Kjersti og anette

Prinsipper og verdier som funker i praksis

Selv om Kjersti og Anette leder to vidt forskjellige grupper mennesker, følger de de samme prinsippene for ledelse: tydelig og ivaretagende.

Publisert 29. januar 2020 kl. 13.52

Både Kjersti og Anette har vært ledere i FINN i seks år. Kjersti ble leder etter å ha jobbet i selskapet som utvikler, mens Anette begynte som salgssjef. Å lede teknikere og selgere viser seg å ha mer til felles enn man intuitivt skulle tro, blant annet når det kommer til å være tydelig. I dag jobber Anette som Business Unit Manager innenfor strategi og forretningsutvikling.

– Prinsippene er de samme uavhengig av hvilken avdeling man leder, forteller Kjersti.

– For meg handler tydelighet om å stille forventningene inn på riktig nivå, sier Anette. Vi skal alle ha et konkret mål å strekke oss etter, uansett hva man jobber med.

Det andre prinsippet FINN leder etter, er å være ivaretagende.

– For meg handler det om å gi rom for å feile, fortsetter Anette. Feil er aldri bortkastet, så lenge vi lærer av det, og det er viktig å sikre at alle mine medarbeidere er klar over det.

– Det er sentralt også for oss som jobber med utvikling, supplerer Kjersti. Det er helt ok å rulle ut en kode i produksjon selv om den har noen feil i seg. Med 1100 utrullinger i uken er ikke det til å unngå. Vi er opptatt av å lære, ikke jakte på syndebukker.

– Vi har «sharing is caring»-samlinger der vi deler case, både hva som går bra og hva som går mindre bra, der vi ikke bare ser på resultater, men også prosessen som ligger bak, forteller Anette.

Verdier i praksis

I tillegg til prinsipper for ledelse er FINN opptatt av at selskapets fire verdier er grunnlaget for kulturen, for hvordan alle ansatte omgås hverandre.

– For meg er sult den viktigste av våre verdier, sier Anette. En ting er jo at vi som salgsavdeling skal være sultne på resultater, men det handler også om å være sulten på å bli bedre, videreutvikle oss selv, unngå å bli «fat and happy».

– For meg er nok takhøyde det viktigste, legger Kjersti til, og da tenker jeg først og fremst i relasjon til det med å feile. Som jeg sa har vi jo en svært høy leveransehastighet, og da må vi kunne feile. Samtidig er sult også viktig for oss teknologer, da den generelle endringstakten innen teknologi er så høy.

– Selv om jeg trekker frem sult som den viktigste verdien, supplerer Anette, betyr det ikke at de andre ikke er viktige. Det går ikke an å være sulten her, om det betyr at du er egenrådig og har spisse albuer. Det går nemlig på tvers av både takhøyde og humør. Samtidig kan du ikke være en skøyer uten drive. Verdiene balanserer hverandre, kan man godt si.

Det at verdiene er såpass godt implementert i organisasjonen, gjør at FINN er en sammensveiset gjeng, som har en felles forståelse for hvordan man gjør ting i virksomheten. Det gjør det enklere å både samarbeide på tvers, samt å bytte jobb internt, noe FINN oppmuntrer til.

Endringsvilje

FINN har gode ledelsesprinsipper og klare verdier, og dermed klare tanker på hvem som vil kunne trives med å jobbe der.

– Du må like en organisasjon i endring, sier Anette. Markedet endrer seg, produktene likeså, og dermed også vi. Så du må like å tilegne deg ny kompetanse hver dag.

– Dessuten må du takle det å få frihet og ansvar. Her får du frihet til å påvirke produktet du lager eller selger, frihet knyttet til valg av teknologi og metodikk eller hvordan og hvor ofte vi skal teste. Du må like å ta det ansvaret, du må like å engasjere deg. Da vil du trives hos oss. Det gjør i alle fall alle vi som er her i dag, avslutter Kjersti.

Tekst: Hans Petter Stub

Foto: Line Slotnæs