Bildegalleri

Inaktiv

Lokaler i toppetasje sentralt på Straume

Kart med kartnålSmålonane 2, 5353 Straume

Nøkkelinfo

Areal
150 m²
Tomt
Eiet
Overtakelse
Etter avtale.

Les mer om bruksareal her

Type lokale

Kontor
Undervisning/Arrangement

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis

Arealspesifikasjon

4. etg: 150 kvm Kontor 4. etg

Kort om eiendommen

Pent kontorbygg sentralt på Straume. Bygget har heis og gode parkeringsforhold utenfor. Bygget har treningssenter som leietaker og er ellers i gangavstand fra alle service tilbud på Straume / Sartor Senter.

Beliggenhet

Sentral og god beliggenhet i Straume Næringspark kun 1-2 minutter fra avkjøring av hovedvei 555 og ca. 15 minutters kjøring fra Bergen Sentrum (ca. 15 km). Gåavstand til Sartor Senter. 12 km til CCB basen på Ågotnes.

Innhold

Lokalene er i dag uinnredet og vil bli skreddersydd for nye leietakere. Lokalene har en utforming som gir gode muligheter for god kombinasjon mellom åpent landskap og cellekontor. Se bilder fra andre lokaler som er innredet/er under innredning i samme etasje som de ledige.

Standard

God kontorstandard.

Adkomst

Enkel adkomst fra RV 555. Ta av mot Sartor Senter og følg Foldnesvegen forbi Sartor Senter og inn på Lonavegen. Bygget ligger på venstre side av veien.

Parkering

God parkeringskapasitet på eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Gode buss forbindelser fra Straume Terminal som ligger ca. 10 minutters gange fra eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse

Bygget har også eget kontorfellesskap hvor man kan leie et enkelt cellekontor.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4626
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 618

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næring Bergen

Annonseinformasjon

FINN-kode229786474
Sist endret20. jan. 2022 06:24
Referanse2902210069

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.