100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi - Oppdal

Arbeidsgiver
Helsefagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF
Stillingstittel
100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi
Frist
27.06.2024
Ansettelsesform
Selvstendig næringsdrivende

Beskrivelse

Helse Midt-Norge RHF har ledig hjemmel som avtalespesialist innen klinisk psykologi for voksne. Hjemmelen er lokalisert på Oppdal.

Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Norsk psykologforening og Helse Midt-Norge RHF.Kvalifikasjoner (overskrift)

Forutsetninger

 • Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge for ansvaret « til Helse Midt- Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Norsk
  psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.
 • Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.
 • Ved etablering av avtalepraksis skal denne drives i velegnede lokaler med
  universell utforming. Helse Midt-Norge RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen
  samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet
  helsepersonell.
 • 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert
  administrasjon av praksis.
 • Avtalepraksis er tilsluttet felles henvisningsmottak med DPS og det er en forutsetning at i avtalespesialisten bidrar til et aktivt og løpende samarbeid med henvisningsmottaket.
 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt
  andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf.
  Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og
  ventetider.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet
  i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett
  forutsettes ved oppstart.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalespesialisten skal samarbeide tverrfaglig med primær og spesialisthelsetjenesten og bidra til god samhandling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog og spesialistgodkjenning
 • Bred poliklinisk erfaring
 • God utredning- og behandlingskompetanse
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Kjennskap til krav til drift som selvstendig næringsdrivende

Søkeren bør ha:
Erfaring som spesialist i den norske offentlige helsetjeneste

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner, erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet for å drive avtalepraksis på Oppdal

Helse Midt-Norge RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.
Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., og dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
Spesialistgodkjenning skal vedlegges søknaden.

Kontaktinformasjon

Karin Bostad, Rådgiver, +47 41214382, karin.bostad@helse-midt.no

Astrid Brudeseth, Rådgiver, 99707989, Astrid.Brudeseth@helse-mr.no

ArbeidsstedOppdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Midt-Norge RHFReferansenr.: 4818770262

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 27.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
7340 Oppdal
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell
FINN-kode
356648832
Sist endret
11. juni 2024 06:25