Koding skjermbilde

Teknologi i FINN

FINN er en av Norges største teknologibedrifter med nesten 200 utviklere som lager Norges største nettsted. Hos oss vil du jobbe i et profesjonelt og inspirerende miljø der muligheter og personlig utvikling står sentralt og lagfølelsen er sterk. Vi jobber bevisst med kompetanseutvikling både individuelt og i faglige forum.

Publisert 18. februar 2020 kl. 10.45

Det er mye gøy som skjer hos oss i løpet av året:

Vi skriver fortsatt mye Javakode men bruker også mange andre språk og teknologier. Litt mer om de forskjellige teknologiene og forskjellige områder en utvikler kan jobbe på:

Frontend

Vår visjon er å lage verdens beste markedsplass. Da sier det seg selv at vi må ha en frontend i verdensklasse! Du er en dyktig JavaScript-utvikler med god kjennskap til hva som er mulig å få til i nettleseren, og hva som kreves for å utvikle gode nettsider for mobil. God kodekvalitet, testdekning og ytelse tar du som en selvfølge. Du foretrekker modulær kode, og har kanskje til og med skrevet noen ES6-moduler. FINN.no har utviklet sin egen styleguide og sitt eget CSS-rammeverk. Vi benytter også Node.js og React.

Mobil

Vi i FINN.no satser på apps og vi satser på apps som er skikkelig native. I appen vår er det langt mellom webviewene slik at du har frihet til å optimalisere ytelse og utseende på appen vår enten du er flinkest til å programmere for Android eller for iOS. Du trives med å jobbe som mobilutvikler hvor du har frihet og ansvar til å utvikle appen vår sammen med andre dyktige app-utviklere.

Infrastruktur

FINN.no består av 600 mikrotjenester som kjører på Kubernetes fordi det er kosteffektivt. Vi kombinerer k8s med FIAAS, HAproxy, Travis, Github, Elastic stack, Prometheus og Grafana så alle utviklere i FINN kan jobbe med god fart og produksjonssette endringer på FINN.no 1000 ganger uken. Du liker å jobbe med lastbalanserere, overlay nettverk, lagring, Kafka meldingsbusser, Puppet, Helm og Sensu i AWS og GCP.

BigData og maskinlæring

I dag samler FINN.no inn over 80.000.000 signaler daglig. Vi bruker disse signalene for å gi anbefalinger til brukerne. Du er en erfaren utvikler med interesse for maskinlæring og statistikk. Du er en som ønsker å løse alle utfordringene som oppstår når datamengdene bare øker og øker. I tillegg bruker du verktøy som Spark, Hadoop, Kafka og programmerer i både Java, Scala, Python og R.

Data og søk

Vi har mye data i FINN.no. Både i vanlige relasjonsdatabaser som PostgreSQL og Sybase, men også i NoSQL-databaser som Cassandra. I tillegg til vanlige databaser benytter vi søkemotorer som Solr og ElasticSearch forholdsvis mye. Som utvikler får du erfaring med å håndtere store datamengder og konsistens på tvers av systemer.

Datavarehus

I FINNs DVH har vi ca 20TB med data sammenstilt fra ulike kilder, og samler daglig inn over 200M records. Dataene brukes til rapportering, analyse og innsikt for beslutningsstøtte. DVH er etablert i skyen (AWS) med de fordeler dette innebærer mhp skalerbarhet og tilgang på relevante tjenester/verktøy. Dagens løsning er basert på Redshift og Matillion, og relaterte AWS-tjenester. SQL er det sentrale data-språket, supplert med Python ved behov. Som utvikler vil du ha gode forutsetninger for å etablere verdifullt beslutningsunderlag fra et mangfold av datakilder og -typer på en moderne plattform.

Backend

Som en backend-utvikler i FINN lager du funksjonalitet som alle i Norge bruker. FINN.no har over 30.000.000 sidevisninger i løpet av et døgn. All funksjonalitet leveres fra en plattform basert på mikrotjenester. Du får derfor erfaring med utvikling av distribuerte systemer og "eventual consistency". Du jobber med verktøy som Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana, Hystrix, Zipkin og Consul. Mesteparten av kodebasen vår er skrevet i Java, men f.eks Kotlin, Node.js, haskell og Scala brukes også flittig.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å være utvikler i FINN.no?

Vi har tro på å være veldig åpne i FINN om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi holder presentasjoner på konferanser som JavaZone, vi publiserer erfaringer på bloggen vår, vi har vår egen Twitter-konto for Teknologi og vi deler åpen kildekode på GitHub. Vår eier Schibsted har også en egen teknologiblogg.