Bildegalleri

Solgt

Stor næringstomt med nærhet til sentrum!

Kart med kartnålSagafossveien, 3674 Notodden
Prisantydning2 200 000 kr

Nøkkelinfo

Tomteareal
9 314 m² (eiet)
Boligtype
Næringstomt

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger langs Tinnelva og Verdensarven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil Tinnelva og Tinfos kulturmiljø som er et kulturhistorisk bilde av industribyggingen og samfunnsutviklingen i Norge. Eiendommen har gangavstand inn til sentrum av Notodden. Se mer området her.

Innhold

Tomten er regulert til annen næring og har bestemmelser i forhold til landskaphensyn og flom og rasfare. Se også Lienfos Bevaring fra 2015.

Tomt

Tomten er råtomt og deler av tomten er regulert til annen næring.

Standard

Det fremgår av øvrige plandokumenter at formålet med regulering til annen næring er regulering for eksisterende bruk; massedisponering.
Så evt. ny bebyggelse må være for samme formål. Før behandling av alle slike søknads/meldepliktige tiltak må det innhentes faglig uttalelse fra regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen). Reguleringsplanen sier ikke hvor mye det er tillatt å bygge, men at dette begrenses av byggegrensene.
Som det fremgår av bestemmelsene må det gjennomføres grunnundersøkelser samt undersøkelse av jord- og flomskredfare før utbygging av bygning med oppholdsrom.
Eiendommen ligger også innenfor hensynsone C bevaring kulturmiljø og bestemmelsene sier også hva som er tillatt innenfor sonen.
Bestemmelsene sier at det ikke er tillatt med nye bygg innenfor formål særlige landskapshensyn og kombinert formål ledningstrasè/annen næring. Innenfor formål annen næring er det tillatt med ny bebyggelse med visse forutsetninger (se bestemmelsene).
Ved evt. ønske om bebyggelse til annet formål enn overnevnte fordrer det først en endring av reguleringsplanen, enten som en detaljregulering (full plan) eller som en reguleringsendring etter forenklet prosess.

Offentlig kommunikasjon

i nærområde.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode340310104
Sist endret03. mai 2024 05:04
Referanse7071230096

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.