Tech ladies FINN

Female Developer of the Year

FINN.no har gleden av å presentere kåringen av årets kvinnelige utviklere.

Publisert 28. september 2021 kl. 11.22

Gjennom denne kåringen ønsker vi å fremheve noen av de mange fantastiske prestasjonene gjennomført av kvinnelige utviklere. Målet vårt er å dele kunnskap med hverandre og inspirere enda flere kvinner til å velge teknologi ved å vise frem noen av de mange dyktige rollemodellene i Norge. (English below)

Siden 2017 har FINN hatt et dedikert fokus på mangfold og kjønnsbalanse, og vi har satt oss hårete mål, spesielt når det gjelder teknologiavdelingen vår. Vi skal ha minimum 20 % kvinner i teknologi. Fordelene og mulighetene ved å ha en god kjønnsbalanse anser vi som essensielt for å kunne leverere et produkt som brukes av hele Norges befolkning.

I dagens samfunn mener vi det mangler en rendyrket kåring (og feiring!) av kvinner som jobber med teknologi og koding. Derfor lanserer vi nå kåringen Female Developers of the Year.

Kjenner du noen som fortjener å bli kåret til årets Female Developer kan du nominere de her. Du kan naturligvis også nominere deg selv.


Hva skal til for å bli nominert?


Praktisk informasjon


Kåringen blir annonsert på Universum Awards, 11 november 2021. FINN har en egen jury som kårer 1-3 plass av årets nominerte. Frist for nominering er 31 oktober 2021. (Kåringen er nå lukket).

Juryen

Juryen består av utviklere i FINN:

With this award, we want to highlight some of the many amazing achievements made by female developers. Our goal is to share knowledge with each other and inspire even more women to choose technology by showcasing some of the many talented role models in Norway.

Since 2017, FINN has had a dedicated focus on diversity and gender balance, and we have set ourselves tough goals, especially when it comes to our technology department. We must have a minimum of 20% women in technology. We consider the benefits and opportunities of having a good gender balance to be essential in order to be able to deliver a product that is used by the entire population of Norway.

In today's society, we believe that there is a lack of a pure selection (and celebration!) of women who work with technology and coding. That is why we are now launching the Female Developers of the Year award.

If you know someone who deserves to be named Female Developer of the Year, you can nominate them here. Of course, you can also nominate yourself.

What does it take to be nominated?

Practical information

The selection will be announced at the Universum Awards, 11 November 2021. FINN has its own jury that selects 1-3 places of this year's nominees. The final date for nomination is 31st October. (The award is now closed).


The jury consists of developers in FINN:

Nicolai Høge, CTO
Bente Ulvestad, Engineering Director
Beate Boger, Developer
Kjersti Lunde, Engineering Director
Maria Hammervold Espelid, Developer