Fremhevet annonse 1600x900

Hurra - nå lanserer vi spennende nyheter på FINN eiendom!

Dette betyr endringene for deg som bruker markedsplassen til å selge bolig, kjøpe bolig eller bare kikke.

Publisert 4. januar 2022 kl. 9.00

Vi har gjort noen endringer på FINN eiendom - Norges største plattform for kjøp og salg av boliger, som skal bidra til å gjøre markedsplassen vår enda mer effektiv for boligselger, boligkjøper og eiendomsmeglere.

Endringene består i at vi 5. januar i år lanserte tre nye annonsepakker - Stor pakke, Medium pakke og Liten pakke for eiendomsmeglerkjeder, hvor Stor og Medium pakke inneholder en del nye markedsføringsløsninger.

Våre undersøkelser har vist at større annonser resulterer i mer trafikk til annonsen, som igjen kan føre til et mer effektivt salg. Og det er en kjent sak at boligselger (og megler) ønsker et effektivt boligsalg med best mulig pris for boligen. I Stor og Medium annonsepakke fra FINN får eiendomsmeglerkjeden derfor med en helt ny løsning som heter “Fremhevet annonse”.

Les mer om de ulike annonsepakkene på FINN her!

Hva er Fremhevet annonse?
For meglerkjeder som har valgt Stor pakke får boligannonsene det største formatet av Fremhevet annonse - som betyr at annonsen er 150 prosent større på resultatsiden sammenlignet med annonsene slik de var før (som man nå får gjennom Liten pakke). For de med Medium pakke vil det bety at annonsen er 80 prosent større på resultatsiden, og for annonser som har Liten pakke vil annonsen se ut som den gjorde før.

Selv om resultatsiden ser annerledes ut, har det altså ikke skjedd noen andre endringer i måten FINN eiendom viser resultatlisten på enn at noen bolig til salgs-annonser er større enn andre.

At annonsene er større vil også være positivt for boligkjøper (og andre brukere) med tanke på at man får tilgang til å se større bilder i resultatlisten/siden, som kanskje kan gjøre det enklere å bestemme seg for om boligen er aktuell eller ikke.

Hvorfor ser det annerledes ut inne i noen boligannonser?

Når du klikker deg inn i en boligannonse på FINN eiendom, vil du også se at det har skjedd noen endringer på noen av annonsene.

Meglerkontor/kjeder som har Stor pakke vil ha mulighet til å dele kjekke tips og triks rundt det å selge eller kjøpe bolig i større grad via en innholdsboks inne i annonsen. Når boligen blir solgt, vil det også dukke opp en innholdsboks der det blir enklere for potensielle boligkjøpere eller andre interessenter å ta kontakt med den aktuelle megleren/kjeden, hvis man ønsker mer info om boligsalget eller andre relevante objekter.

Andre endringer:

Med Stor pakke vil også megler/meglerkjede få tilgang til det nye produktet Meglerinnsikt.

FINN har 3,1 millioner brukere i året, som i snitt bruker 7 timer på markedsplassen per år. Det gir en unik innsikt om boligkjøperne i ulike områder. Vi tolker, forenkler og analyserer denne innsikten, og tilgjengeliggjør den for meglerne. Innsikten gir blant annet kunnskap om hva boliger i området har blitt solgt for, og hvem som kommer på visningene.

Denne innsikten er et verdifullt verktøy både for meglere og boligselgere.

Hvorfor er de nye løsningene på FINN eiendom gunstige for meg som forbruker?

Målet og ambisjonen vår med lanseringen av de nye annonsepakkene på FINN er å bidra til å gjøre markedsplassen vår enda mer effektiv for boligselger, boligkjøper og eiendomsmeglere.

For boligselger vil det kunne være positivt fordi: Med de nye løsningene til FINN eiendom, deriblant Fremhevet annonse, vil boligselger få økt trafikk til annonsen og vil dermed kunne oppnå raskere salg til riktig pris. FINN har (blant annet) gjennomført pilottester hvor man har sett på klikkraten inn til de store annonsene sammenlignet med vanlige annonser (som nå blir tilbudt gjennom Liten annonsepakke), og det viste en tydelig økning (70 prosent) i klikk fra/til de store annonsene. Dette gir igjen positivt utslag i totaltrafikken for den aktuelle FINN-annonsen.

For boligkjøper vil det kunne være positivt fordi: Med nye løsninger vil vi øke vår treffsikkerhet og nå potensielle boligkjøpere i enda større grad enn i dag, slik at man blir eksponert for flere relevante og interessante objekter. Kjøpere vil også i større grad bli eksponert for relevante meglere som kan være aktuelle for dem til eventuelt eget boligsalg.

Vil det koste mer penger for boligselger?

Det er meglerkjedene/kontorene som har bestemt hvilken pakke fra FINN den aktuelle kjeden/kontoret skal ha og hva den totale markedspakken fra meglerkjeden skal koste.

En spørreundersøkelse FINN gjennomførte blant potensielle boligkjøpere i fjor, viser også at 85 prosent ville valgt stor annonseløsning på FINN om de kunne og 82 prosent mener stor annonse vil ha positiv effekt på boligsalget.

Kan boligselger selv bestemme om man går for stor, medium eller liten annonsepakke?

Eiendomsmeglerkjedene har på forhånd bestemt hva slags annonsepakke fra FINN de skal ha, og det er ulikt hva de forskjellige meglerkjedene har valgt.

Ønsker du å ha Stor eller Medium pakke fra FINN i forbindelse med ditt boligsalg, må du selv undersøke med den aktuelle megleren/meglerkjeden du vurderer å bruke om dette er noe de har i sin portefølje. Hvis du er opptatt av hvilken pakke din bolig annonseres med på FINN bør du sjekke med megler hva de tilbyr.

Husk at om meglerkjeden/megleren du velger skulle ha Liten pakke, så er dette også et godt markedsføringsprodukt.

OBS:
Husk at du også - uavhengig av pakken meglerkjeden din har valgt - fortsatt kan kjøpe ekstra effekt-produktene BLINK, Ukens bolig og Fornying av annonsen dersom du har behov for å øke trafikken inn til boligannonsen ytterligere.

Ønsker du mer info om endringene på FINN eiendom, kan du ta kontakt med FINNs kundesenter her!