Spesialsykepleier

Arbeidsgiver
Ambulant team, Oslo kommune, Bydel Sagene
Stillingstittel
Spesialsykepleier
Frist
25.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Enhet psykisk helse, avhengighet og mestring gir tilbud til personer med utfordringer innen psykisk helse og avhengighet i Bydel Sagene. Enheten består av et Forebyggende team, ambulant team, Møllehjulet bosenter, FACT team og to differensierte lavterskeltilbud.

Vi har et sterkt fagmiljø som stiller høye krav til ansatte. Vi jobber faglig og helhetlig i samarbeid med NAV så vel som med andre interne og eksterne enheter, frivillige organisasjoner og beboerne selv for innbyggernes beste.

Det er nå ledig 1 fast stilling som spesialsykepleier i det ambulante teamet. Teamet består i dag av psykiatriske sykepleiere, helsearbeidere, vernepleiere, sosionomer, og andre med sosialfaglig bakgrunn.

Teamet jobber oppsøkende og ambulant for å bistå brukere i å mestre utfordringer hverdagslivet. Dette gir en variert arbeidshverdag som blant annet kan bestå av støttesamtaler, miljøterapi hjemme hos våre brukere, hjelp til økonomi og samarbeid med NAV , spesialisthelsetjeneste og andre. Vi skal bidra til at våre brukere opplever økt mestring og livskvalitet, der målsettingen er at de skal bo hjemme så lenge som mulig.Arbeidsoppgaver

 • Utføre god og faglig sykepleie i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og kvalitetskrav
 • Jobbe helhetlig med brukere der man ser rus, somatikk og psykisk helse i en sammenheng
 • gjøre gode sykepleiefaglige vurderinger opp mot somatiske helseutfordringer hos bruker
 • Tett samarbeid og dialog med brukere og pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere
 • Veiledningsansvar overfor kolleger, og studenter
 • Rapportering og dokumentasjon i Gerica ihht gjeldende lovverk
 • Delta i endrings- og utviklingsarbeid og ansvarlig for å holde deg faglig oppdatert
 • Samhandling med pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
 • Forebygge og intervenere ved kriser

  Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier (HPR-nummer skal oppgis i søknaden/CV)
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Selvstendighet i utøvelsen av sykepleier-faget
 • Gode kunnskaper i IKT
 • Bestått norskprøve på høyere nivå (tilsvarende nivå C1), både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring med bruk av Gerica og Gat
 • En fordel med kjennskap til både kommunal førstelinje og spesialisthelsetjenesten
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Erfaring fra somatikken er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er positiv, motivert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Evne til å ha en imøtekommende og løsningsorientert holdning overfor brukere, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og kollegaer
 • Du har evne til å planlegge, strukturere, prioritere og koordinere
 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker
 • Du har stor arbeidskapasitet og mestrer et høyt arbeidstempo
 • Du har evne til å se muligheter og ressurser hos mennesker
 • Du har godt humør

Vi tilbyr

 • Fast 100% dagstilling
 • Et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med god takhøyde
 • Deltakelse på kompetansehevende tiltak etter kompetansemodulen.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Flotte lokaler med eget treningsrom og kantine
 • egen avtale med sats
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Tanya Palkin , Seksjonsleder , 940 28 301, tanya.palkin@bsa.oslo.kommune.no

Kari Skyrud Tyssen , Teamkoordinator , 99 08 38 60, kari.skyrud.tyssen@bsa.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Vitaminveien 4

0483 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4822748826

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 25.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
356764461
Sist endret
12. juni 2024 05:21