Bildegalleri

Byggeklare næringstomter med strategisk beliggenhet ved E-18 i Holmestrand

Kart med kartnålBurmaveien 1, 3083 Holmestrand

Nøkkelinfo

Tomteareal
4 400 m² (eiet)

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk til rett ved E-18 ved avkjøringen til Holmestrand, litt nord for Kopstadkrysset. Det er ca. 20 kvm til Tønsberg, ca. 40 kvm til Sandefjord og ca. 40 kvm til Drammen.  

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
To byggeklare tomter regulert til næring, kontor og industri. Tomtene opparbeides med pukk grovplanert, klart til bygging og leveres med   strøm, vann og avløp inn til tomtegrense.

Det tillates bebyggelse med maksimal gesimshøyde er 7 meter over ferdig planert terreng. 

Tomt 1: ca. 4.400 kvm.
Tomt 2: ca. 4.400 kvm. 

Selger besørger og bekoster fradeling og oppmåling. Kjøpesummen blir justert iht. til nøyaktig tomteareal. 

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Tomtene regulert til næring/kontor/industri. For ytterligere informasjon se vedlagte reguleringsplan og bestemmelser.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det blir etablert et eget privat vannverk med renseanlegg. Det er på eiendommen i dag et fungerende borehull som tidligere forsynte gartneriet med vann.

Felleskostnader
Kjøper plikter å delta i en forening med øvrige eier i dette næringsområde og betaler sin andel av slikt som snømåking, vedlikehold av vei, drift og vedlikehold av felles vannverk, etc.

Kommunale avgifter
Eier blir ikke per i dag ikke belastet kommunale avgifter.

Strøm
Det er i dag to stk. trafoer på tomten. Hver av trafoene leverer 1,25 MWH. 

Vei
Iht. til reguleringsplanen må deler av Burmaveien utvides og oppgraderes, reguleringsbredde 10 m. Dette er noe selger vil besørge og bekoste. 

Fibernett
Levert frem til tomtegrensen.

Forsikring
Eiendommen er ikke forsikret.

Servitutter
Grunnboksutskrift og servitutter oversendes ved forespørsel.

Til salgs
Det blir fisjonert ut egne selskap som vil eie tomtene som selges og kjøper erverver 100 % av aksjene i selskapet. Dersom kjøper er mva. registret, vil prisen reduseres med kr. 100,- per kvm. 

Diverse
Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på   eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul

Selskapets hovedaktivum – Eiendommen – og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Selger er ikke kjent med feil i takst eller prospekt, dog fravikes avhendingsloven § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1,5 år etter overtakelsen.

For ytterligere informasjon og befaring, kontakt megler. Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Næringsmegling

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode331918039
Sist endret08. des. 2023 12:05
ReferanseOla S. Carlsen

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.