Inaktiv

Ønsker du deg en jobb med mening?

Arbeidsgiver
Isfjorden mottak OA/TA
Stillingstittel
Jobb med mening
Frist
16.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ønsker du deg en jobb med mening?

Vi har nå fått tildelt ny kontrakt om etablering av et ordinært mottak med avdeling for enslige mindreårige i alderen 15-18 år i Isfjorden (Rauma). Vi starter nå med rekruttering og vi vil trenge ansatte som kan starte i jobben på kort varsel. Estimert oppstartsdato for nye mottak er 1. september 2024. Vi vurderer søknader og ansetter personell fortløpende. Søknadsfrist 16.06.2024.

Vi søker folk med ulik bakgrunn og tar imot søknader fra både faglærte og ufaglærte søkere.

Presiser i din søknad hvilken stilling du søker på.

Alle stillinger på ordinært mottak er i utgangspunkt dagtidstillinger, men med mulighet for fleksibilitet. Alle stillinger på mottak for enslige mindreårige inngår helt eller delvis i turnus, unntatt stilling som avdelingsleder.

På ordinært mottak trenger vi blant annet:

 • Mottaksleder - 100% stilling - vi legger vekt på høyere utdanning, ledererfaring og personlig egnethet

 • Sosialkonsulent - 100% stilling-krav om høyere utdanning 180 studiepoeng

 • Informasjonskonsulent - 100% stilling med pedagogisk utdanning, min 120 studiepoeng

 • Administrasjonsmedarbeider- 100% stilling krav om fagutdanning, helst innen økonomi-og/eller regnskap

 • Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning

 • Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning

 • Tiltakskonsulent - 100% stilling, ingen særskilte krav til utdanning

 • Miljøarbeidere -150% stilling - ingen særskilte krav til utdanning

På mottak for enslige mindreårige trenger vi blant annet:

 • Avdelingsleder - 100% stilling krav om høyere utdanning og ledererfaring

 • Barnefaglig ansvarlig - 100% stilling krav om treårig dokumentet utdanning på høyskolenivå innen barne-, sosial-,helsefag eller pedagogikk og minimum tre års relevant arbeidserfaring

 • Miljøarbeidere natt -100% stilling - ingen særskilte krav til utdanning

 • Miljøarbeidere annenhver helg - ingen særskilte krav til utdanning

 • Miljøterapeuter - 100% stilling -krav om høyere utdanning innen barne-, sosial-, eller pedagogikk

 • Miljøterapeuter - 100% stilling krav om fagutdanning, fortrinnsvis helsefagabeider, eller barne-og ungdomsarbeider

 • Informasjonskonsulent - 100% stilling med pedagogisk utdanning, min 120 studiepoeng

 • Administrasjonsmedarbeider- 100% stilling krav om fagutdanning, helst innen økonomi-og/eller regnskap

 • Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning

 • Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning

 • Tilkallingsvikarer - ingen særskilte krav til utdanning.

Arbeidsoppgaver og hvilke kvalifikasjoner vi ser etter vil variere. Men for alle stillinger vil som et minimum dette gjelde:

 • Sikre at beboerne følges opp i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs krav samt retningslinjer for drift som gjelder i Hero Norge AS

 • Sørge for ro og orden på mottaket og ha stort fokus på omsorg, trygghet og sikkerhet

 • Sikre at beboere følges opp og at akutte hendelser håndteres i tråd med rutiner og retningslinjer

 • Bidra til et godt og variert aktivitetstilbud for beboerne og et godt samarbeid med frivillige organisasjoner

 • Samarbeide med sektormyndigheter slik som bl.a. helsetjeneste, skole, barnevern, politi og brannvesen

 • De fleste stillinger på avdeling for enslige mindreårige innebærer å være særkontakt for en gruppe beboere (kartlegging og oppfølging)

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid og med målgruppene er en fordel

 • Må kunne takle krevende beboersituasjoner

 • Grunnleggende datakunnskaper

 • Gyldig norsk førerkort en fordel

 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes. For alle stillinger vil personlig egnethet vektlegges, blant annet evne til å takle stress og raske endringer og til å jobbe med ungdommer i en spesiell livssituasjon.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet blir vektlagt

 • Interesse for matlaging, aktiviteter, musikk eller andre hobbyer er positivt

 • Evne til å takle raske endringer og til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon

Vi tilbyr

 • ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift

 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.

 • Pensjons- og forsikringsordninger.

 • Lønn ihht tariffavtale.

 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

 • Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

«JOBB MED MENING»

Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Tyskland, Sverige og Finland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 30 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. Les mer

Sektor
Privat
Sted
Ørjavegen 36, 6320 Isfjorden, Norge, 6320 Isfjorden
Stillingsfunksjon
Omsorg og sosialt arbeid, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
356618866
Sist endret
12. juni 2024 09:01