Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - kvilande og våken nattevakt 

Arbeidsgiver
Vang Kommune, Miljøtenesta
Stillingstittel
Nattevaktsstillingar i Bufellesskap - Kvilande og våken nattevakt
Frist
25.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Grunna ei auke i tenestebehovet ved bufellesskap i Tilrettelagte tenester/Miljøtenesta er det behov for fleire nattevakter! Ynskeleg med snarleg oppstart.

Me har følgjande stillingar ledig:

 • 87,40 % kvilande natt (lønsprosent 45,62 %) midlertidig stilling på 1 år
 • 30,59 % kvilande natt (lønsprosent 16,04 %) midlertidig stilling på 1 år
 • 57,92 % nattevakt - våken natt - fast stilling


Arbeidsoppgåver

 • Aktivt søkje å nå fastsette mål for arbeidet gjennom målretta miljøarbeid.
 • Praktisk bistand og opplæring til tenestemottakarar etter HOL §3-2,6.
 • Ivareta brukarmedverknad i all tenesteyting.
 • Bidra til godt samarbeid med brukarar, pårørande og kollegaer.

Kvalifikasjonar

 • Ynskjeleg med relevant fagbrev
 • Ufaglærte kan også søkje
 • Menn oppmodast til å søkje
 • Kunnskap og erfaring frå arbeid med målgruppa er ynskjeleg
 • Gode ferdigheter innan IKT og bruk av elektronisk pasientjournal.
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Personleg eignaheit vert vektlagt
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsferdigheiter, men òg evne sjølvstendig arbeid.
 • Du er stabil, fleksibel og lojal overfor vedtak og tiltak.
 • Du er blid og positiv, og villig til å søke ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Ved intern tilsetting kan annan stilling bli tilbudt søkjarane jf. HTA.

Kontaktinformasjon

Jorunn Johansen Trøen, Avdelingsleiar Grindatun, 90471906, jorunn.troen@vang.kommune.no

Elisabeth Hålien, Leiar Miljøtenesta/Tilrettelagte tenester, 99090013, elisabeth.halien@vang.kommune.no

Arbeidssted

Tyinvegen 5150

2975 VANG I VALDRES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vang KommuneReferansenr.: 4827774115

Stillingsprosent: 87,4, 30,59, 57,92%

Engasjement, Fast

Startdato: 01.07.2024

Søknadsfrist: 25.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Tyinvegen 5150, 2975 Vang i Valdres
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
356866194
Sist endret
12. juni 2024 07:29