Tollfaglig medarbeider til Område Oslofjord

Arbeidsgiver
Tolletaten
Frist
27.06.2024

Beskrivelse

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt, og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum, næringsliv og samarbeidende etater med omfattende kompetanse på regelverk knyttet til grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning.

Grensedivisjonen består av syv geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for operative fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. Grensedivisjonen har sitt hovedkontor i Moss.

Område Oslofjord har ansvar for fysisk kontroll av varer til/fra fylkene Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo og deler av Akershus og Østfold, samt maritim trafikk i Oslofjorden. Tjenestestedene Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo inngår i områdets geografiske ansvarsområde. Områdets kontroll- og ekspedisjonsoppgaver er i hovedsak knyttet til grensekryssende farøystrafikk, ferger og lufthavner.
Område Oslofjord søker etter medarbeidere til godsseksjonen i Oslo.

Godsseksjonen består av 13 tjenestepersoner, hvorav 7 i turnus. Seksjonen har primært ansvar for kontroll av trailer, container og gods i Oslo og ved alle havner mellom Halden og Drammen.

Godsseksjonen har primært behov for medarbeidere som kan bistå med utvelgelse av gods for kontroll på dagtid. Deltakelse i fysisk kontroll av varer er en del av arbeidsoppgavene.


Kvalifikasjoner:
 • bestått tollfaglig utdanning med fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet, særlig innen ekspedisjon og kontroll
 • god kunnskap om Tolletatens samfunnsoppdrag
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ved ansettelse forplikter du deg til å gjennomgå nødvendig opplæring i etatsspesifikke moduler.

Dine egenskaper:
 • fleksibel innstilling til faglige utfordringer i arbeidsdagen
 • gode samarbeidsegenskaper
 • har lett for å skape kontakt med kolleger og samarbeidsparter
 • strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:
 • varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • godt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • du vil innplasseres som tollinspektør, førstetollinspektør eller tolloverinspektør avhengig av erfaring og praksis
 • lønn fastsettes i tråd med innplassert grad.
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet til bevegelse i arbeidstiden

Du må kunne levere ordinær og utvidet politiattest ved tilbud om tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonssjef Per Olav Sønju.


Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
Sektor
Offentlig
Sted
0663 Oslo
Stillingsfunksjon
Annet, Sikkerhet, Saksbehandler
FINN-kode
356810312
Sist endret
12. juni 2024 06:42