Inaktiv

Politibetjent 3/2/1 ved patruljeseksjonen Sortland

Arbeidsgiver
GDE-Lo/Ve-Vesterålen Patruljeseksjon, Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Politibetjent 3/2/1 ved patruljeseksjonen Sortland
Frist
26.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Nordland politidistrikt, Driftsenhet Lofoten og Vesterålen - Vesterålen politistasjonsdistrikt seksjon for patrulje, er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/1459/1457) avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er stedsplassert ved Sortland politistasjon som er det største tjenestestedet i den geografiske driftsenheten Lofoten og Vesterålen.

Den som ansettes må påregne å tjenestegjøre i driftsenheten Lofoten og Vesterålens ansvarsområde i enkelte perioder og ved konkrete hendelser.

Tjenesteenheten har 46 ansatte og er satt sammen av sivil-, etterforskning og patruljeseksjon. Vaktområdet til Sortland består av kommunene Andøy, Bø, Sortland, Øksnes, Hadsel og Lødingen. Til sammen bor det i ca 33.000 innbyggere i Vesterålen. Patruljeseksjonen sørger for døgnkontinuerlig beredskap i regionen og det er derfor et krav om operativ godkjenning. Utrykningsenheten er representert ved enheten.Arbeidsoppgaver

 • Vakt og beredskap
 • Ordenstjeneste
 • Etterforskning
 • Turnustjeneste
 • Det må påregnes andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Bestått politiskole/politihøgskole ved søknadsfristens utløp
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder i engelsk
 • Operativ godkjenning min. IP4, eller at slik godkjenning kan oppnås
 • Godkjent som utrykningssjåfør
 • God kunnskap om digitale verktøy som anvendes i politietaten
 • For ansettelse som politibetjent 3/2 legges kravene i kompetansekriteriene til grunn

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet, med evne til å strukturere egen arbeidshverdag og jobbe selvstendig
 • Evne til å tenke helhetlig i forhold til politiets rolle og oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform på siden www.politiet.no

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Lønnsplassering som politibetjent 1 (SKO 1457) lønnstrinn 43-52 kr 454 500 - 516 800 brutto pr år
 • Lønnsplassering som politibetjent 2 (SKO 1459) lønnstrinn 44-55 kr 460 600 - 540 500 brutto pr år
 • Lønnsplassering som politibetjent 3 (SKO 1461) lønnstrinn 50-61 kr 502 300 - 594 500 brutto pr år
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering i henhold til kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Trond Olsen, Seksjonsleder, 75589305, tr.olsen@politiet.no

Arbeidssted

Strandgata 39C

8400 Sortland

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4817207714

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 26.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Strandgata 39C, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Annet, Sikkerhet, Vakt og sikkerhet
FINN-kode
356895322
Sist endret
12. juni 2024 12:35