Ny som leder digital

Ny som leder i FINN - Digital versjon

Som en oppfølger av at onboardingskurset Ny i FINN ble avholdt digitalt tidligere i vår, har vi nå også gjennomført den første runden av kurset Ny som leder i FINN. Dette er et lederutviklingskurs som FINN har utviklet i samarbeid med Deloitte.

Publisert 29. mai 2020 kl. 14.53

Til Ny som leder i FINN inviteres de medarbeiderne som er relativt nye i lederrollen - enten de har et uformelt lederansvar, går fra å være “buddy to boss" eller om de kommer fra en lederrolle utenfra og er ny i FINN.

Denne gangen ble det en litt annerledes samling, hvor vi gjennomførte en digital versjon av kurset. Med Google Hangout og Miro for workshop og ideer/innspill, gikk det overraskende fint! Selv ved en digital versjon opplevde deltakerne at de ble kjent med hverandre, noe som er viktig for kulturen i FINN.

Formålet med kurset er å få våre nye ledere raskt opp og stå i lederrollen, gi tips og triks som skal støtte dem på veien, samt nettopp at de blir kjent med andre ledere i FINN.

Programmet er praktisk, inspirerende og er tilpasset vår hverdag i FINN. Programmet veksler mellom faglig påfyll og praktiske øvelser hvor deltagerne får sjansen til å utfordre seg selv! Godt lederskap er et viktig satsningsområde for FINN, og vi er avhengig av gode ledere for å kunne tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Vi ønsker at ledere i FINN viser vei gjennom våre verdier og lederplattform.

Mellom samlingene bruker vi appen Motimate for å gi faglig påfyll og oppgaver som skal løses underveis.

I Ny som leder i FINN dekker vi blant annet: