Våken nattevakt, 65 % fast

Arbeidsgiver
Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Stillingstittel
Våken nattevakt, 65 % fast
Frist
04.08.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til «Habilitering voksne sentrum». Enheten ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Enheten består av ulike bofellesskap, aktivitetshus og ambulerende tjenester.
Recovery er vårt verdigrunnlag, det vil si at vi jobber etter prinsippet «hva er viktig for deg», og viktigheten av å oppleve tilknytning, håp, identitet, mening og myndiggjøring.
Det søkes etter kandidater med godkjent autorisasjon som vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, barnehagelærer eller annen relevant pedagogisk, helse- eller sosialfaglig utdanning.
Arbeidstid er våken nattevakt med arbeid tredje hver helg.
For tiden er det ledig stilling ved Dallonaveien 26, tiltredelse skjer etter avtale.Arbeidsoppgaver

Arbeidet har hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid, med fokus på å styrke beboernes ressurser og gi dem trygghet på natt.
Oppfølging av tiltak og planer knyttet til tjenestemottaker er en vesentlig del av jobben.
Medvirkning til et positivt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter miljøterapeut.
- Du som søker må ha erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemning / kognitiv funksjonsnedsettelse. Erfaring fra psykisk helsearbeid kan være nyttig i denne avdelingen.
- Du må ha erfaring med eller engasjement for målrettet miljøarbeid.
- Ha engasjement og evne til å jobbe etter de planer som foreligger på avdelingen.
- Kjennskap til og helst erfaring med arbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
- Det er et krav at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og du må kunne benytte deg av data og tilsvarende som arbeidsverktøy.
- Grunnet arbeidets art er det viktig at du evner å være i situasjoner som både enkeltvis og over tid kan være fysisk og/eller psykisk krevende.
- Søker må kunne levere politiattest av nyere dato.

-Menn oppfordres til å søke.

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.
Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Søker må gjennomføre og bestå e-læringskurset «Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming».
Lenke til kurset: https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=273

Det er ønskelig med sertifikat for bil, klasse B.


Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig dyktighet.
Søker må
• være trygg og fleksibel, med tydelig kommunikasjon.
• ha evne til samarbeid med kolleger, bruker og pårørende
• være lojal mot miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt
• kunne stå i utfordrende situasjoner og/eller relasjoner over tid
• ha vilje til å stå på, og evne til å ta initiativ og være løsningsorientert
• evne til å gjøre vurderinger alene og sammen med kollegaer knyttet til problemstillinger som kan oppstå.
• være selvstendig
• ha evne og vilje til å bidra til godt arbeidsmiljø
• ha evne og vilje til å se den enkeltes ressurser, og bidra til en Recoveryorientert tjenesteutvikling

Vi tilbyr

Opplæring og veiledning.
Mulighet for faglig utvikling.
Tverrfaglig arbeidsmiljø.
Muligheter for vikararbeid i tjenesten.
Lønn etter tariff.

Kontaktinformasjon

Linn Børufsen Flaa, Avdelingsleder, 93053230

Arbeidssted

Dallonaveien

Kristiansand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4822622586

Stillingsprosent: 65%

Fast

Søknadsfrist: 04.08.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Dallonaveien, 4616 Kristiansand S
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
356775553
Sist endret
12. juni 2024 06:05