Bildegalleri

Byggeklar Næringstomt / Åsveien i Sætre - Beliggende nær E134/Oslofjordtunnelen

Kart med kartnålÅsveien 12, 3475 Sætre
Prisantydning10 900 000 kr
Omkostninger
273 870 kr
Totalpris
11 173 870 kr

Nøkkelinfo

Tomteareal
7 256 m² (eiet)
Boligtype
Næringstomt

Visning

Visning etter avtale med megler eller selger Hallvard Gullbekk på 48034480
Visningspåmelding

Oppdragsnummer

18-23-0242

Eier

Steinseth as v. Hallvard Gullbekk

Eiendomstype

Næringstomt

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 301 Bnr. 436 i Asker kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 7256 kvm

Beliggenhet

Eiendommen har fin plassering mellom Oslo, Drammen, Drøbak og ligger sentralt plassert på Askerhalvøya midt i Oslofjordområdet.
Fra eiendommen når man store deler av Østlandet på under to timer. Det er to minutter til av/påkjøring E134 fra eiendommen, via E134 når man raskt ut til regionens hovedfartsårer E18 og til E6 via Oslofjordtunnelen.

Sentral beliggenhet langs E134 i Asker, ca 30 minutter både til Oslo og Drammen og 10 minutter til Oslofjordtunnelen videre til E6

Reiseavstander:
Asker - 20 min
Oslo - 35 min
Drammen - 20 min
Av/påkjøring E6 - 20 min
Drøbak - 24 min
Vestby - 32 min
Moss Havn - 45 min
Gardemoen - 70 min
Torp Lufthavn - 75 min
Svinesund - 79 min
Larvik Havn - 90 min

Bygninger

Næringstomt. Området består hovedsaklig av næring.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt som per bilder.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1998/4152-1/90 Registrering av grunn
12.03.1998
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:1

1998/4155-1/90 Grensejustering
12.03.1998
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/4155-2/90 Målebrev
12.03.1998
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/16290-1/90 Sammenslåing
13.10.1999
Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:0628 Gnr:1 Bnr:439

1999/16291-1/90 Målebrev
13.10.1999

2003/16713-1/90 Registrering av grunn
26.09.2003
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:563

2007/168671-1/200 Registrering av grunn
01.02.2007
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:571

2008/106367-1/200 Registrering av grunn
06.02.2008
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:576

2008/106454-1/200 Registrering av grunn
06.02.2008
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:570

2008/315542-1/200 Registrering av grunn
18.04.2008
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:569

2011/1081072-1/200 Registrering av grunn
23.12.2011
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:600

2015/1153638-1/200 Registrering av grunn
09.12.2015
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:3025 Gnr:301 Bnr:607

2020/1309417-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

Vei / Vann / Avløp

Kjøper bærer selv ansvar og risiko for at tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger o.l. tilfredsstiller krav fra kommunen, brannvesenet o.l. og for at tilkobling kan gjennomføres.

Kjøper må påregne normale tilknytningsgebyrer til Asker kommune for vann og avløp.

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Elvia AS på tlf 02024 eller se elvia.no.
Elvia svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi av ubebygget tomt hverken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 06281010
Navn: Kommuneplan for Hurum 2018-2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 04.09.2018
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3025/dokumenter/10178/06281010_AREALDELEN%20bestemmelser%20med%20veileder-%2004%2009%202018.pdf
- https://www.arealplaner.no/3025/dokumenter/10270/06281010_Vedlegg%202%20_%20verneverdig%20enkeltbygg%20og%20anlegg%20etter%20pkt%201_10.pdf
Delarealer: Delareal 7 253 m
Arealbruk: Næringsvirksomhet,Nåværende

Delareal: 7 256 m
KPHensynsonenavn: regplan
KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delareal: 3 m
Arealbruk: Grønnstruktur (utgått),Framtidig

Kommuneplaner under arbeid
Besok kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 2020100
Navn: Kommuneplan for Asker 2023 - 2034
Status: Endelig vedtatt arealplan
Plantype: Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 06282110
Navn: Åsveien næringsområde og parkbelte
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.02.1991
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3025/dokumenter/9755/06282110_Bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 2 657 m
Formål: Parkbelte i industriområde
Delareal: 4 599 m
Formål: Industri

Reguleringsplaner under arbeid
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 202314
Navn: Detaljregulering med konsekvensutredning for Sætre barneskole og ungdomsskole, gbnr 301/339 m.fl., Asker kommune
Status: Planforslag
Plantype: Detaljregulering

Andre faste løpende kostnader

Dersom eiendommen bebygges må påregne kommunale avgifter og andre kostnader. Løpende kostnader vil variere ut i fra leverandør og forbruk.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Konsesjon / Odel

Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Egenerklæring må signeres av kjøper og bekreftes av kommunen for at skjøte kan tinglyses.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Reguleringsplaner og bestemmelser
Viktig informasjon til kjøper og selger

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Solli & Partnere

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode344923032
Sist endret26. mars 2024 01:08
Referanse18230242

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.