
Verksted
Kombinasjonslokaler
Butikk/Handel

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Bredbåndstilknytning
Heis

Arealspesifikasjon

2. etg: 356 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom på Kokstad med 3 etasjer pluss kjeller. Lager i underetasje tilgjengelig via bred rampe ned til rulleport. Butikk-/handelslokale på gateplan med store vinduer fra tak til gulv på samtlige 4 sider. Egen inngang til butikklokale og port for inntransportering og varelevering. Kontor i 2. og 3. etasje som er tilgjengelig fra personheis. Gode parkeringsforhold på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt plasser i Kokstadflaten, i næringsområdet Kokstad. Kokstad er regionens største og mest allsidige næringsområde. Området spiller en viktig rolle for veksten i regionen, og det satses på videreutvikling av området som en attraktiv bedriftslokasjon og område for handel og aktiviteter. Eiendommen ligger 2 km fra Bergen Lufthavn Flesland (ca. 3 minutter med bil) og 15 km fra Bergen Sentrum (ca. 17 minutter med bil).

Innhold

De ledige lokalene ligge i byggets første og andre etasje. Butikk-/handelslokale på gateplan med nye, gulv til tak vinduer på samtlige 4 sider av fasaden. Kontorlokale i 2. etasje som vil bli innredet i samarbeid med leietaker. Nye vinduer i begge etasjene. Tilgang til garderober og toaletter i tilknytning til lokalene.

Bebyggelse

Næringsbebyggelse.

Standard

Bygget totalrenoveres i disse dager. Nye vinduer og fasadeplater. Port i underetasje byttes til bredere port. Nytt inngangsparti til butikk-/handelslokale på gateplan og ny port for inntransportering og varelevering. Kontoretasjene innredes etter avtale med leietaker.

Oppvarming

Elektrisk.

Adkomst

Enkel adkomst fra Flyplassvegen (RV580). Ta inn til Kokstad fra rundkjøring ved "Telenorbygget". Ta deretter første til venstre inn i Kokstadflaten og så til høyre. Eiendommen ligger på venstre side av veien. Fra Knappetunellen ta inn i Kokstadvegen i rundkjøring ved Rema / UnoX. Følg Kokstadvegen innover og ta til høyre inn i Kokstadflaten før Scandic hotellet. Følg deretter som beskrevet over.

Parkering

Gode parkeringsforhold på eiendommen med 50 tilhørende parkeringsplasser.

Offentlig kommunikasjon

Kollektiv tilbudet er blitt betydelig bedre etter at bybanene åpnet i 2017. Eiendommen ligger ca. 1 km fra Birkelandsskiftet Terminal for buss og bybane.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd leie og felleskostnader inklusiv merverdiavgift.

Fremleie

Fremleie er tillatt med Utleier godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 114
Bruksnr: 328
Seksjonsnr: 1

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Bergen

Bilde av megler Stephane Bergfald Trotta

Stephane Bergfald Trotta

Næringsmegler

Bilde av megler Ida Fure

Ida Fure

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Annonseinformasjon

FINN-kode340201122
Sist endret27. feb. 2024 14:10
Referanse2902230006

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.