Bildegalleri

800 kvm lokaler til Leie: Meget god eksponering, Nærhet til E39 og Sandnes Sentrum

Kart med kartnålHoveveien 48, 4306 Sandnes

Nøkkelinfo

Areal
815 m²
Bruttoareal
815 m²
Tomt
Eiet
Byggeår
2015
Energimerking
B - Gul

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Lager/Logistikk
Kombinasjonslokaler
Andre
Butikk/Handel
Produksjon/Industri
Undervisning/Arrangement
Verksted

Kort om eiendommen

Dette rålokalet, som ligger i 2 etg. på ca 815 kvm gir deg muligheten til å skape dine egne unike lokaler, tilpasset dine spesifikke behov og ønsker.

Lokalet er i dag uinnredet, noe som gir deg som leietaker frihet til å sette ditt eget preg på utformingen - her står mulighetene åpne.

Eiendommen ligger strategisk plassert med nærhet til E39, noe som gir enkel tilgang for både ansatte og evt. kunder. I tillegg er det kort vei til Sandnes sentrum, som tilbyr et bredt spekter av tjenester og fasiliteter.

Lokalene vil bli levert ferdig tilpasset etter nærmere avtale med leietaker.

Beliggenhet

Godt profilert eiendom med enkel tilgang fra E39, samt nærhet til Sandnes Sentrum.

Parkering

Etter nærmere avtale

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål. Industri

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1108
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 263

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Stavanger

Vi er der du er - EiendomsMegler 1
Bilde av megler Jan Georg Byberg

Jan Georg Byberg

Eiendomsmegler MNEF, Næringseiendom

Bilde av megler Øystein Roalsø Sirevåg

Øystein Roalsø Sirevåg

Næringsmegler

Annonseinformasjon

FINN-kode338095305
Sist endret19. apr. 2024 11:19
Referanse2901240003

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.