Ruben Søgaard Russetid

Russetid i FINN Salg

I hele mai, og litt utover i juni, har salgsavdelingen i FINN gjenopplevd russetiden, dog med et noe mer profesjonelt fokus enn hva russen normalt er kjent for.

Publisert 15. juni 2020 kl. 12.35

Siden 12. mars har hele Norge vært på hjemmekontor. Heldigvis begynner vi så smått på returen, men det er ingen tvil om at det ble et litt lengre hjemmeopphold enn hva man forventet da man sa “ha det” til kollegaene sine i midten av mars måned.

Tiden gikk, og brått var det mai. Linn Beate Eriksen (Direktør for Salgsutvikling) kan fortelle at det var viktig å tenke utenfor boksen da det ble diskutert hvordan man skulle klare å holde motivasjonen og fellesskapsfølelsen vedlike i den krevende perioden man var inne i.

- Når man jobber med salg og i salgsteam så er det viktig med fellesskap; at man er der for hverandre og støtter og booster hverandre, sier hun. Det sier seg selv at dette fort blir utfordrende når man sitter hjemme, kanskje med barn man må underholde, en høylytt samboer på telefonkonferanse, eller om man på den annen side bor alene uten andre mennesker rundt seg.

Med utgangspunkt i dette, og samtidig inspirert av en tid som normalt er fylt med sosiale sammenkomster, fest og moro, så ble hele mai måned i FINN Salg lagt opp som en salgs russetid. Formålet var som nevnt å på den ene siden ivareta FINN-selgere på hjemmekontor ved å skape engasjement, samtidig som man da også forventet å skape ekstra inntjening.

Gjennomføringen

Hver avdeling skulle representere en russebuss. Russebussene har på ukentlig basis konkurrert mot hverandre, og hver uke har det blitt kåret “ukens russebuss”. Vurderingen av hvilken buss som var best var av kvantitativ art, hvor rett og slett den avdelingen som gjorde det best vant.

I tillegg har det også hver uke blitt kåret ukens gladruss. Her var det en mer kvalitativ vurdering som ble lagt grunn, hvor det var salgssjefene som vurderte prestasjoner og sendte inn bidrag til diskusjon og avgjørelse. Her kunne det være innsatsen lagt inn, leveranse, antall møter og salg, eller om det var noe man hadde jobbet lenge med som man endelig klarte å lande, som spilte inn. I nevnte russekontekst, har alle disse faktorene blitt ansett som russeknutene.

Salgsavdelingen har også gjennomført flere russetreff, eller resultatgjennomgang, som det i praksis var. Det siste treffet ble gjennomført fredag 5 juni, hvor månedens vinner av denne alternative salgskonkurransen ble kåret.

Lang historie kort - alle avdelinger overgikk prognosene for mai måned med god margin, og totalt gikk man 14% over salgsprognosene samlet sett. Opprinnelig salgsmål for hver avdeling var 5 prosent over prognosene. Det var slett ikke gitt på forhånd, og det var en høyst usikker mai måned salgsavdelingen gikk inn i. Engasjementet blant selgerne var stort gjennom hele salgskonkurransen, og man ble godt sekundert dag for dag med egne webrapporter som viste status for egen og andres avdelinger. På denne måten var hele FINN Salg på tå hev fra start til slutt.

Løpende gjennom hele måneden har det også blitt postet russeintervjuer på FINNs intranett med salgsdirektørene og sjefen sjøl, Ruben Søgaard. I disse har vi fått unike innblikk i deres egen russetid, russeknuter og favorittlåter, og også deres verste minner. Morsomt å bli kjent med ledergruppen i Salg på en ny måte!

Russetiden i FINN Salg var en morsom vri på en vanlig måned, men å tenke kreativt på denne måten begrenser seg ikke nødvendigvis til den unntakstilstanden man har vært i de siste månedene. Vi ønsker å dele dette for å vise at det finnes kreative løsninger på å skape engasjement og fellesskapsfølelse, og at det kun er fantasien som stopper oss. Godt jobba og heia Salg!