Lett tilgjengelige produksjons- eller lagerlokaler i Hestmarka industriområde.

Bøndernesvegen 1, 7805 Namsos

Type lokale
Kombinasjonslokaler
Bruttoareal
5699 m²
Tomt
Eiet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Beskrivelse

Adresse
Bøndernesvegen 1, 7805 Namsos
 
Matrikkel
Gnr. 19, bnr. 200 i Namsos Kommunne

Utleier
Nortura SA, org. nr. 990 566 860

Beliggenhet
Bøndernesvegen 1 ligger strategisk plassert ved innkjøring til Namsos og nært Høknesbrua. Området består av industri, lager og noe handelssvirksomhet. Selskaper som NTE Elektro, Synnøve Finden, Namsos Trafikkstasjon og Kystlab AS ligger i området.
Kommunikasjon
Eiendommen har egen avkjørsel fra Namdalsvegen (FV17) som går inn mot Namsos sentrum.

De ledige arealene ble opprinnelig brukt som slakteri, men de siste årene har det vært handelsvirksomhet i form av bobilsenter i lokalene. De egner seg godt til lignende bruk, men kan også benyttes til øvrige produksjonstyper eller lagerbruk. Kjøttbearbeidende industri kan ikke etablere seg i disse lokalene, av konkurransehensyn.
Eiendommen har i den siste tiden vært benyttet til handel med motorvogner og tilsvarende bruk kan også være mulig, da etter godkjenning fra Namsos Kommune. Utleier er svært fleksibel med tanke på utleieformål.
For den rette leietakeren vil det også være aktuelt å gi stor frihet til tilpasning av lokalene.
Deler av lokalene har de siste årene blitt overflateoppusset og det er også innredet nytt kontor i hovedetasjen.
Leietaker vil få mulighet til fremleie av lokalene, etter nærmere avtale med utleier.
Hovedbygget er oppført med søyler, dragere og dekker i betong. Flatt tak isolert og oppforet med betong på papptekking.
I bygget er det takhøyder på ca. 3.2 m i sidefløyene, mens takhøyden er ca. 6 m i hovedfløyen.
Det er rikelig uteareal og parkering på tomten.
Ledig areal:
Kjeller: Lager: 865 kvm
1. etg: Produksjonsarealer:4.240 kvm
2. etg. Kontor, kantine: 594 kvm
Bygget fremstår som godt ivaretatt.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Høknes, stadfestet av Fylkesmannen 14.06.1982. Eiendommen er i henhold til reguleringsplan regulert til industriområde.
Husleie: Etter avtale.
Bygget ønskes leid ut slik at leietaker selv står ansvarlig for drift og vedlikehold.
Oppvarming skjer via radiatoranlegg og noe elektrisitet.
Leietaker gis rett til å sette opp skilt på byggets fasade. Skilting skal forelegges utleier for godkjenning, og leietaker må selv besørge å innhente nødvendig tillatelse for skilting til offentlige myndigheter.
Skriftlig leiekontrakt mellom partene vil bli utarbeidet ved avtaleinngåelse.
Det skal stilles bankgaranti alternativt depositum som sikkerhet for leieforholdet, tilsvarende 6 måneders leie og felleskostnader + mva.
Leien blir regulert den 01.01 hvert år i henhold til endringer i SSB konsumprisindeks pr. 15.10. hvert år.
Det er i utgangspunktet ønskelig med leieavtale som løper fast i minimum 5 år.
Overtakelse: etter nærmere avtale.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5007
Gårdsnr: 18
Bruksnr: 200
Festenr: 195

Bøndernesvegen 1, 7805 Namsos

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Annonseinformasjon

FINN-kode 178154230
Sist endret 7. mai 2021 03:50
Referanse 48200057

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.