Nytt fra produktavdelingen

Produktutvikling i FINN

Lurer du på hva som er det viktigste vi gjør for å sørge for suksess på markedsplassene fremover? Hvordan vi videreutvikler produktene våre for å bli enda bedre? Lær om vår porteføljestyring og hvordan vi jobber med å etablere den i FINN.

Publisert 10. juni 2020 kl. 14.52

FINN har valgt å etablere en struktur for porteføljestyring som kalles for C-A-N modellen. Dette gjør oss mer fleksible i både testing (noe av det viktigste gjør!) og videreutvikling av produktene våre. Vi stilte oss spørsmålet: Når man har skapt sine porteføljer og oppnådd en solid vekst, hva gjør man da for å skape nytt og utvikle dette videre? For å forstå hvordan vi har etablert porteføljestyring har vi tatt en prat med Jens Hauglum. Han er er ansvarlig for nye vekstinitiativer knyttet til våre eksisterende markedsplasser.

Siden FINNs opprinnelse i år 2000 har vi jobbet med å skape nye og spennende produkter som skaper verdi for kundene og brukerne våre. I fjor gjorde vi en endring og innførte porteføljestyring. Porteføljestyring er et verktøy for å enda tydeligere følge opp at vi investerer i å skape nye ting. Porteføljen består av tre deler: Core, Adjacent og New og vi har et mål om å bruke henholdsvis 70%, 20% og 10% av innsatsen innenfor de tre områdene. Jens Hauglum er ansvarlig for (A)djacent. Det handler om å skape ny vekst innenfor de eksisterende markedsplassene våre. New handler om å skape helt nye markedsplasser, forklarer Jens.

Hvordan fungerer A-caser i praksis.

Hver tredje måned gjør vi en vurdering av de initiativene vi har i gang og vurderer eventuelle nye. Alle eksisterende og nye initiativer holder en "pitch" for ledergruppen i FINN. Det ender med at ledergruppen gjør en vurdering av hvilke de mener bør få ytterligere tre måneder i porteføljen. Så jobber teamene i tre måneder før de blir vurdert på nytt.

Om man lurer på hvem som kan bli med kan vi gi deg en glatt beskjed. Alle i FINN kan delta i et A-case, forklarer Jens. Etter at ledergruppen har gjort sin vurdering går vi ut til alle i FINN og spør der vi ser vi har behov for folk. Det å jobbe i A-case er litt annerledes, litt som en startup innenfor trygge rammer, så det er en god måte å prøve noe nytt, sier Jens.

Hva er det FINN ser for seg at skal være resultatet av denne satsningen?

Vi er veldig opptatt av at A-casene skal bidra til fremtidig vekst for FINN, men det gjør vi gjennom å skape verdi for brukere og kunder. Vi må skape verdi før vi kan kapre verdi, sier Jens. Et godt case er derfor et case der vi i FINN løser et konkret behov. I tillegg ser vi at A-case gir en gyllen mulighet for karriere- og kompetanseutvikling. Win-win for brukere, selskapet såsom ansatte!

Ideeklekking, brainstorming, innovatører; hvem er det som kommer opp med ideer til et case?

Siden A-case handler om å videreutvikle eksisterende markedsplasser kommer flesteparten av ideene fra forretningsutviklerne i markedsplassene. Vi kommer nok etterhvert å åpne opp for ideer fra hele organisasjonen, tillegger Jens. For å komme videre med sitt case, er det ledergruppen i FINN som får presentasjonene og tar beslutningen om hva som skal satses videre på. Det gir oss god ryggdekning når vi skal finne folk og gir et høyt engasjement for teamene som deltar.

Hvordan har utviklingen av A-case gått siden man startet med dette for et år siden?

Vi har siden starten i april 2019 hatt 25 presentasjoner av ideer og 14 er tatt videre, forklarer Jens. Vi har gjennomført over 300 eksperimenter og nesten 100 personer har vært involvert i ett eller flere case. Vi har også lyktes med å få omsetning på flere av initiativene.

Vi driver kontinuerlig forbedring av hvordan vi jobber med A-case. Akkurat nå holder vi på med et større arbeid med å forbedre tidligfase utforskningsarbeid. Vi ønsker i enda større grad å bli flinkere på å finne reelle og viktige problemer og behov å løse for brukerne og kundene våre. Dét er grunnlaget for å skape gode produkter som også bidrar til vekst for FINN.

Takk til Jens for at du tok oss med på hvordan vi planlegger utvikling av markedsplassen i FINN. Vi ser frem til å dele caser fremover.