Nybygg 1

Hva skjer - Nybygg

Mye skjer på eiendomsmarkedet i Norge, og i FINN er det intet unntak: i ett av prosjektene satses det stort på Nybygg! Vi har tatt en fot i bakken med noen av de som driver dette spennende prosjektet fremover.

Publisert 27. april 2021 kl. 11.29

Dere driver med noe skikkelig spennende om dagen, fortell oss mer om det!
Ørjan: Jeg har jobbet med nybygg i FINN.no siden 2018. Det var da prosessen med å utvikle og fornye markedsplassen for nybygg startet. Dette har så langt resultert i to store lanseringer. Sommeren 2019 fikk nybyggkundene våre mulighet til å markedsføre og samle interessenter til nybyggprosjektene sine i god tid før salgsstart med den nye annonsetypen Nybygg Kommer for salg. For bare noen uker siden lanserte vi så en helt ny annonsetype Nybygg Prosjekt, som erstatter de gamle prosjektannonsene for nybygg på FINN.no. Vi jobber nå videre med flere annonsetyper og løsninger for å heve markedsplassen for nybygg ytterligere.

Siddise: Jeg startet som utvikler i FINN i 2019 og begynte rett på å jobbe på Nybygg prosjektet. Prosjektet hadde allerede vært gående i litt over et halvt år som en A-case, en del av CAN porteføljen til FINN. Da vi nyligen hadde lansert Kommer for salg som et helt nytt annonseprodukt i FINN fikk jeg vært med å forbedre dette produktet og lansere det nye Prosjekt til salgs produktet som vi har i dag. Det har vært med å totalt endre hvordan meglere får annonsert Nybygg på FINN. I prosjektet har jeg jobbet med frontend-teknologien som står bak annonsene for brukerne og det helt nye bedriftssenteret for kundene.

  • Siddise Hirpa

    Rolle: Utvikler Nybygg
    År i FINN: 2

  • Ørjan Haakonsen

    Rolle: Forretningsutvikler
    År i FINN: 7

Hvorfor så dere behov for å ta tak i dette?
Ørjan: Tilbake i 2018 var tiden overmoden for å ta tak i og videreutvikle vertikalen for nybygg. Først og fremst fordi vi hadde fått mange tilbakemeldinger og innspill fra bransjen og kundene våre. Vi hadde også en del teknisk etterslep som gjorde at det var fornuftig å se på nybygg og planlegge for fremtiden. Det første vi derfor gjorde var å gjennomføre en grundig og omfattende innsiktsprosess der vi involverte både bransjen og brukerne på FINN.no. Denne innsikten har vi tatt med oss videre i alt vi har gjort så langt.

Hva er de største fordelene med Nybygg?
Ørjan: Det er mange fordeler med de nye annonsetypene på nybygg. Som nevnt ga lanseringen av Nybygg Kommer for salg kundene våre en ny mulighet for å skape interesse og samle interessenter til nybyggprosjektene sine i god tid før salgsstart. Lanseringen har vært en kjempesuksess både i volum og effekt. Vi har tatt med oss mange elementer fra denne lanseringen inn i de nye prosjektannonsene for nybyggprosjekter som er i salg. Disse annonsene erstatter de gamle prosjektannonsene og ble lansert 1. mars i år. Felles for begge annonsetypene er fokus på brukervennlighet og økt effekt for kundene våre.

Siddise: Den økte brukervennligheten og raske utviklingsprosessen av de nye produktene er et resultat av hvordan FINN har lagt opp sin teknologiske arkitektur og portefølje. Autonome team, mikrotjeneste og mikrofrontend arkitektur var og er til stor fordel for dette prosjektet og tillater oss å jobbe moderne, raskt og selvstendig. Da får vi fokusert på det som er viktigst, som er selve produktet og brukerne.

Hva er gevinsten for brukerene våre?
Siddise: Som interesserte får brukerne nå en mulighet til å følge nye boligprosjekter fra planlegging til siste enhet er solgt. Meglerne har også fått mulighet til å dele mer informasjon om prosjektet og fremheve deler av prosjektet som gagner både megler og brukerne som vil følge prosjektet.

Ørjan: Det har blitt enklere for brukerne våre å orientere seg i nybyggprosjekter og finne viktig informasjon om prosjektene. Det er også blitt enklere å melde interesse i prosjekter brukerne ønsker mer informasjon om.


Hva har vært de største utfordringene?
Siddise: Vi har vært heldige med å ikke ha særlig store utfordringer på veien. Med Kommer for salg produktet så skapte vi et helt nytt produkt i FINN så da handlet det mer om å danne innsikt om hva behovene var i markedet. På en annen side har Prosjekt til salg produktet vært mer utfordrende siden vi da renoverte et eksisterende produkt, så da trengte vi å ta hensyn til hva som allerede eksisterte både teknologisk og i forhold til hva markedet og brukerne er kjent med.

Ørjan: Vi har hatt et tett og godt samarbeid med bransjen gjennom hele prosessen. Teamet har også hatt fokus på brukertesting og dialog med brukerne våre. Det har derfor ikke dukket opp så store overraskelser underveis. Men noen hindringer har det selvfølgelig vært. Det er en utfordring å skulle dekke alle behov og gjøre alle fornøyde når bransjen består av mange helt forskjellige kunder med ulike boligprosjekter og dermed også ulike behov. Jeg tenker likevel at vi har kommet med løsninger som gir mange nye fordeler for alle.

Bilden neden viser det flinke teamet til Nybygg!