Bildegalleri

Fleksibelt kombinasjonsbygg beliggende i et etablert industriområde i Tananger for utleie.

Kart med kartnålTankbåtvegen 2, 4056 Tananger

Nøkkelinfo

Areal
3 090 m²
Bruttoareal
3 090 m²
Bruksareal
2 836 m²
Tomteareal
3 038 m² (eiet)
Etasje
3.
Byggeår
1986
Overtakelse
Etter avtale.

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Garasje/Parkering
Lager/Logistikk
Produksjon/Industri
Verksted
Serveringslokale/Kantine

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kantine
Kjøreport

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et etablert og sentralt industriområde i Tananger. Eiendommen er godt synlig fra Tanangervegen - riksvei 509. Fremtidig Transportkorridor Vest. Eiendommen ligger også godt til med tanke på Forus nord-vest, tett opp mot Solasplitten og har enkel tilkomst til hovedveiene.
Området er preget av en variert næringsbebyggelse til selskaper innen ulike bransjer innenfor Oljeindustrien. Bygget er oppført i 1986, og er ett kombinasjonsbygg med lager, verksted, kontor. Påbygd og uinnredet 3 etasje.
Eiendommen er i dag utleid, ledig for utleie eller egen bruk fra Q3 2024.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Tananger i Sola kommune. Sentral, etablert og god beliggenhet i et etablert industriområde i Tananger. Eiendommen er godt synlig fra Tanangervegen - riksvei 509. Fremtidig transportkorridor Vest. I området er blant annet Sar AS, Logi Trans AS, Tess Stavanger, Redkon AS etc etablert.

Innhold

Lokalene er tilpasset etter leietakers ønsker og behov. Eiendommen har blitt godt vedlikeholdt med betydelige renoveringer innvendig de siste 10 år, med blant annet ventilasjonsanlegg.
Fleksibelt kombinasjonsbygg med lager, verksted og i 1. etasje. Kantine og kontorer i 2. etasje. Bygget er utstyrt med 4 stk leddporter i tilknytning lagerarealer i 1. etg. . Det er i tillegg 2 stk trappeadkomst til 3. etg som er i dag er uinnredet. Stor og moderne kantine i byggets 2 etasje. 4 stk kjøreporter.

Areal fordelt som følgende:
1. etg/BTA: 1371 kvm. BRA 1223 kvm.
2. etg/BTA: 975 kvm. BRA 934 kvm.
3. etg/BTA: 744 kvm (uinnredet). BRA 678 kvm.

Tomt

Tomten er opparbeidet og asfaltert. Delvis inngjerdet tomt.

Standard

Bygget er pælet. Det er 4 stk leddporter til lager og verkstedlokale. Teppefliser på kontorarealer. Systemvegger.
Verksted arealene har fleksible veggelementer som kan tas vekk for større lagerareal. Oljeutskiller.
Verkstedbygning tatt i bruk 1986. Tilbygg i 1996, påbygg 2010 og 2014, tilbygg i 2004.

Energimerking

Denne eiendom er energimerket med energikarakter D.

Adkomst

God adkomst til eiendommen fra både Tankbåtvegen og Risavika Havnering.

Parkering

God parkeringsdekning på egen grunn. Tomten er opparbeidet og asfaltert. Delvis inngjerdet tomt.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål - kombinert bebyggelse og anleggsformål, Nåværende. I reguleringsplankart er eiendommen avsatt til industri/lager.
Eiendommen ligger under faresone flom og støysone, se reg kart for mer informasjon.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1124
Gårdsnr: 6
Bruksnr: 275

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Stavanger

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode339293781
Sist endret07. feb. 2024 09:38
Referanse2901240007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.