Ikke barnearbeide

Å jobbe som teknolog i FINN

FINN har ca 130 utviklere. Vi jobber fra alt på web, micro-tjenester, meldingssystemer til maskinlæring og anbefalinger. Mesteparten av backend kodebasen vår er skrevet i Java, men blant annet Scala brukes også. FINNs frontendteknologi er først og fremst JavaScript, men vi benytter også Node.js og React.

Publisert 18. februar 2020 kl. 10.50

Vi streber etter å skrive kode av høy kvalitet. Ved hjelp av kontinuerlig utrulling, mer enn 1500 ganger i uka, er veien til produksjon kort. Vi er derfor opptatt av både skyløsninger og DevOps. Utviklerne våre har ansvaret for hele produktets livssyklus, fra utvikling til produksjon. Vi tror på autonome team med stor grad av fleksibiltet til å bestemme sin egen arbeidshverdag.

Vi tror på åpenhet i både standarder, rammeverk og ny teknologi. Blir det bedre blir vi med.

Som utvikler vil du være med å forbedre den tekniske plattformen til FINN, i tett samarbeid med produktorganisasjonen og resten av utvikler-teamet. FINN er også en del av et større internasjonalt teknisk miljø i Schibsted som gir deg muligheten til å jobbe sammen med over 1400 system- og produktutviklere globalt.