Bildegalleri

Ledig næringslokale på bakkeplan med god vinduseksponering.

Kart med kartnålTorgveien 23, 4016 Stavanger

Nøkkelinfo

Areal
110 m²
Tomteareal
18 882 m² (eiet)

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Butikk/Handel
Kontor
Andre

Arealspesifikasjon

1. etg: 110 kvm Forretnings/Næringslokale

Kort om eiendommen

Torgveien 23 er det ledig næringslokale på bakkeplan for ny leietaker.
Lokalet ligger lett tilgjengelig med god vinduseksponering . Tidligere Leietaker drev frisørsalong og lokalet har videre et lite kontor og lager.

Det er i dag helserettede leietakere andre deler av bygget som Helse vest med dagkirug, pysiolog, tannlege og fysioterapi.

Det er god kundeparkering like ved inngang og p-anlegg i U-etg , i tillegg er bussway-stopp i gangavstand.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Hillevåg i etablert eiendom med flere helserettede virksomheter. Like ved FV44 med meget god tilgang på offentlig kommunikasjon

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 57
Bruksnr: 1893

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Stavanger

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Annonseinformasjon

FINN-kode305316822
Sist endret30. nov. 2023 02:50
Referanse2901230020

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.