Rotvoll Nedre - Små og store arealer ledig for leie!

Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim

Type lokale
Kontor,
Lager/Logistikk,
Kombinasjonslokaler,
Serveringslokale/Kantine,
Undervisning/Arrangement,
Andre
Areal
50 - 4000 m²
Tomteareal
65 000 m²
Overtakelse
Etter avtale

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Kantine

Visning

Ta kontakt for ytterligere informasjon/dialog.

Beskrivelse

Rotvoll Nedre som eiendommen gjerne kalles ligger fantastisk flott til på et høydedrag mot Rotvollfjæra. Eiendommen utgjør nærmere 65 mål med eiendomsgrunn.

Eksisterende bebyggelse huset fram til 2018 lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som nå er en del av NTNU. Anlegget er omgitt av grønnstruktur, og Ladestien går rundt Rotvollodden. I strandsonen finnes våtmarksområder som har et rikt fugleliv. Vest for området ligger Equinor (tidligere Statoil) sitt forskningssenter. I sørøst ligger Steinerskolen på Rotvoll, Det Økologiske Hus og Kristoffertunet. Kristoffertunet driver et lite biodynamisk gårdsbruk med drivhus og grønnsakshage. Lenger øst ligger boligområdene Sjøvegen og Grilstadfjæra med Grilstad Marina.

Eiendommen kan utover dette vanskelig beskrives og bør ganske enkelt sees og oppleves.

Fra januar 2019 gjenoppsto skoleaktiviteten på Rotvoll. Førstemann som flyttet sin aktivitet til Rotvoll er Lukas videregående skole og Lukas fagskole. I August 2019 åpnet Montessori barneskole og Montessori barnehage dørene. Det samme gjorde Trondheim Idrettsungdomskole. 
A bygget på Rotvoll er i dag leiet ut og dedikert til kunstervirksomhet og huser i dag 55 kunstere og musikere som driver huset i egen regi. Arbeidsfellesskapet går under navnet Rotvoll kunsterkollektiv. 
Andre leietakere på Rotvoll er f.eks. Byggmester Knudsen AS, Selbuhus AS og Vitalthings AS. Det er forøvrig utleid ut noen spredte rom til andre frittstående bedrifter og kunstnere.
   

Eiendommen består av totalt ca. 17.000,- kvm. BTA.
Eiendommen består av totalt ca. 14.000,- kvm. BTA. Utnyttet areal (per. i dag). 
Andel utleid areal utgjør ca. 10.000,- kvm. BTA. (Inkludert sambruksareal)
Andel ledig areal utgjør ca. 4.000,- kvm. BTA. 

Det er altså fortsatt en god del ledig areal på Rotvoll. Overtid skulle vi gjerne ha sett ytterligere en skole på Rotvoll og ber evt. mulige interessenter ta kontakt med oss for dialog. Store deler av E- bygget står per i dag ledig, samt noe kontor/skole areal i øvrige bygg. I tillegg har vi ett enkeltkontor ca. 20-25 kvm. med tilgang til felles kjøkkenkrok i bygget "fyrhuset". Se bildegalleri for nærmere info.

Vi gjør oppmerksom på at vi i første omgang ønsker dialog med større leietakere. Vi har dog noe ledig plass for leietakere som ønsker fra 1-5 kontorer, samt flerbruksmuligheter i museumsfløyen i bygg C.

Følgende er status på utleid og ledig areal på Rotvoll. 
De 4 første bilder under bildegalleriet viser følgende:

Bilde 1: Oversiktsbilde drone. 
Bilde 2: Bygg benevnelse iht. dagens merking.  
Bilde 3: Bygg merket med grønt er utleid areal. Utover dette er resterende bygningsmasse enten delvis utleid eller ledig. 
Bilde 4: Oversiktsbilde over hele eiendommen inkludert uteareal/tomt. 

Kort om byggene:

Bygg A: Bygget er leid ut til Rotvoll kunsterkollektiv. 

Bygg B: Bygget er oppgradert til undervisningsareal og er leid ut til skoleareal.

Bygg C: Bygget er oppgradert til undervisningsareal og er leid ut til skole og barnehage areal.

Bygg D: Dette er et stort kombinasjonsbygg som innehar kontorarealer, stort og fantastisk auditorium, gymsal, treningsrom, skolekjøkken, naturfagrom, kunst og håndverksfag og øvrige aktivitetsrom. Deler av bygget er leid ut til skole og kontor, mens store deler av bygget er tatt i bruk som sambruksareal for leietakerne på Rotvoll. det er fotrsatt lediog areal i bygget. Bygget vil høsten 2021 bli vesentlig oppgradert og det vil tilkomme en ny etasje som utgjør ca. 1350 kvm. Til denne søkes fremtidig leietaker innen utdanning, teknologi eller kontor. 

Bygg E: Er tilpasset til undervisningsformål og står i hovedsak ledig per i dag. Bygget kan med enkle grep bygges om til annet kontorvirksomhet. 

Fyrhuset: Bygget består av både tekniske rom, verksted, lagerareal (sokkeletasje) og nyoppussede kontorarealer i 1 og 2 etasje. Med unntak av ett enkelt kontor (20-25 kvm.) i 2 etasje er bygget utleid.   

Uthus: Utleid.

Museumsfløy: Denne delen av bygningsmassen passer godt for leie av mindre kontorceller. Her kan vi tilby relativt billigere kontorer for mindre aktører. Bygget står ledig. 

Se forøvrig vedlagte planskisser (dagens bruk) til høyre i annonsen. Det er kun tatt inn planskisser over ledig areal. 

Ta kontakt med Eiendomssjef Rune Søraker på epost: rune@aha.no for dialog, befaring, møte vedr. eiendommen. 

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5001
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 478

Gårdsnr: 16
Bruksnr: 84

Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim

Rune Søraker

Eiendomssjef

Mobil
484 85 348

Visning

Ta kontakt for ytterligere informasjon/dialog.

Annonseinformasjon

FINN-kode 218975158
Sist endret 18. mai 2021 08:45

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.