Vi søker

Arbeidsgiver
Sortland kommune Sjøgata bofellesskap
Stillingstittel
Avdelingsleder 100 % stilling ved Sjøgata bofelesskap
Frist
17.07.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Sjøgata bofellesskap

I Sjøgata bofellesskap er det 12 plasser for personer med omfattende hjelpebehov. Det ytes heldøgns omsorg og pleie til beboerne i bofellesskapet.

I tillegg er det 19 omsorgsleiligheter i samme bygg. Personalet i Sjøgata bofellesskap yter hjemmetjenester til noen av beboerne i disse leilighetene.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder har du fag, personal -og driftsansvar for avdelingen. Du må samarbeide med andre instanser for å yte den best mulige tjeneste.

Kvalifikasjoner:

3-årig sykepleierutdanning

God IKT-kunnskaper/Bruk av digitale verktøy

Relevant erfaring og lederutdanning er ønskelig

Vi søker deg som kan utføre en god og rettferdig personalpolitikk:

Du må:

ha egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper

ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

være systematisk og kan arbeide selvstendig

være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

ha engasjement og godt humør

være fag- og utviklingsorientert

ha evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper:

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg:

Variert arbeid i positivt miljø

En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"

Opplæring, veiledning og faglig utvikling

Gunstig pensjonsordning

Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener at de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune

alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller

etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du

unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen.

Velkommen som søker!


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Sjøgata 36, 8401 Sortland
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell, Ledelse
FINN-kode
357078146
Sist endret
14. juni 2024 06:04