Kamilla Wehrmann, forretningsutvikler hos FINN eiendom

Det er en grunn til at vi sier «sammen skaper vi verdens beste markedsplass»

Finne, finansiere og forsikre. Én ting er å gjøre det lett å finne drømmeboligen, men FINN stopper ikke der. Med Kamilla på laget gjør de det enklere å finansiere og forsikre den også.

Publisert 18. februar 2020 kl. 10.55

Kamilla jobber med det FINN kaller integrasjoner innen personlig økonomi, som enkelt sagt handler om å dekke brukernes behov for finansiering og forsikring.

– Billån er et godt eksempel, der vi formidler tilbud fra en rekke av våre samarbeidspartnere til de av brukerne våre som trenger finansiering for å realisere bildrømmen. Det samme gjelder for boliglån naturligvis, samt finansiering og forsikring av andre produkter vi har på FINN.

Det noe uvanlige med Kamilla er at hun som produktsjef er kommersiell snarere enn teknisk.

– Mine tidligere roller i Schibsted-systemet har vært innen salg og forretningsutvikling, og grunnen til at jeg fikk denne rollen var ønsket om å veie ulike behov opp mot hverandre, det tekniske og det kommersielle. Det er i det hele tatt det mest spennende ved jobben min, nemlig å samarbeide med så mange ulike fagmiljøer og flinke folk. Ikke bare teknologene, men også innsiktsavdelingen, salgsavdelingen, de som jobber med brukeropplevelse og naturligvis bankene og forsikringsselskapene er våre samarbeidspartnere. Det er en grunn til at vi sier «sammen skaper vi verdens beste markedsplass».. Vi gjør ikke det alene, én og én.

Rivende utvikling

Utviklingen innen digitale finanseringsløsninger har vært rivende de seneste årene, og FINN henger med i utviklingen.

– Vi tester for tiden en ny bil- og boliglånstjeneste på siden vår, og høster av erfaringen vi får ved at såpass mange mennesker bruker den. Det er den beste måten å drive innovasjon på, nemlig å la brukere teste tjenestene våre live, og se hvordan de responderer. Og med vårt volum, kan vi lære og tilpasse oss nær sagt kontinuerlig. Vi pleier å si at ingen produkter eller tjenester noen gang blir helt ferdig utviklet her hos oss, da ting og omgivelsene rundt oss hele tiden er i utvikling og vi må forbedre oss. Det er derfor en “evigvarende” prosess med forbedring og utvikling.

I tillegg til å teste nye produkter og tjenester live, har FINN også et brukerlaboratorium.

– Det hender vi ikke kan eller bør teste en tjeneste eller endring av en tjeneste live, og da inviterer vi heller et knippe brukere her til oss, og lar dem prøve seg frem og teste det vi har jobbet med. Det er veldig verdifullt det også. All vår utvikling er brukerstyrt, og da må vi til kilden for å vite om vi gjør riktige grep.

Innovasjon satt i system

FINN.no har to årlige dager satt av til innovasjon og nytenkning, nemlig FINNurlige dager, der hele virksomheten samles og blir inspirert. FINNurlige dager er en egen kompetansefestival hos FINN.no, der fokuset er kunnskapsdeling og læring.

– Jo flere fora der man brytes opp fra sine daglige rutiner og får snakket med personer fra andre fagmiljøer, desto mer positivt, mener jeg. Det er utrolig hvilke behov man finner ut av, og hvilke resultater som skapes av slike dager. Jeg blir i alle fall veldig inspirert av disse samlingene og denne typen arrangementer som FINN er gode på å arrangere, og ingen andre steder har jeg fått så mye faglig påfyll som her.

Kamilla mener at noe av årsaken til suksessen med FINNurlige dager og andre samlinger i FINN, er at det er så mye engasjement å spore hos de ansatte.

– Engasjement er det første som faller meg inn, når jeg skal beskrive mine kolleger, i tillegg til pågangsmot. Vi er dedikerte, rett og slett. Vi er mange som elsker produktet vårt og som ønsker å gjøre det enda bedre. Det hjelper jo også at vi alle bruker produktet selv, og så har man jo ekstra lyst til å forbedre et produkt nær sagt alle i dette landet har en formening om. Slikt blir det engasjement av. Et smittsomt, sådan.

Artikeln er publisert på Universum.

Tekst: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs