Inaktiv

Instruktør klassekorps

Arbeidsgiver
Modum kommune Kultur og fritid
Frist
01.07.2024
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Modum kommune har vedtatt å opprette en to-årig prosjektstilling, inntil 60 prosent stilling, som instruktør for prosjektet «Klassekorps».

Modum kulturskole tilbyr undervisning i musikk, sang, visuell kunst, teater og dans. Undervisningen er organisert i individuelle timer eller som gruppeundervisning. Undervisningen foregår på skolene i Modum, i lokaler på Furumo svømmehall og i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Modum kulturhus - Vikersund. Kulturskolen følger skolenes plan for fridager og ferie. I «Klassekorps-prosjektet» fordeler undervisningen seg på 5 skoler, 2 skoler mandager, 2 skoler tirsdager og en skole torsdager.

Arbeidsoppgaver
Klassekorps er et opplegg der musikktimene for tredje og fjerde trinn er slått sammen, og den ordinære musikkundervisningen gjennomføres på tredje trinn. All undervisning i musikk gjennomføres på korpsinstrumenter gjennom hele skoleåret - 2 timer i uken pr skole. Prosjektet er et samarbeid mellom grunnskolen, kulturskolen og lokale korps. Målet er å styrke skolenes musikkundervisning og å styrke rekrutteringen til fritidsaktiviteter innen musikk.

Kvalifikasjoner
- Relevant høyskoleutdanning
- Relevant annen utdanning/korpserfaring
- God evne til gruppeundervisning og god evne til å engasjere barn og unge
- Gjerne erfaring med klasseledelse

Annet
- Krav om førerkort klasse B og disponibel bil
- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
- Evner å skape et godt læringsmiljø
- Bevisst ledelse av læringsprosesser
- God relasjonsbygger
- Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
- Lønn etter tariffavtale
- Kjøregodtgjøring

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.
Alternativt kan stillingen knyttet til medlemskap i SPK.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Annet
FINN-kode
356748813
Sist endret
11. juni 2024 12:54