Slik unngår du SMS-svindel

Slik unngår du SMS-svindel på FINN motor

Svindelmetode blir stadig mer utbredt: - Personer som selger biler på FINN bør være litt ekstra obs, sier sikkerhetssjef i FINN.

- De siste årene har svindel via SMS blitt stadig mer utbredt, også i Norge, og flere kjente merkevarer, deriblant FINN, har blitt og blir til tider utnyttet i forsøk på å lure penger eller personopplysninger fra privatpersoner, forklarer Geir Petter Gjefsen, leder for Forbrukertrygghet i FINN.

FINN motor har man dessverre den siste tiden opplevd noen tilfeller av dette, ved at privatpersoner som har lagt ut en bil til salgs blir kontaktet av svindlere og forsøkt lurt.

  • 5 sikkerhetstips til deg som skal selge noe på FINN

    SJEF FOR SIKKERHET I FINN: Geir Petter Gjefsen er sikkerhetssjef og leder for Forbrukertrygghetsteamet i FINN. Foto: Caroline Roka/FINN.no.

Måten dette skjer på er nettopp via SMS, og det er to ulike metoder svindlerne benytter seg av.


Svindelmetode 1:

1. Det starter gjerne med at du mottar en SMS der svindlerne (som utgir seg for å være en potensiell kjøper) ber deg ta dialogen videre på mail. SMS-en kan se slik ut (se bilde nedenfor):

2019-07-04_12_27_12-Slack_-_Schibsted_Media_Group.png

(Les mer om dette her: https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/360002125160-Svindel-på-SMS)

2. Dersom man svarer på SMS-en ved å sende en epost til den oppgitte adressen får man ofte en henvendelse som ser ut som denne (se bilde nedenfor):

Svindel_mail_Lena_Haug.jpg

Les mer om dette her: https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/360002125200-Svindelforsøk-sendt-ut-på-mail

3. Hvis du takker "ja" til dette tilbudet og svarer på eposten, vil deretter svindleren prøve å overbevise deg om at du har fått penger for bilen og fraktkostnader overført via FINN Betalingsgaranti. FINN betalingsgaranti er en tjeneste FINN tidligere hadde, men som er avviklet. Altså tjenesten eksisterer ikke lenger.

Med andre ord er det svindelforsøk dersom du i dag mottar beskjed om at noen har betalt inn penger til deg via FINN Betalingsgaranti.

Her er et eksempel på en falsk epost du kan få med info om FINN betalingsgaranti og at penger er overført (se bilde nedenfor):

Velkommen_til_Finn_Betalingsgaranti.JPG

4. Prosessen videre er at svindlerne vil prøve å få deg til å betale fraktkostnadene oppgitt i den falske kvitteringen. Dette gjøres vanligvis via en utenlandsk betalingstjeneste.

5. Dersom du betaler fraktkostandene vil svindlerne deretter trolig prøve å få deg til å betale andre gebyrer, som for eksempel: tollavgift, omregistreringsavgift osv.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke har videre kontakt med avsenderen. Har du svart på eposten eller på annen måte avslørt din e-postadresse, vil du også kunne motta et phishingforsøk senere.

Dette bør du gjøre
Vi oppfordrer alle som har mottatt en SMS eller epost som kan minne om tilfellet beskrevet over om å kontakte oss på forbrukertrygghet@finn.no så raskt som mulig. Det er fint om du da legger ved kopi av eventuell SMS og epost-korrespondanse.

Opplever du andre uønskede ting på FINN, er det fint om du tar kontakt med oss på samme epostadresse - forbrukertrygghet@finn.no.

Svindelmetode 2:

1. Dette starter også med at du som bilannonsør mottar SMS (som oftest fra et utenlandsk nummer) fra en "interessent", som ønsker å ta kontakten videre via epost.

SMS-ene kan se slik ut (se eksempelbilder under):

mceclip1.png

Les mer om svindelmetoden på FINNs hjelpesenter!

2. Dersom man svarer på SMS-en ved å sende sin epost til den oppgitte adressen, får man gjerne en henvendelse tilbake via epost. Her kan teksten variere noe, men målet er å overbevise deg om at interessenten vil ha det som selges, selv om interessenten ikke får kommet og tittet på varen.

Se eksempler nedenfor:

mceclip3.png

3. Sier du “ja” til dette tilbudet, vil du deretter motta en falsk kjøpskvittering fra Swiftcourt, FINN Trygg betaling eller lignende, som vist på bildet under:

mceclip0.png

Svindlerne vil med dette prøve å overbevise deg om at de har overført penger for gjenstanden/bilen du selger via Swiftcourt, FINN Trygg betaling eller lignende. Dette er altså falske kvitteringer, det er aldri betalt inn penger til deg!

I den falske kvitteringen vil svindlerne prøve å overbevise deg om at du må betale inn penger for frakt. Disse pengene skal betales inn til "fraktselskapet". Videre i prosessen vil det kunne komme diverse krav om å betale moms, skatt, tollgebyrer, osv.

4. For å gi deg en følelse av trygghet, kan det være at svindlerne benytter seg av digital kjøpekontrakt som et element for å oppnå tillit. Som et ledd i svindelen kan man derfor også oppleve å få en SMS fra Swiftcourt.

Se eksempelbilde nedenfor:

SMS_fra_Swiftcourt.jpg

Klikker man seg inn på linken i denne SMS-en blir man bedt om å fylle ut informasjon som trengs for å opprette en digital kjøpekontrakten. Deretter blir man bedt om å sende den utfylte kontrakten til en epostadresse. Vær derfor spesielt oppmerksom hvis du som annonsør mottar en slik henvendelse - som oftest via SMS - der den andre parten er en person fra utlandet, og/eller en person du ikke har gjort noen avtale med eller vært i kontakt med i forkant.

Har du mottatt en slik SMS anbefaler vi at du sletter den. Har du besvart henvendelsen på noe vis, ber vi deg kontakte sikkerhet@finn.no så raskt som mulig.

5. Viktig info:
Swiftcourt leverer en tjeneste for FINN med opprettelse av digital kjøpekontrakt og betalingsløsning, men vi ser at svindlere i enkelte tilfeller benytter seg av dette som et ledd i et svindelforsøk. Dersom du får en SMS fra Swiftcourt, er det viktig å presisere at den er reell. Kjøpekontrakten du mottar er også reell, men svindlerne bruker disse verktøyene i et forsøk på å få deg til å betale frakt - det er dette svindelen går ut på.

Alle automatiske e-poster fra Swiftcourt er sendt fra info@swiftcourt.com eller info@swiftcourt.se. Hvis du har fylt ut en kjøpekontrakt anbefaler vi at denne slettes, det kan gjøres ved å kontakte Swiftcourt på support@swiftcourt.com. Du kan også lese artikkelen om dette på Swiftcourt sine hjemmesider.

Svindlerne benytter også reelle navn på personer bosatt i Norge. Noen personer som har fått navnet sitt misbrukt i denne type svindel har blitt utsatt for trusler, men har ikke noe med saken å gjøre. Har du opplevd dette, eller noe annet uønsket på FINN, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på sikkerhet@finn.no så raskt som mulig!