Bildegalleri

Nybygg - Skreddersøm i Dusavik

Kart med kartnålFinnestadgeilen 5, 4029 Stavanger

Nøkkelinfo

Areal
500 - 15 000 m²
Bruttoareal
15 000 m²
Tomt
Eiet

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kombinasjonslokaler
Kontor
Lager/Logistikk
Produksjon/Industri
Butikk/Handel
Verksted

Arealspesifikasjon

500 kvm Kombinasjon
14500 kvm Kombinasjon

Kort om eiendommen

I Dusavik har vi for leie arealer i nybygg. Det er i utgangspunktet en tomt som planlegges utbygd til større eller mindre industri-/lager-/kontor formål.

Beliggenhet

Tomtene for utbygging ligger meget sentralt i Dusavik i et aktivt og attraktivt industri- og havneområde. Området er preget av hovedsakelig oljerelaterte virksomhet. Dusavik-basen er den primære forsyningsbasen for Johan Sverdrup-feltet, som har en forventet levetid på ca. 50 år. I tillegg til Johan Sverdrup forsyner selskaper på basen også feltene Balder, Gina Krogh, Gudrun og Martin Linge.

Mer enn 60 olje- og gass relaterte virksomheter ligger i Dusavik i dag.

Dusavik er den eldste forsyningsbasen til oljeaktiviteten i Nordsjøen, først etablert på slutten av 1960-tallet. Den sentrale delen av Dusavik er regulert som ISPS-havn, og vil være tilgjengelig for brukere av eiendommen. NorSea gruppen drifter selve ISPS baseområdet med kaier etc. Eiendommen ligger like utenfor NorSea sitt baseområde.

Kort avstand til E-39.

Innhold

Eiendommen planlegges utbygd med kombinasjonsbygg for bedrifter innen et vidt spekter av virksomheter.

Eksempler kan være lager og produksjon, plasskrevende virksomheter med behov for ute-områder, håndverksbedrifter inn mot bygg- og anlegg, olje- og energi relatert industri med mer.

Ytre rammer kan være bygg fra 500 kvm opp til samlet ca. 15 000 kvm.

Romslig innegjerdet yard og god parkering på eiendommen.

Det er utarbeidet flere ideskisser som viser alternative utbyggingsmuligheter på tomtene, uten at disse skissene gir noen begrensinger i forhold til hva som kan bygges.
Det vurderes å oppføre en type "felles" bygg, hvor noe mindre arealer kan bygges i moduler/seksjoner, fra ca. 500 kvm. Se bilde 5, alt. 2.

Hver enkel tomt/bygg vil kunne settes opp uavhengig av øvrig utbygging, slik at leietaker er sikret en forutsigbar tidsplan.

Det er også tilsvarende muligheter på eiendommen Finnestadveien 8.
https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=340332643

Standard

Type bygg og standard vil bli avtalt i hevert enkelt tilfelle. En kan se for seg enklere typer bygg og opp til høystandard moderne og fremtidsrettede bygninger.

Det vurderes også felles energi løsninger som vil tilfredsstille nåværende og fremtidige miljø- og energi krav.

Adkomst

Området og eiendommene ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særlig nå etter at den nye Eiganestunnelen sto ferdig i 2020 med 4-felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

Mulighet for flere innkjørsler til tomtene.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.
Veiprosjektet E39 Rogfast vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Tunnel innslaget vil være ved Harestad krysset, like nord for Dusavik som gir meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E39. Dette prosjektet legger til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som vil styrke viktige næringsklynger.

Parkering

Det vil bli arrondert parkering for hvert enkelt bygggetrinn. Det kan vurderes etablerering av felles underjordisk parkerings kjeller for eiendommene.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 7

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

Kaph Næringsmeg­ling AS

Annonseinformasjon

FINN-kode336423107
Sist endret19. mars 2024 14:10
ReferanseKAPH1.241

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.