Inaktiv

Sekretær

Arbeidsgiver
Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd
Stillingstittel
Sekretær
Frist
23.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Kirkelige fellesråd drifter kirkelig sektor for hhv. Leirfjord og Alsahaug kommuner, samt er vertsfelleråd for trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti. Vi er pt. 18 fast ansatte tilknyttet driftsoppgaver i 10 menigheter og 14 gravplasser. Fellesrådet har også ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 6 kirkebygg, samt et menighetssenter hvor hovedkontorene ligger.

Etter gjennomført forsøksordning fra 01.01.20 vedr. sammenslåing av Leirfjord kirkelige fellesråd og Alstahaug kirkelige fellesråd er det nye fellesrådet «Leirfjord og Alstahaug kirkelige felleråd» slått sammen gjeldene fra 23.06.23.

Det søkes primært etter èn person som kan inneha 100%/80% stilling for gjeldende stillinger, men kan alternativt vurderes som to deltidsstillinger.Arbeidsoppgåver

I forbindelse med at vår ansatt går inn i annen stilling, søkes det etter sekretær.
Stillingen er delt opp i flere ansvarsområder:

  • 50% av stillingen er knyttet til adminstrativ ressurs for prostens arbeidsområde.
  • 20 % fast stilling er knyttet til trosopplæringarbeidet i Nord-Helgeland prosti
  • 10% knyttet til sekretærarbeid for menighetsrådene i Leirfjord og Alstahaug fellesrådsområde.
  • 20% midlertidig prosjektstilling knyttet til informasjonsarbeid for menighetene i prostiet.

Ansvars- og arbeidsområder

  • Utføre sekretær- og serviceoppgaver for prosten som f.eks.; Post-/journaliføring/arkivering. Oppsetting av gudstjensteplan, Arbeids- og beredskapsplaner for prestene i planverktøyet TID, tilrettelegging for møter, bestilling av skyss- og overnatting for prestene i tjeneste. Det kan påkomme noe ettermiddag-/kveldsarbeid, samt noe reisevirksomhet i prostiet vedr. felles prestemøter og ved bispe-/prostevisitas o.l. Noe skranketjeneste ved Kirkekontoret ved ferieavvikling, sykdom o.l.

  • Utføre sekretærtjenester for trosopplæringen som f.eks.; Administrativt arbeid, kontering/attestering av fakturaer, oppfølging av regnskap i samarbeid med trosopplæringskoordinator, tilretteleggging for matservering til konfirmantene, ulike aktiviteter m.m i trosopplæringen,informasjonsarbeid til menighetene i Nord-Helgeland prosti. Herunder videreføre påbegynt arbeid med å organisere/legge til rette for løsninger med informasjonssider og oppfølging av dette i menighetene i prostiet.

  • Sekretærtjeneste for 4 menighetsråd; møteinnkallinger, referatskriving o.l.

  • Utarbeidelse av arbeidsplan for kirkemusikere, samt ansvar for hjemmesider og Facebook og kalenderverktøyet Medarbeideren, kan bli tillagt stillingen.

Ansvars- og arbeidsområder

Det kreves allmenn/økonomisk-/administrativ utdannelse og/eller fagbrev i kontorfag. Annen relevant utdannelse og/eller praksis fra allsidig kontorarbeid vil også kunne vektlegges.
Det er ønskelig med grunnleggende datakunnskap. Vi har er en utstrakt bruk av ulike dataverktøy som det vil bli gitt opplæring i. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig med god skriftlig formuleringsevne.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. I tillegg til fleksibilitet, gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig, samt jobbe målrettet og strukturert.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr lønn etter gjeldende avtaleverk for Hovedorganisasjonen KA, for kirkelige virksomheter, offentlig pensjonsordning i KLP, spennende og varierte arbeidsoppgaver og fleksitidsordning.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til konsulent Atle Nilsen, tlf. 75075720/mob. 905 32206 el. Kirkevergen i Leirfjord og Alstahaug tlf. 75075685/mob.913 54206

Søknad sendes gjennom Jobbsøkerportalen – Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Atle Nilsen, Konsulent, 75075720/905 32206

Tove Hansen, Daglig leder / Kirkeverge, 75075685/913 54206

Arbeidsstad

Kirkeveien 22

8803 SANDNESSJØEN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesrådReferansenr.: 4826142198

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 23.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Kirkeveien 22, 8803 Sandnessjøen
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon, Annet, Koordinering
FINN-kode
356198333
Sist endret
08. juni 2024 07:13