Inaktiv

FACT-team i Midt-Troms søker sosionom/vernepleier 

Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Stillingstittel
sosionom/vernepleier
Frist
25.06.2024
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 63 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, en døgnenhet med 9 sengeplasser, FACT-team og en voksenpsykiatrisk poliklinikk.

I samarbeid med kommuner og NAV er FACT-teamet opprettet, og er organisatorisk plassert som en egen enhet ved SPHR Midt-Troms. Dette er i første omgang et prosjekt, da med mål om videreføring og varig drift. Prosjektperioden varer ut 2026.

Vi har ledig stilling for en behandler/case manager (personlig veileder) med sosialfaglig utdanning i teamet. Stillingen er en dagstilling. FACT-teamet sin åpningstid er 08.00 - 15.30. Det er ønskelig med flere kvinner i teamet, og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke på stillingen.

FACT er en behandlingsmodell som skal gi oppfølging og behandlingstilbud til pasienter i kommuner som har inngått avtale om etablering og drift av FACT-team. Det er 4 av våre 6 opptakskommuner som er med i FACT. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ROP-lidelse, som ikke nyttiggjør seg eksisterende tjenester. FACT skal være et tverrfaglig sammensatt team bestående av overlege, psykologspesialist, sykepleier/vernepleier/sosionom/ergoterapeut, brukerspesialist, psykolog og etter hvert arbeidsspesialist.

FACT er en utadrettet virksomhet, hvor pasientene behandles der de bor og ute i samfunnet. Teamet vil ha sin base ved vårt senter, med mulighet for kontorsted i de ulike kommunene. FACT teamet er etablert på tvers av kommunegrenser, og en stor del av arbeidsdagen vil være i bil og/eller ute i samfunnet hvor pasienten befinner seg.

I FACT-teamet vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid, samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT-metoden, andre relevante fagkurs og veiledning får du også. FACT-teamet vil jobbe nært de øvrige enhetene på senteret, i klinikken, øvrig del av sykehuset, samt fastleger og primærhelsetjenesten, NAV, barnevern, politi, m.m.

Dette er en prosjektstilling som kan bli til en fast ansettelse.

Organisatorisk plassering:
Stillingsbenevnelse: teamansatt/behandler/case manager
Enhet: FACT
Nærmeste overordnede: teamleder FACT
Organisatorisk plassering: FACT SPHR Midt-TromsArbeidsoppgaver

 • pasientbehandling i et tverrfaglig team etter FACT-modellen
 • bygge gode relasjoner som åpner for trygghet og brukerinnflytelse
 • utvikling av kriseplan/behandlingsplan/IP
 • oppfølging i hjemmet
 • støttesamtaler, utredning og behandling
 • bidra til brobygging mellom pasienten og offentlige instanser
 • pårørendearbeid og nettverksjobbing
 • motivere til meningsfylte aktiviteter
 • bistå i forhold til anskaffelse av bolig og ivaretagelse av bolig
 • evaluering av tjenesteyting i samråd med bruker
 • samhandling med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, boligkontor, hjemmetjeneste og andre relevante instanser

Kvalifikasjoner

 • Det kreves sosialfaglig utdanning på høyskolenivå og gjerne relevant videreutdanning.
 • Andre med minimum helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå vil kunne komme i betraktning.
 • Erfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ønskelig.
 • FACT er en ambulant virksomhet. Det kreves derfor førerkort for bil.

Personlige egenskaper

 • god kommunikasjonsevne
 • kunne stå i utfordrende pasientsaker
 • delta i teamet i forhold til oppfølging og prioritering
 • interesse for arbeid innen rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
 • være pasientens talerør
 • utvikling av Fact-team
 • være med å bidra til å gjøre teamets medarbeidere gode

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • opplæring og veiledning knyttet til merkantile oppgaver
 • veiledning og tilrettelegging for spesialisering -primært innen klinisk voksen
 • deltakelse i regionale nettverk for FACT-team
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kompetent arbeidsmiljø
 • mulighet til være med å utvikle og forme en nyetablert tjeneste
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et hyggelig, faglig sterkt og engasjerende arbeidsmiljø
 • deltakelse på kurs og opplæringsmuligheter innen fagfeltet
 • lønn etter gjeldende satser og overenskomster
 • dagstilling med flexitid
 • pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Martine Amalie Skoglund, Enhetsleder, +4740451579

Jorunn Lorentsen, Seksjonsleder, +4793855280-77754709

Arbeidssted

Hallveien 4

9303 Silsand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4826898824

Stillingsprosent: 100%

Midlertidig ansettelse

Startdato: 02.09.2024

Sluttdato: 31.12.2026

Søknadsfrist: 25.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Hallveien 4, 9303 Silsand
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
356665839
Sist endret
11. juni 2024 11:37