Inaktiv

Fagansvarlig fysisk sikkerhet

Arbeidsgiver
Bane NOR SF
Frist
17.06.2024

BeskrivelseBane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Vi har et sterkt fagmiljø med gode kollegaer og har en moderne og fleksibel arbeidshverdag.

Som Fagansvarlig fysisk sikkerhet er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker.

Hos oss får du mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet. Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta tog og få mer gods over på jernbanen. Samtidig tar vi i bruk ny teknologi der automatisering og IT-utvikling spiller en helt sentral rolle. Dette er en spennende endringsreise der digital sikkerhet, herunder fysisk sikkerhet, skal ha en sentral plass i hele virksomheten og hos alle medarbeidere, med visjonen «Digital sikkerhet i alt vi gjør».

Enheten Digital Sikkerhet har et fagansvar på tvers i Bane NOR med god forankring i ledelsen. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den totale sikkerhetsstyringen i virksomheten og jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet. Dette omfatter blant annet trusselforståelse, sikkerhetskrav, sikkerhetskultur og kompetanse, risikostyring, systemsikkerhet, sikkerhetsarkitektur, sårbarhetshåndtering, deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser, penetrasjonstesting, fysisk sikkerhet, internkontroll og sikkerhetsvurderinger. Vi er støttespillere og rådgivere til forretning, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko.

Nå skal vi styrke teamet i Digital sikkerhet og søker deg som vil være med på denne reisen.

Dette kommer du til å gjøre


Som Fagansvarlig fysisk sikkerhet vil du jobbe med å utvikle, forvalte og operasjonalisere fysisk sikkerhet, herunder gjennomføre analyser og vurdering, bistå i identifisering av risikoreduserende tiltak og følge opp gjennomføring.

Dette omfatter blant annet å:
 • Drive kontinuerlig forbedring innen fysisk sikkerhetsområdet.
 • Utvikle og forvalte styrende dokumenter og støtteverktøy.
 • Utvikle og forvalte fagnettverk innenfor området.
 • Sikre gjennomføring av kontinuerlige fysisk sikkerhetseaktiviteter (årshjul).


I Digital sikkerhet har vi et sterkt fagmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som ledes av CISO i Bane NOR. Vi tilbyr en innholdsrik og variert hverdag der du får mulighet til å bidra på tvers til at Bane NOR øker sin modenhet innen digital sikkerhet. Vi har breddekompetanse samtidig som vi får utvikle oss innenfor ulike fagretninger. Vi får ansvar, vi deler kompetanse og støtter hverandre når oppgaver og utfordringer skal løses. Oppgaver innen eget ansvarsområde vil kreve stor grad av samhandling og koordinering internt i avdelingen, mot andre enheter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Vi har sammen et ansvar for å levere på oppdraget som ledelsen har gitt oss og i henhold til de prioriteringer som er gjort. Vi vil alle hjelpe og støtte hverandre, og bidra på andre sine ansvarsområder.

Du vil bli en del av et digitalt sikkerhetsfaglig miljø med gode kollegaer som har arbeidssted i Trondheim og Oslo. Dersom du bor andre steder enn områdene rundt Trondheim og Oslo, men likevel synes dette er interessant og passer deg, vil vi likevel gjerne høre fra deg.
Vi ser etter deg som har
 • Utdanning på bachelor/ mastergradsnivå eller erfaring innen fagretning Cyber-/ Informasjonssikkerhet eller fysisk sikkerhet.
 • Om du ikke kan vise til høyskoleutdanning ønsker vi likevel at du søker dersom du mener du har relevant kunnskap og erfaring innen fagfeltet.
 • Erfaring innen fagfeltet kan kompensere for formalkrav.
 • God forståelse av holdnings- og adferds-skapende arbeid.


Du må kunne sikkerhetsklareres.
For å lykkes og trives tror vi også at du kjenner deg igjen i dette:

 • Du er en god relasjonsbygger og trives med å arbeide i team.
 • Du er en pådriver, initiativrik og selvdreven.
 • Nysgjerrig, opptatt av kontinuerlig utvikling, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele denne.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig.

Hos oss får du
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø med dyktige kollegaer.
 • Arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnskritiske arbeidsoppgave.
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid.
 • Personalbillett med fordelaktige priser på reiser med Go Ahead, SJ og Vy sine tog i hele Norge.

Høres dette spennende ut, ikke nøl med å ta kontakt

Søknader blir behandlet fortløpende.

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg. Søknader behandles fortløpende.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
Kontaktperson

Rune Dyrlie, Leder digital sikkerhetsstyring
✆ (+47) 90752600 | ✉ rune.dyrlie2@banenor.noSektor
Offentlig
Sted
7017 Trondheim
Stillingsfunksjon
Sikkerhet, IT utvikling / IT-sikkerhet, Ingeniør
FINN-kode
356679984
Sist endret
11. juni 2024 12:20