Finnurlig metode mindre

Podcast FINNurlig metode

Har du lyst til å mestre metodikk eller ledelse bedre? Kanskje kan du bli inspirert til å prøve noe nytt på jobben din? Da må du lytte til FINNs podcast om metodikk og ledelse!

Publisert 5. januar 2022 kl. 15.45

Gode resultater kommer sjelden av seg selv. I FINN er vi opptatt av å skape en arbeidsplass hvor folk opplever mening, mestring og selvbestemmelse i jobben sin, og at ledere skal være både tydelige og ivaretagende.

Vi har siden 2006 jobbet smidig. I disse podcast-episodene vil FINNs to lean-eksperter Bente Mari Kristiansen og Bjørn Henrik Vangstein, som har jobbet med dette fra starten, gi en innføring i hva den FINNske metoden er. Hovedtemaene i podcast-episodene er målstyring, lean, smidig, kontinuerlig forbedring og fart og flyt i prosesser.

I FINN og Schibsted er det ikke bare i produktutvikling vi er smidige. Også i salg, HR, økonomi/regnskap, redaksjonelle miljøer osv., er dette viktige prinsipper.

Hvis du har kommentarer, spørsmål eller ønsker hjelp, er det hyggelig om du tar kontakt.

E-post
bente.mari.kristiansen@finn.no
bjorn.henrik.vangstein@finn.no

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/bentemarikristiansen/
https://www.linkedin.com/in/vangstein/