FINN tech toppbilde aug22

FINN Teknologi

Vil du kanskje vite litt mer om oss i FINN Teknologi og hva vi faktisk driver med? Da har du kommet til rett sted!

Publisert 22. desember 2021 kl. 14.29

I FINN Teknologi skaper vi løsninger som begeistrer millioner av mennesker hver eneste dag. Her vil du ikke bare bidra til å forme en spennende tjeneste som brukes av store og små i det ganske land, men du vil også bidra til å gjøre Norge litt mer bærekraftig for hver eneste handel.

Men for å ta det litt ned: det teknologiske fundamentet i FINN er unikt. Vi streber etter autonomi på alle nivå i stacken, fordi det er dét som gir oss fart. Data flyter gjennom Kafka på den eventdrevne microservices-arkitekturen vår, og microfrontends bygget i Podium sørger for å vise innholdet til hele Norges befolkning. I løpet av en natt migrerte vi alle våre 800 produksjonsapplikasjoner, 145 databaser i 30 databaseclustre, søkestacken vår med mer, fra et lokalt datasenter til Google Cloud. Det er ganske så kult, ikke sant? Vi er i alle fall veldig stolte av denne prestasjonen. Dette kan du forøvrig lese mer om her. Sult er en av våre kjerneverdier, og vi har alltid som mål å utvikle oss.

En av FINNs absolutte styrker er at vi har et sterkt internt fellesskap med rundt 200+ utviklere. Disse er delt inn i 30 større og mindre team. Utviklere i FINN har det konkurransefortrinnet at de raskt kan lansere nye produkter, redesigne porteføljen, enkelt slippe til produksjon, skalere distribusjoner opp og ned, se og søke logger, lage dashbord, etc.

Vi tar sannsynligvis noen ting for gitt i FINN, men vi er stolte over at vi faktisk får gjøre det mange andre selskaper bare snakker om å gjøre, for eksempel:

English version:

At FINN Technology, we create solutions that excite millions of people every single day. Here, you will not only help to shape an exciting service that is used by big and small in the country, but you will also help to make Norway a little more sustainable for each and every trade.

But to take it down a bit: the technological foundation in FINN is unique. We strive for autonomy at all levels in the stack, because that is what gives us momentum. Data flows through Kafka on our event-driven microservices architecture, and the micro frontends built-in Podium ensure that the content is shown to the entire population of Norway. Overnight, we migrated all of our 800 production applications, 145 databases in 30 database clusters, our search stack, and more, from an on-premises data center to Google Cloud. That's pretty cool, isn't it? In any case, we are very proud of this achievement. Incidentally, you can read more about this here. Hunger is one of our core values, and we always aim to develop ourselves and our products.

One of FINN's absolute strengths is that we have a strong internal community of around 200+ developers. These are divided into 30 larger and smaller teams. Developers in FINN have the competitive advantage that they can quickly launch new products, redesign the portfolio, easily release to production, scale distributions up and down, view and search logs, create dashboards, etc.

We probably take some things for granted at FINN, but we are proud that we actually get to do what many other companies only talk about doing, for example: