Bildegalleri

Utleid

Representative kontorlokaler i særegen toppetasje

Kart med kartnålZetlitzveien 2, 4017 Stavanger

Nøkkelinfo

Areal
224 m²
Bruttoareal
224 m²
Tomteareal
2 337 m² (eiet)
Etasje
4.
Byggeår
2015
Energimerking
B - Lysegrønn
Overtakelse
Etter avtale

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kontor

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Heis
Kantine
Sykkelparkering
garderober

Kort om eiendommen

Eiendommen fremstår som et moderne kontorbygg og huser i dag BATE og Rønning Elektro.

Det er et ledig kontorareal på 224 kvm BTA i eiendommens toppetasje, med flott utsikt og tilgang til egen takterrasse.

Lokalet fremstår som lyst og moderne med meget god standard. Lokalet er per i dag innredet med åpent landskap og passer til mellom 6-10 personer. Det er også tilgang på møterom/stillerom. Planløsningen kan tilpasses for ny leietaker.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i Signalbygg på Mariero med god eksponering og nærhet til kollektiv transport.

Energimerking

Denne eiendom er energimerket med energikarakter lysegrønn B. Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Parkering

Etter avtale

Offentlig kommunikasjon

Umiddelbar nærhet til hovedkollektivakse. Gangavstand til Mariero stasjon (tog).

Overtakelse

Etter avtale

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 37

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Stavanger

Vi er der du er - EiendomsMegler 1

Jan Georg Byberg

Eiendomsmegler MNEF, Næringseiendom

Øystein Roalsø Sirevåg

Næringsmegler

Annonseinformasjon

FINN-kode273781895
Sist endret14. juni 2024 11:24
Referanse2901220046

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.